دعاها و نفرین ها

یک از بانوان سالخورده به دیگری :

          مرده شور ترا هابخچا بیگیفت !

 

دعــــــاهـــــــا:

فکر می کنم باید با دعا ها شروع کنم. نفرینهای موسی زاد را در دست دارم اما موافق نیست انتشار دهیم. سه دعای اول هم از ایشان است. بنابر این هر چه یادم می آید می نویسم هرچه ماند جاوید خان پورهادی باید بنویسد که این آب و گل را گرفته.( شوخی)

 1.  ایلاهی باختابارو روزیگار ببی بالا جان
 2.  ایلاهی سیفد بخت ببی /sifed:سفید
 3.  خدا ته خانه آباد بوکونو
 4.  چراغ روشین! (وقتی چراق خانه ات را روشن می کنی و فردی که در خانه ات حضور دارد این را می گوید/انتظار می رود بگوید).
 5.  الهی ای سااااال بوکونی هزار سااااال بوخوری
 6.  خودا ته زاکا هزار دانو بوکود (توجه: اینجا واژه هزار با تلفظ hazaar خوانده می شود و دعایی ست که در حق افراد تک فرزند می گویند).
 7.  خودا ته عزیزو گولانا بدارووووو.
 8.  کربلا بی شی این شالا
 9. خودا ته قسمت بوکونو بی شی زارت / زیارت
 10.  خودا بدارووووو
 11. آلا بدارووو
 12. خودا برکد بدووو barkad badu برکت دهد.
 13.  خر بوخوری ایلاهی kher bokhuri
 14. خودا خر بدو kher badu
 15.  خوده خانو اودان- خودا را شوکور/ خدا را شکر khanu avdan
 16.  الا ته پوشتو پنا ببو گوله دانوووو (خدا پشت و پناهت باشد گل دانه).
 17.  ته خانو اودان/ دستت درد نکند. te khanu av dan (خانه ات آبادان باد).
 18.  ابرارا خودا بیامرزو ab ra ra khuda biamarzu
 19.  خودا ته پرو مارایی بیامرزو مشتو خواخور جان
 20.  خودا حافظ بو شوما/ خدا حافظ شما

 

نفـــریـــن هـــا:

 

 1. آی تو واتلازس
 2. آی تِه چوما من تخت ِ سر بنأ.
 3. آی مورده شور ، تِه کل ِ سرَ بوشورد
 4. آی ترا آتشک بیگیفت .
 5. آی تِه روی َ من تخت ِ سر بنأ .
 6. ایلاهی تِه زوان َ مار بگزه
 7. ایلاهی تو پییاده ببی ، تِه نان سواره

 

