پیوندها

شورا ، دهیار و آبکنار ما

شورا ، دهیار و آبکنار ما

با عنایت به ضرورت ارتباط شورای اسلامی  ، دهیار و مردم آبکنار ، از امروز ۹۳/۰۹/۳۰ این فضا برای طرح سؤال و ارائۀ پیشنهاد و ایده های سازنده گشایش می یابد و امید است دریچه ای باشد برای تعامل بیشتر در جهت رفع معضلات و انشاءالله پیشرفت آبکنار.

 

ادامه خواندن شورا ، دهیار و آبکنار ما