ضرب المثل های عمومی

کانال آبکنار ما

 

خوشحالیم که ۶۰۴ مورد از ضرب المثل ها، اصطلاحات و تکیه کلام های شیرین را که بیشتر در خطه زیبای آبکنار مورد استفاده قرار می گیرد در اختیار دوست داران آن ها قرار می دهیم. لازم است از دوستانی که زحمت گرد آوری و ارسال آن ها را به عهده گرفتند، تشکر ویژه بعمل آید و امیدواریم این فعالیت فرهنگی با مکتوب کردن هر چه بیشتر ضرب المثل ها، اصطلاحات و تکیه کلام ها ادامه پیدا کند. خانم محبوبه موسی زاد آبکناری ، خانم فریده قربان نژاد آبکناری ، خانم فاطمه مؤمنی آبکنار ، خانم آزیتا پورهادی آبکنار ، آقای نادر وطنخواه تربه بر ، آقای جاوید پورهادی آبکنار ، آقای پیمان سیف زاد آبکنار و آقای محمود سیاوش آبکنار تا کنون بیشترین سهم را در شکل گیری این مجموعه داشته اند بی شک تسلط به همه ابعاد یک زبان یا گویش ، توان اشخاص را در برقراری ارتباط با دیگران افزایش داده و گویندگان و نویسندگان را از توضیحات طولانی و غیر ضرور بی نیاز می کند بنحوی که قادر خواهند بود منظور اصلی خود را با کوتاه ترین و موثرترین جمله به شنونده و خواننده منتقل کنند. لیست اولیه ضرب المثل ها، اصطلاحات و تکیه کلام ها به ترتیب الفبا بشرح زیر است و در نظر است پس از بزرگتر شدن لیست نسبت به ترجمه و کاربرد آنها نیز اقدام شود و حتی الامکان مثال های کاربردی برای هر یک ارائه گردد. نا گفته پیداست کشف ریشه و علت بوجود آمدن آن ها از اهمیت ویژه ای برخودار است. چنانچه موارد تکراری و یا غلط املایی در لیست دیده است ، در راهنمایی ما دریغ نفرمایید نکته آخر اینکه هر نوع کمکی در این راستا مورد استقبال قرار خواهد گرفت