 1. انه جیگره الله فوکود
 2. انه داغه سر مو بینشت
 3. ان تاجیله تب بوکود
 4. ان ذات لا جن بوکود
 5. انه ششه خدا لگن دوکود
 6. انا گول لی بوخورد
 7. هی تکس تکس بباس
 8. جونومیری هن بوکود
 9. انه گردنا الله واچرد
 10. ان تیکی تیکی بباس
 11.  خودا بوکونو همیشو دیلو پریشان بدارو و دو چشمو گریان 
 12. ایلاهی هر که مه دیله بدر باورده خودا انه دیله بدر باورو
 13. ایلاهی زاکه تا خر kher /خیر نوخوری
 14. خودا بوکونو سیفیل ببین سرگردان 
 15. ایلاهی سیا بخت ببی 
 16. ایلاهی انه لودکا بایو خودش نایو 
 17. خودا ته توانه بوکونو /tevaan/دیوان/ قضاوت
 18. ته ناش ته ماره بامو/ nash /نعش 
 19. ایلاهی بیشین میانو را ماطل بمانین. 
 20. ایلاهی فانرسی زاکه تا/ عمر به کمال نکنی.
 21. هی ته جیگیرا الله فوکود! هی!
 22. هی تو جووان مرگ بباس 
 23. ایلاهی ته گردنا لافند دگانی هتو بود وی هتو بوگویی نارما (ریسمانی بر گردنت بیاویزی و مدام در پی روزی بدوی و باز بگویی ندارم!/ تنگ روزی باشی/ به مردی گفته می شود که مدام می گوید: ندارم!) 
 24. هر که مه زاکا نیفرین بوکوده خودا انه زاکا فاگیرو. 
 25. انه چومه مو تختو تاویته سر بنا/ برای آدم چشم هیز و ناپاک
 26. انه سره نره خورو سر بیزی/ نفرین به آدم کچل و بدجنس 
 27. ترا سیل بیگی/ الهی سل بگیری 
 28. مامااااااااااان ! ای یامان! ای ناخوشی/ وقتی بچه ای شصت بار مادرش را صدا می کند و ذله اش می کند. 
 29. مامااااااااااان ! ای سیفیان! چیو چی؟ /وقتی بچه ای دویست بار در روز صدا می کند مامان! سیفیان را نتوانستم کشف کنم از موسی زاد هم کمکی بر نیامد. مادرم می گوید احتمالا وقتی کسی دور از جان همه یک دفعه می افتاد و پرپر می زد. 
 30. هی تو پرپر بیزی هی!یک نفرین از خواخورجان دایی زن خدابیامرز که به سد رسول می گفت:۲۱ ایلاهی زاکه تا!… تو کاس رحیما ماناسو بی شی توسو کله دیرین ده بیرین نایی! نکته: مادرم نمی داند کاس رحیم که بوده اما گفته می شود یکبار در آبکنار یک مرد به این نام پا به باغ توسکا گذاشت و دیگر هرگز باز نگشت (نفرین وهم آوری ست و می شود یک داستان از آن ساخت. با این وجود باز هم توسکا را دوست دارم.) راستی : تکس تکس بباس یعنی تکه تکه شد/ tkas tkas

  شماره ۱ تا ۶ از دوستم بوده که مایل به مشارکت نیست. با مسئولیت خودم

……………………………………….

دوستانم تقاضای اکید دارم پس از خواندن جملات بالا بر من منت گذارید و جملات زیر را بلاشرط بخوانید. این جملات برگردانی از زبور حضرت داوود است و بسیار تصاویر خوب و دلپذیری به ذهنتان خواهد داد تا جملات تاریک و سیاه را فراموش کنید:

۱ از چه بهراسم؟ ایمانم بر صخره ای استوار بنا شده و در پناه خداوندم.

۲ اکنون بر کنار می نشینم و با حیرت کار خدا را می بینم که چه تند و چه آسان مراد های دلم را برآورده می کند.

۳ هیچ چیز را توان آزارم نیست زیرا موهبت الهی در سایه فیض بر من می بارد.

۴ مزرعه هایم را پیشاپیش می بینم که از محصول طلایی شده و آماده دروست.

۵ اکنون بهمن های فراوانی و برکت و نعمت و شادمانی بر سرم باریدن می گیرد. کار خدا حرف ندارد و در منتهای کمال است.

۶ به آنچه خداوند به دیگران داده حسرت نمی برم زیرا می دانم که خداوند همان را یا بهتر از آن را به من عطا خواهد کرد.

۷ مرگ و نیستی در ذات الهی وجود ندارد. آنجه هست ابدیت است و جاودانگی. خدا با من است.

۸ صحرا و بیابانم را با عشق آبیاری می کنم تا ناگهان چون گل سرخی بشکفد.

۹ خداوند هرگز دیر نمی کند. معجزات خداوند در جایی دور از انتظار به دست کسانی دور از انتظار و در زمانی دور از انتظار به یمن نام خداوند به وقوع می پیوندد. و یک جمله از قرآن کریم: ای رسول ما بگو(دعا کن) خداوندا مرا به نزدیک ترین راه درست هدایت فرما(اگر اشتباه نکنم سوره کهف).

