همه‌ی نوشته‌های ر.ط.آبکنار

مشکل اصلی آبکنار

کانال آبکنار ما


اگر پرسیده شود که مشکل اصلی آبکنار چیست؟ اکثریت خواهند گفت:
کاهش جمعیت
بانک ، مدرسه ، کتابخانه ، خدمات پزشک ، کشاورزی و بسیاری از فعالیت های دیگر ،  بستگی مستقیم با جمعیت ساکن در آبکنار دارد.
از طرفی می دانیم مهاجرت ، عامل اصلی کاهش جمعیت در روستاها است و اشتغال یکی از مهمترین ارکان جلوگیری از مهاجرت است.
تقریبا" همه دوستان متفق القول هستند که سرمایه گذاری در آبکنار می تواند ایجاد اشتغال کند اما آنان که سرمایه گذاری کرده اند از کمبود نیروی انسانی گله مند هستند.

ادامه خواندن مشکل اصلی آبکنار

چند پیام مدیریتی

کاانال آبکنار ما


⭕️پیام ۱

نمی توانید به تنهایی همه ی کارها را انجام دهید ، مهم نیست چقدر مدیر بزرگی باشید . کشیدن تمام بار ، تا رسیدن به هدف های سازمان به نفع شما نیست.

تفویض اختیار را جدی بگیرید.

ادامه خواندن چند پیام مدیریتی

چرا از زندگی عقب می مانیم؟

کانال آبکنار ما
 

ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻫﻮ ۹۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ؛
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ که سرعت شیر
 57 کیلومتر در ساعت ﺍﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻫﻮ ﻃﻌﻤﻪ شیر می‌ شود؟

"ﺗﺮﺱ" ﺁﻫﻮ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ می شود ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ سنجیدن فاصله خود با
 شیر مدام به پشت ﺳﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ،
ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ همین سرعتش بسیار کم می‌ شود!
تا جایی که شیر می تواند به او برسد؛
یعنی ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻧﮕﺎﻩ
 ﻧﮑﻨﺪ طعمه ﺷﯿﺮ نمی شود!

ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ
 ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ شیر به نیرویش 
ایمان دارد؛ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻃﻌﻤﻪ ﯼ ﺷﯿﺮ نخواهد شد.

ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ، 
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ایمان نداشته باشیم و در
 طول زندگی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺎﻩ
 کنیم و به مرور خاطرات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ؛
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﻋﻘﺐ می مانیم
ﻭ ﻫﻢ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ…

👤آنتونی رابینز

کانال آبکنار ما

قدرت اثرگذاری رسانه ها

 

زیاد گفته اند و زیاد شنیده ایم و تردیدی نیست که رسانه ها یکی از قدرتمندترین ابزارهای تاثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

این درست است که درجه و میزان تاثیرگذاری ، بستگی به عوامل گوناگونی دارد که مهمترین آن ها ، مخاطب اعم از خواننده ، بیننده ، شنونده و پژوهشگر است و بدون آن بهترین آثار نوشتاری ، دیداری ، شنیداری و مجازی بلا اثر خواهند شد اما برقراری این شرایط فقط در گورستان ها امکانپذیر است و هر آدم زنده ای خواه نا خواه از دور و اطراف خود بویژه از رسانه ها تاثیر می گیرد ، حتی اگر چشم ها و گوش های مبارک را برای مدت های طولانی بسته باشد.

ندیدن و نشنیدن تعمدی در بزرگسالی در واقع باقیمانده همان عادت قهر در دوران کودکی است و اگر تسلیم کودک درون باشند ، دچار انفعال شده و حقایق اطراف خود را نه از راه های درست که از طریق دروغ ها و شایعات و در خوشبینانه ترین حالت از زاویه دید دیگران دریافت خواهند کرد و این دقیقا" همان لحظه است که مدیران توسط زیردستان خود مدیریت می شوند.

فرار از واقعیت ها ، واقعیت را عوض نمی کند و ترس از روبرو شدن با سوالات ، سوالات را کاهش نمی دهد.

 

کانال آبکنار ما

 

مهاجرت بلای جان روستاها

 

مهاجرت برای اشخاصی که از زادگاه و اقوام خود جدا می شوند ، همیشه توام با فشار روانی و آسیب های اجتماعی است اما قابل ترمیم است .
اکثریت کسانی که مهاجرت می کنند ، در ابتدا ممکن است دچار انواع آسیب های روانی و اجتماعی شوند اما خیلی زود با استفاده از فرصت های مهاجرت ، خود را ترمیم کرده و موفقیت های علمی و اقتصادی و مدیریتی کسب می کنند.

ادامه خواندن مهاجرت بلای جان روستاها