صفحۀ ضرب المثل های خصوصی 

 1. آ تقی ئی من بج داره (این ضرب المثل در مورد کسی بکار می رود که همیشه می خواهد داشته های خود را سخاوتمندانه با دیگران تقسیم کند و گویا آ تقی با  موجودی برنج خود همین کار را کرده بود)
 2. آب که سرا جور شه ، قورباغا ابو عطا خوانه (همان ضرب المثل فارسی است که می گوید: آب که سر بالا برود ، قورباغه ابوعطا می خواند)
 3. آدمه تک و پالی به گب آیه (زمانی استفاده می شود که انسان تاب تحمل بیشتر شنیدن را ندارد و با وجودی که دوست دارد پاسخ بدهد ، خودش را کنترل می کند)
 4. آش تا در آستان، پلا تا خراسان (مانند بقیۀ نقاط شمال ایران ، برنج غذای اصلی اهالی آبکنار و حومه بود و اگر روزی روزگاری غذای بدون برنج صرف می کردند ، آن غذا را جزء وعده های اصلی محسوب نمی کردند و معتقد بودن تنها برنج می تواند انرژی کافی در اختیار آن ها بگذارد و لذا به این ضرب المثل معتقد هستند که با برنج می توان تا خراسان رفت و با آش تا آستانۀ درب !) 
 5. از تنبلی ارمنی دوخانه آقدایی (تلفظ اسامی ارامنه برای بعضی ها دشوار است  و از روی تنبلی او را آقا دایی خطاب می کند)
 6. اگر تو بدانی می حاله زارا، ته تومانا کنی دکفی به صارا!(اگر از حال زارم آگاه شوی ، جامه از تن بدر کرده و سر به بیابان می گذاری !)
 7. ان نیسی پیسی گوانا فاچرخانین اشان معنی هر که دانه یا علی بوگویو (برای ترجمه و تفسیر احتیاج به کمک داریم)
 8. اونا دوشاب پوله مرا بهیی (وقتی شخصی یک لباس را بارها می پوشد یا از زمان ورود تا خداحافظی لباسی را به تن دارد ، با کنایه از وی می پرسند آیا لباس را با پول دوشاب خریده است ، گویا پول فروش دوشاب خیلی شیرین بود ، چون به سختی بدست می آمد یا چون خود دوشاب شیرین بود !)
 9. بج اوزه ، گندم اوزه ، مورجویم ان وسطا اوزه ( مورجو همان عدس است و زمانی که برنج و گندم و عدس را در تابه بو می دهند ، برنج و گندم که دانه های با ارزش تری هستند ، دائم ئر حال جست و خیزند و بعضی از عدس ها گاهگداری حرکت ریزی می کنند و این ضرب المثل رل زمانی بکار می برند که در جمع بزرگان گاهی یک شخص کوچکی اظهار نظر می کند- اوزه یعنی می پره اشاره به جست و خیز دانه در تابه داغ دارد و اوشتن= oshtan مصدر آن است )
 10. بخاری شکم بزنیم
 11. تا ته دیلا بوغض گیره، تازه خوانی توماما به
 12. ته بوشو رایا واش بجور بامو
 13. ته گاو بامو امه همساده خانو
 14. تی آب بدین بازین ته پاچه بوجور فاکش
 15. چک و پر زنه
 16. چناردار کون هرگز نیبه خالی، گاهی گوهر خفته گاهی امرالی
 17. حاج محمد کرجی دودی
 18. خدا هموکسِ رَن پِئری بوکود ، اَمِه رَن مارِه مردی هم نوکود
 19. خر بو خو منت
 20. زرزنگ خوما چو ناما زه آن
 21. سد جلال نفت فاگیری
 22. سگ خانا پوشتا کوده
 23. سگ سگو، ساکوده زاکم سگ
 24. سگ وشغال میان آشتی ببسه ، وای به حاله اَمِه محله کرکو وسوکولو
 25. سنگ بو دریا چی کنه، کوه بادکلیوه(دخراوه) تا دریا پوره بو
 26. سنگ و سوخال اوشانه سر، کربلا خاک اَمِه سر
 27. سوخته جیر پلا دینیه
 28. سه لنگو سه پاچه داره
 29. شوند و هفت لاکو
 30. عجب گاو دکفتو بازاری اسو
 31. غیض ( یا قهر) کولشکن به سلوسر
 32. کاشال ترسه منه
 33. کوردو کودا نازا کونی، دوشاب پلا یاقا گیره
 34. کولوشکن خاکا اُشونگاه کونه خو سر فوکونه
 35. کونو(کهنه) خولا باقلا دونکون
 36. کی مرا بیچی ،من مرا قربان
 37. گاو دکفته بازاره مانه
 38. گمج گیل گیلی بکوده خو نخونه پیدا بکوده
 39. گوسفندا غم جانا قصابه غمه پی
 40. گیلشا هوا خوشه نایه
 41. ماری گو نگزو، قورباغا اونا سوارا بهه
 42. مایا چی بیگیفته
 43. مه وینی ته وینی ، شنبه روزا ته دینی
 44. نفته ماملکا خواییم چاکونیم
 45. وقتی فالگیر مجانیه، آدم خو کرک و کی جی ره نم فال گیره
 46. هم از خرمای عراق دکفتیم هم از گیلان ترشو کونوس
 47. هموشو کاشال قرابا نی شه
 48. خیال کونه بوز قصاب فندره
 49. ده چی خایی، مرگ خایی بشو گروازده
 50. فیضیلی؟ اسبو جولی؟ لانتی بجاوسته خوری؟(لانتی به گازا گیری؟)
 51. خو پالانا تاوادا شونده کله
 52. هم ازعراقات خرما دکفتیم هم از گیلان تورشومیمیج
 53. مال علی واصل علی
 54. کوکولودرکونه گاوا خانخواه زن فرس میتابا
 55. آبا نیده خوتومان فیره
 56. آبا بدین ته لوتکا دود
 57. مادودرد بامو
 58. ته پوچو آغوزا مه مغز آغوز ور واکاشتی