۱۰ از چه بهراسم؟ خداوند مرا به نزدیکترین راه درست هدایت می فرماید زیرا او با من است و عطایای او جاودانه است. و یک آیه دیگر: “آیا نمی بینید که کشتی هایتان را بر آبی آرام به مقصد می رسانیم؟”

۱۱ کشتی هایم بر آبی آرام پیش می رانند از آن رو که خداوند سکان دار زندگی من است. از چه بهراسم؟ یک آیه دیگر: زکریا و همسرش در کار خیر بسیار شتاب می کردند (مبارکه انبیاء)

۱۲ در کارهای نیک شتاب می ورزم و هدایای نیک خداوند را پیشاپیش می ستانم.

خدا پشت و پناهتان باد.

فریده قربان نژاد آبکناری

 

 

36 دیدگاه در “دعاها و نفرین ها”

 1. فی البداهه به غیرتم برخورد تا به ارسالی موسی زاد دست بورد بزنم:

  انه جیگره الله فوکود
  انه داغه سر مو بینشت
  ان تاجیله تب بوکود
  ان ذات لا جن بوکود
  انه ششه خدا لگن دوکود
  انا گول لی بوخورد
  هی تکس تکس بباس
  جونومیری هن بوکود
  انه گردنا الله واچرد
  ان تیکی تیکی بباس
  و…خدا نصیب نکند. امیدوارم رو به دیوار برود همه این حرفها و خداوند عالم به اعم از کافر و مسلمان شادی -سلامت- ثروت و خوشبختی عطا کند.

  1. دوستان عزیز
   در لغت نامه دهخدا ، نفرین به معنی دعای بد آمده است ، از اینرو عنوان این صفحه می تواند “دعای خیر و دعای بد” باشد.
   شما چه فکر می کنید؟

 2. باقی نفرینها:

  ۱ خودا بوکونو همیشو دیلو پریشان بدارو و دو چشمو گریان
  ۲ ایلاهی هر که مه دیله بدر باورده خودا انه دیله بدر باورو
  ۳ ایلاهی زاکه تا خر kher /خیر نوخوری
  ۴ خودا بوکونو سیفیل ببین سرگردان
  ۵ ایلاهی سیا بخت ببی
  ۶ ایلاهی انه لودکا بایو خودش نایو
  ۷ خودا ته توانه بوکونو /tevaan/دیوان/ قضاوت
  ۸ ته ناش ته ماره بامو/ nash /نعش
  ۹ ایلاهی بیشین میانو را ماطل بمانین.
  ۱۰ ایلاهی فانرسی زاکه تا/ عمر به کمال نکنی.
  ۱۱ هی ته جیگیرا الله فوکود! هی!
  ۱۲ هی تو جووان مرگ بباس
  ۱۳ ایلاهی ته گردنا لافند دگانی هتو بود وی هتو بوگویی نارما (ریسمانی بر گردنت بیاویزی و مدام در پی روزی بدوی و باز بگویی ندارم!/ تنگ روزی باشی/ به مردی گفته می شود که مدام می گوید: ندارم!)
  ۱۴ هر که مه زاکا نیفرین بوکوده خودا انه زاکا فاگیرو.
  ۱۵ انه چومه مو تختو تاویته سر بنا/ برای آدم چشم هیز و ناپاک
  ۱۶ انه سره نره خورو سر بیزی/ نفرین به آدم کچل و بدجنس
  ۱۷ ترا سیل بیگی/ الهی سل بگیری
  ۱۸ مامااااااااااان ! ای یامان! ای ناخوشی/ وقتی بچه ای شصت بار مادرش را صدا می کند و ذله اش می کند.
  ۱۹ مامااااااااااان ! ای سیفیان! چیو چی؟ /وقتی بچه ای دویست بار در روز صدا می کند مامان! سیفیان را نتوانستم کشف کنم از موسی زاد هم کمکی بر نیامد. مادرم می گوید احتمالا وقتی کسی دور از جان همه یک دفعه می افتاد و پرپر می زد.
  ۲۰ هی تو پرپر بیزی هی!

  یک نفرین از خواخورجان دایی زن خدابیامرز که به سد رسول می گفت:

  ۲۱ ایلاهی زاکه تا!… تو کاس رحیما ماناسو بی شی توسو کله دیرین ده بیرین نایی!
  نکته: مادرم نمی داند کاس رحیم که بوده اما گفته می شود یکبار در آبکنار یک مرد به این نام پا به باغ توسکا گذاشت و دیگر هرگز باز نگشت (نفرین وهم آوری ست و می شود یک داستان از آن ساخت. با این وجود باز هم توسکا را دوست دارم.)
  راستی : تکس تکس بباس یعنی تکه تکه شد/ tkas tkas

  شماره ۱ تا ۶ از دوستم بوده که مایل به مشارکت نیست. با مسئولیت خودم.
  ……………………………………….
  دوستانم
  تقاضای اکید دارم پس از خواندن جملات بالا بر من منت گذارید و جملات زیر را بلاشرط بخوانید. این جملات برگردانی از زبور حضرت داوود است و بسیار تصاویر خوب و دلپذیری به ذهنتان خواهد داد تا جملات تاریک و سیاه را فراموش کنید:

  ۱ از چه بهراسم؟ ایمانم بر صخره ای استوار بنا شده و در پناه خداوندم.
  ۲ اکنون بر کنار می نشینم و با حیرت کار خدا را می بینم که چه تند و چه آسان مراد های دلم را برآورده می کند.
  ۳ هیچ چیز را توان آزارم نیست زیرا موهبت الهی در سایه فیض بر من می بارد.
  ۴ مزرعه هایم را پیشاپیش می بینم که از محصول طلایی شده و آماده دروست.
  ۵ اکنون بهمن های فراوانی و برکت و نعمت و شادمانی بر سرم باریدن می گیرد. کار خدا حرف ندارد و در منتهای کمال است.
  ۶ به آنچه خداوند به دیگران داده حسرت نمی برم زیرا می دانم که خداوند همان را یا بهتر از آن را به من عطا خواهد کرد.
  ۷ مرگ و نیستی در ذات الهی وجود ندارد. آنجه هست ابدیت است و جاودانگی. خدا با من است.
  ۸ صحرا و بیابانم را با عشق آبیاری می کنم تا ناگهان چون گل سرخی بشکفد.
  ۹ خداوند هرگز دیر نمی کند. معجزات خداوند در جایی دور از انتظار به دست کسانی دور از انتظار و در زمانی دور از انتظار به یمن نام خداوند به وقوع می پیوندد.
  و یک جمله از قرآن کریم:
  ای رسول ما بگو(دعا کن) خداوندا مرا به نزدیک ترین راه درست هدایت فرما(اگر اشتباه نکنم سوره کهف).
  ۱۰ از چه بهراسم؟ خداوند مرا به نزدیکترین راه درست هدایت می فرماید زیرا او با من است و عطایای او جاودانه است.
  و یک آیه دیگر: “آیا نمی بینید که کشتی هایتان را بر آبی آرام به مقصد می رسانیم؟”
  ۱۱ کشتی هایم بر آبی آرام پیش می رانند از آن رو که خداوند سکان دار زندگی من است. از چه بهراسم؟
  یک آیه دیگر: زکریا و همسرش در کار خیر بسیار شتاب می کردند (مبارکه انبیاء)
  ۱۲ در کارهای نیک شتاب می ورزم و هدایای نیک خداوند را پیشاپیش می ستانم.

  خدا پشت و پناهتان باد.
  فریده قربان نژاد آبکناری

 3. سلام
  خالا دختر خداتره بدارو زبور جکای باوردی؟ خیلی جالب وآموزنده بود.مخصوصا شماره ۶اشاالله خداوندبهترینها رابه شما وخانواده محترمتان عطا فرماید

 4. جناب آقای طاهری عزیز
  فکر می کنم درست ترین انتخاب ممکن باشد. و نیز با فرمایش امروزتان بر اطلاعاتم افزوده شد.
  طنین قشنگی دارد: “دعای خیر و دعای بد”. به عنوان یک رای موافقم. فکر می کنم به این دلیل آن را “دعا” می نامند که حتی نفرین هم درخواست از خداوند است. به این سبب در بعضی ادیان تاکید می شود: زبان در دعا باید تنها برای خیر باز شود نفرین را کفر می دانند.
  پایدار باشید.

 5. جناب آقای سیاوش گرامی
  تردید نداشتم به زبور حضرت داوود اشاره خواهید کرد. نه. حتی ذره ای تردید نداشتم…
  در مورد اینکه زبور را از کجا آورده ام: در اسن شهر کوچکی در اطراف دوسلدورف در یک کتاب فروشی خیلی قدیمی از آن کتاب فروشی هایی که آدم دلش نمی خواهد از آن بیروین بیاید- یک کتاب مقدس خریدم. کتاب مقدس اصطلاحا کتاب مقدس مسیحیان است شامل هر دو بخش آن. که زبور داوود را هم درخود دارد. این کتاب در سال ۱۹۲۰ منتشر شده و کاغذش کاملا زرد رنگ شده از فرط قدمت. به زبان انگلیسی بسیار قدیمی (زبان شعری) نوشته شده و افتخار دارم که در کتابخانه ام از آن نگهداری می کنم و نیز خیلی وقتها می خوانم.
  توصیه می کنم کتاب “سه اثر از خانم اسکاول شین” به ترجمه بسیار روان و خواندنی خانم گیتی خوشدل را ببخوانید اگر اشتباه نکنم به چاپ ۶۸ رسیده است. در آنجا نیز زبور داوود به شکلی دلپذیر ترجمه شده است.
  امیدوارم همواره در صلح و آرامش زندگی کنید.

 6. جناب آقای طاهری گرامی
  با سلام
  تماس تلفنی داشتم خدمت آقای جاوید پورهادی. ایشان به نکته ای اشاره کردند که خیلی جالب و دقیق بود. می گویند اگر فردی واژه “نفرین” را به مفهوم “دعای خوب” نداند- با سایت آبکنار ما سلام هم آشنا نباشد و بخواهد از طریق اینترنت search کند بطور طبیعی عبارت ” نفرینهای آبکناری” را مثلا جستجو خواهد کرد.
  فکر می کنم ایشان به مورد بسیار دقیقی اشاره می کنند فارغ از اینکه کلید واژه آبکنار خود اطلاعات زیادی را به جستجوگر می دهد اما برای کوچک کردن دامنه تحقیق می توان عبارت نفرینهای آبکناری را بسیار موثر دانست. و بطور طبیعی هر چه دامنه تحقیق باریک تر و محدود تر باشد فرد جستجو گر سریعتر به این صفحه کار نزدیک می شود.
  “دعاها و نفرینها” چطور است؟
  هر دومان سپاسگزار خواهیم بود اگر نظرتان را در این خصوص بفرمایید.
  با احترام.

  1. خانم قربان نژاد ، مجددا” سلام،
   این یک نظرِ کاملا” درستی است که هم ولایتی های ما در اقصی نقاط ایران و جهان حضور دارند و گاها” در اینترنت به جستجوی سرنخ هایی از فرهنگ خود هستند ، در واقع می خواستم کمی از تلخی کلمه نفرین کم کنم ولی مخالفتی ندارم ، همان “دعاها و نفرین ها” را سر فصل این بخش قرار می دهیم.
   انشاءالله همیشه دعای خیر پشت سر همه ما باشد.

 7. یک دعای خیلی دم دستی یادم هست ولی نمی دانم فقط در آبکنار کاربرد دارد یا در نقاط دیگر گیلان هم استفاده می شود:
  – خدا ترا ماوزد mav zed بوکونو یا در مورد جمعی غایب می گویند ماوزد بوکودان !
  یعنی خدا تو را محافظت کند

 8. سلام برهمگی
  باعرض شرمندگی ۴۸ ساعت نبودم یعنی جایتان خالی سری به آبکنارزدم و (خولی دشکن) را راه انداختم بلی دخترخاله زبور شما را(شوخی کردم) خالی جالب و بجا بود .اصلا هر سخن کز دل براید لاجرم بردل نشیند موفق باشید

 9. جناب آقای سیاوش
  عبارت “زبور شما” سرشار از استخفاف است. خواهش می کنم همانطور که ما به هیچ جنبنده ای اجازه نمی دهیم که بگوید: قرآن شما خالی جالب بود احترام همه ادیان را داشته باشیم. زبور من نیست. وحی و الهام خداوند است به حضرت داوود. (و سلام خدا بر داوود) که بنده بسیار تواب ما بود (احتمالا سوره سبا باشد).
  امیدوارم بدون مناقشه های حاشیه ساز اجازه دهید به کاری که بسیار به آن علاقمندم ادامه دهم.
  با احترام

 10. دعا:
  – خودا زیمین صاحابه پرو مارا بیامرزو – دینی چی شیرین خربزی ای اسه!!!(وقتی محصولی خیر می کنیم و یا به همسایه می دهیم).
  – خودا انه بیچی بکاشته پرو مارا بیامرزو (و نیز بی چی بکاشتو اشاره به پدر و مادر فرد نیز دارد).
  نفرین:
  – مه رو به قبرسان بی شو (وقتی نزد بزرگتری از فرزندان خود سخن می گفتند و یا تقاضای صعبی از مخاطب داشتند از این عبارت استفاده می کردند.- مضاف بر این نوعی اظهار شرمساری نیز در این کلام نهفته بود).
  – موردیشور خو دسه مرا انه دسو کیسی بی زی.
  – موردی شور زناک انا تختو طاویته سر بنا.
  – سره کوشا درد وارد بباس (وقتی خدای نکرده آدم کچلی را نفرین می کردند).
  – ان چولسان بباس (اشاره به جایی که از آن دل خوشی نداریم- چولسان: چولستان)
  – ان کوفو بباس (عینا توصیف فوق مصداق دارد)
  – ایلهی خودا خو دسو موواریکه مرا انا خراوو بوکونوووووو (خدا با دست مبارکش خرابش کند).

  (و جسارت می کنم جناب طاهری- ما در محله مان عبارت “ماووزید” را خیلی می شنیدیم. فکر می کنم تلفظ ma vu zud نزدیک تر باشد به نحوی که اوی فرانسه بکار رود در هر دو “او” چنانکه در واژه “موس”.
  اما خودمانیم- موسی زاد و من دهانمان از این عبارت شما باز مانده بود خیلی خفن بود. معتتقدم اگر فکر می کردیم هم به ریشه “محافظت نمی رسیدیم- واقعا محشر بود. موسی زاد را می دیدم که پشت تلفن چند بار مژه هایش را به هم می زدو نفسش در نمی آمد!!! آچ مز احتمالا به همین می گویند).

 11. جناب طاهری
  با عرض پوزش- در پاسخ به آقای سیاوش سبا / سوره سبا را با ص نوشته ام که اشتباه است. س صحیح است. و غنچه در اسامی خانم که بنده به اشتباه با ق نوشته ام.
  متا سفم بابت زحمت شما.

 12. چند دعا و نفرین:
  وقتی شخصی راضی نیست که غذایش از گلوی دیگری پایین برود می گوید:
  – ته سوکول بباس /سوکول یک نوع فندق دریایی ست که مثل یک ستاره سیاه خاردار است.
  – ته چرکو خین بباس
  – ته خورندو بباس
  – ته ناخوشی گودو بباس
  – زهر مار بوخوری تو
  – ان تاجیله تب بوکود
  – خودا مرا اشانه موختاج نوکونو
  – خودا مه جانا تا مه دسا قوببت /قوت/ درو فاگیرو
  – خودا فلانی یا ادمه قبر همسایی نوکونو
  – خودا انه آوو خوروشا پراکنده کونو
  – خودا اشانه آوو و خورشه یکجا بوکونو/ این یک دعا نیست!
  – مه شوندو هف لاکو بو انه کولتانو سر/ امه آووری پس وانگادهpess vangade
  خدا نگهدار تا فردا.

  1. سرکار خانم دهداری ،
   به شما خوش آمد می گویم و مقدمتان را به سایت آبکنار ما گرامی می دارم.
   امیدوارم به کمک شما و دوستان دیگر، تعداد دعاها افزون تر شود.
   ممنون از نکته بینی شما – شاد باشید

 13. – انشاءالله ته زاکانه عروسی
  – ته زاکانه عروسی پلا بوخوریم بالا جان
  – خودا ته خانه گولستان بوکونو
  – ایلاهی ته زاکانه عروسی بهرو باوریم
  – ایلاهی ولیمو بدی اما باییم بوخوریم
  – ایلاهی ته آقه مرا بیشی زیارت
  – ایلایی ته آقه مرا بال به بال بیگیری بایی آبکنار
  – خودا ته قسمت بوکونو بی شی ته چومه مرا کربلا بی دینی
  – خودا ته جانا ساقو سالیم بوکونو
  – ته دس در نوکونو خیرات بدایی. ایلاهی لقمی یو بهشت ببو اون خودا بیامرزه رن
  – خودا شیمه گولانان بدارو امه ان پیشی میشانایی بدارو
  – خودا خو سر گر ووگوردانو امه غریبو بالایه امرا برسانو ساقو سالیم
  …….
  لیلا خانم دهداری عزیز
  شاید به این علت که خیلی مضحک و خنده دار بود. به شرطی که تصور درستی داشته باشیم از کودکی که به او گفته می شود: تو بترکی زاکه تا! تو ده مه شکم رودا بترکانی!
  با این همه در میان نفرینها نفرینی هست که ای کاش ننوشته بودیم. این ترسناک ترین و زشت ترینی بود که برای اولین بار امسال از یکی از دوستان شنیدم و کاش ثبت نمی کردیم. “الهی انه لودکا بایو خودش نایو.” گویا فردی که از او شنیده شده که چنین نفرین هراس آوری را بکار می برده هر بار که گوینده اخبار می گفته: شنوندگان عزیز شما را به خدای بزرگ می سپاریم- آن بنده خدای می گفته: سپردیم به حضرت ازراعیل !!!!!!!!!
  دلم می خواهد تاکید کنم که ما مردم آبکنار از هر شاید پنج هزار نفر در چند نسل متوالی حتی به فردی برخورد نخواهیم کرد که نفرینهای یاد شده را از ته دل بگوید. این امکان ندارد و بنده ندید به شما عرض می کنم که بقول ما آبکناری ها “زوبان سری” است. در ابتدای این بخش یک عبارت خیلی خیلی بامزه وجود دارد که عرض بنده را کامل می کند و می بندد: موردی شور انا هابخچا بی گیفت! این را یک خانم سالمند به یک خانم سالمند دیگر می گوید. باور بفرمایید هر بار در هر حال و روزی که باشم و این عبارت را بخوانم خنده ام می گیردد..
  برگردیم به فرمایش شما: این خلقت عجیب آدمی ست که تصورات ناخوش را راحت تر از تصورات خوش محقق می کند. به همین میزان حرفهای ناخوش انگار آسان تر از دعا بر زبان مردم جاری می شود.
  در کوچه و بازار مردم را می بینید که “مدام” در حال تکرار پیش بینی های مایوس کننده شان هستند. گاهی با خود می گویم به چند نفر می توانم بگویم: خدا بزرگ است. خداوند بنده اش را در میان راه معطل نمی گذارد. خداوند سریع الحساب است- هرگز دیر نمی کند…گاهی در اوج خستگی گاهی از زبانم جاری می شود که بله روزگار سختی شده. یا چه می دانم؟ همه در سختی روزگار می گذرانند. بعد به خودم نهیب می زنم که هی! چه می کنی؟ چه می گویی بی حساب …
  امید که دعاهای امشبم کمی از خلائی را که اشاره فرمودید پر کند. …و خداوند به شما شادی – سلامت و توانگری عطا کند و فرزندانتان صالح و سالم باشند. خیلی پرگویی کردم دوست من. خدا نگهدار.

 14. با سلام خدمت مدیریت سایت آبکنار ما

  از خوشامد گویی شما متشکرم. متاسفانه گیلکی بلد نیستم ونمیتونم کمک چندانی بکنم ولی ازین بخش خیلی خوشم اومد امیدوارم همیشه موفق باشید.

 15. با سلام خانم قربانی نژاد
  اگر همانطور که اعتقاد داریم دعا اگراز ته دل باشه مستجاب میشه پس باید قبول کنیم نفرینه از ته دل هم میتونه انسان رو خانه خراب کنه بنده چند مورد سراغ دارم و لی از باز گو کردن آن معذورم.میدونم امروزه زبان مردم بیشتر به نفرین کردن می چرخه تا دعا ولی در گذشته اینطور نبوده پدر بزرگ ومادربزرگ خدا بیامرزم {خدا رفتگان همی شما رو بیا مرزه }همیشه سر زبا نشان دعا بود وبه من همیشه میگفتن الهی پیر بشی والان هرچه دارم از دعای خیر اونها وپدر مادر عزیزم دارم.متوجه این موضوع هستم که خیلی از نفرینها جنبه شوخی دارن بهر حال دعا رو بیشتر از نفرین کردن دوست دارم .
  از ته دل دعا میکنم پیر شید
  دعا میکنم سالم و سلامت یاشید.
  دعا می کنم همیشه دوست خوب من باقی بمونید.

 16. سلام
  حضورمحترم کاربران
  الایی دز به خاک بزنین طلاببو. یکی ازدعاهاست که برزبان اکثرزنان نیک اندیش آبکنارهست وآن نفرینها اکثرشان برای سبک کردن دل مادران خون به جگرشده ازدست مادو دردان کوچولویشان است .و جدی نیستند. شادباشید

 17. لیلا خانم دهداری
  هزار سلام بر شما. قدر مسلم است که همه آنچه نوشته شده هرگز از ته دل بکار نمی رفته. مضاف بر اینکه بطور طبیعی کلام خوش و دعای خیر به هر شنونده و نیز فردی که زبان به نیکی باز می کند احساس خوبی می دهد.
  بقول آقای سیاوش وقتی از دست شیطنت هایمان عاصی می شدند و چیزهایی می گفتند اما اگر خار به پایمان می رفت همه غش و ضعف می کردند. گاهی فکر می کنم اگر خودم کودکی می داشتم که شبیه کودکی خودم بود چه می کردم؟: پر حادثه و پر سروصدا و ماجرا جو که قریب به اتفاق سالهای کودکی اش را همیشه زخم وزیلی به خانه می آمد همیشه هم با یک بچه گربه قاچاقی! یادم هست قدم به دوچرخه پدرم نمی رسید و با جان کندن راهش می بردم که فلاکتش قابل وصف نیست. یک بار از درخت بسیار بلند انجیری در خانه بهاره نظری اینها افتادم پایین که از صدای افتادنم همه به حیاط پشتی آمدند با پای برهنه!
  و دوست نازنینم- دعاهایتان همه دلنشین بود و سومین دعایتان بسیار دلنشین. باعث افتخارم است که دوست خوبی مثل شما داشته باشم.
  دست و یاد خداوند همیشه به همراهتان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب فرهنگی خطه زیبای آبکنار

error: Content is protected !!