 59. شب سیاه ، گاو سیاه
 60. مه سرا اگه بنم ته سر، بهمو ته اقدر
 61. ته وینی فیگیری ، ته کونمانه واسینی (یعنی بزودی پشیمان می شوی)
 62. حسنک جسنک بوکوده (یعنی چه) به عقیده خانم موسی زاد شکل درست این ضرب المثل به این صورت است "حسنک دسنکو مگر؟" (مگر به این سادگی این امر امکان پذیر است؟ ومعادل فارسیش می شود مگر شهر هرت است.)
 63. پیشیا بگوفتان ته مو درمان داره، بشو خو گویه قایما کود (کنایه از آدم های بخیل و تنگ نظر)
 64. پیشیا بگوفتان تی گو هزار تا درد درمانه پیشی شه خودش گویه لابجاکونه (کنایه ازآدم خسیسه)
 65. خیال کونی ته گویه سیلوسر پا سر بزایمه (کنایه به آدم متکبروازخودراضیه)
 66. هه جیگا جوخوفتابی؟
 67. کترایا راسته گیفتی ، دوزدو پیشی فرار کونه
 68. سگه نامه بوووردی ، ته دسه چویه ویگیر
 69. هیچکس نگویه مه دو تورشه
 70. امه گاو اشانه ساره میان فوره
 71. سگ به سگ دکفه ، کاشاله روزا به (وقتی سگ ها با هم درگیر می شوند ، شغال آسوده می شود)
 72. کار، نوکوده کاره جانه بلایه (کار بلای جانه کسی است که کار نکرده باشد)
 73. خو فرتا ایوارا کوده
 74. خوشکه کوله سر مآشک شانه
 75. چاچنی میسا هوا جور نعل زنه
 76. گاوی که مرا شیر نده ، جنگله خو بهه مه گاو
 77. فلانی بی نوخون جوش بوکوده
 78. بوزا پیشی نهه
 79. خیال کونی اوردیک سرا آب فوکونیا
 80. خدا کویا دینه آلاله بخشه
 81. خدا خو خرا شناسه شاق فانده (خدا خرش را می شناسد و به آن شاخ نمی دهد)
 82. کوره مرا اشکلو توشک بازی کونه
 83. فلانی خو انگوشت تاواده مه دهان
 84. سالیان سال بهه شنبه دکفه به نوروز (خانم موسی زاد: سالا برخوره شنبه به نوروز)
 85. خیال کونی خرس فورشا بیده
 86. قرآنه فروشی ، دیارو هینی؟ (چیز ارزشمند را از دست می دهی و به جایش چیز بی ارزش بدست می اوری) ، (خانم موسی زاد:قورانه بوفروخته دنبک بهه)
 87. عزیز باقلا باورده
 88. فلانیا حاشا ور ور حالی نیه (فلانی ایما و اشاره وغرغر حالیش نیست)
 89. سگَ به زور ببرن شکار ، واگرده خو صاحب پاچه گیره
 90. ای لا درازه ، دولا کوتاه (در هر صورت مناسب نیست یا در هر صورت امکان پذیر نیست)
 91. کپچ مرا نیگاه نکون ، بخت مرا نگاه بکون
 92. آخره کشه دنباله کشه
 93. کله بِه جِرتر
 94. کپچه ، لبچه گویه: آغزوا باخ
 95. پیشا واچینه ، پوشتا دوکونه
 96. فاکین بکفت ، خان روشنا باس
 97. (اگر) پیلی دریا بوشوم ، خوشکا به
 98. هیزارتا کردکمری ببس تافلانی فلانکاره بوکود یافلانیه گب حالی ببس
 99. هر سری یک صدایی کونه
 100. مکن با کودکان بازی ، ریش و سبیلت را می بازی
 101. حاشا ور ور اونا حالی نیو
 102. نه شو اونا حالیو نه های (خانم موسی زاد : اشنه شو حالی نیو)
 103. هرچی اونا اسبانا مرا وِلا کنیم ، هانی شه گاوانا مرا چره
 104. دنیا بباسه ناسرا ناکین ، چمچه بیشه ملاقهِ دورین
 105. انتاخای اونتاخایی باریک باریکه مرغانه خایی
 106. کپچه ، لبچه گویه: آغزوا باخ
 107. پیشا واچینه ، پوشتا دوکونه یعنی وصله و پینه می کنه (خانم موسی زاد: پشا واچینا پوشتا دوکونه پوشتا واچینه پشا دوکونه.یعنی پشت سر هم خرابکاری کردن )
 108. فاکین بکفت ، خانه روشنا باس
 109. تا ته دیله بغض بیگیرو تازه (تعزیه) خوانی تومان به.
 110. یا کسان کس طایفه خرمگس (خانم موسی زاد: کسانه کسند ، طایفه خرمگسند)
 111. یا خر میره یا خرصاحاب دنیا مانه به صاحاب
 112. فلانی گولو مرخه مانه
 113. کم گو پرگو جانه فگیره
 114. خدا کو دینه آلالو بخشه
 115. ایته داره کین نیشته (کنایه از فردی که دارای یک فرزند است).
 116. عزا چی عزای موردیشور گریه کونه
 117. پلت ولکه منه (کنایه از آدم باد به پرچم).
 118. خدا سرمه دوکوده باقلا چومه میان (مثل : خربزه نصیب شغال شده).
 119. خورمو هیندانه کشل خوره
 120. فلانی باموختو کلاچه زاکو (آدم خیلی زرنگ)
 121. هوا کلاچ بامه خومه کلاچه ورزانه (آدم غاصب)
 122. سنگ سنگه اشکنه (شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی اگر اشتباه نکنم مصداق دارد).
 123. آلوچو از کالیچو کمتر نیو (کنایه از هماورد بودن)
 124. فلانی گیله دس بزنو طلا بهه (آدم روزی به سر- پر روزی)
 125. خییل کونی جهندم علفه چنگارت بوکوده- وووی هنجی اشکرو لنگ !!!(آدم خیلی لاغر)
 126. دس فدی شانو جووزه
 127. هر که خو دیل روزی خوره (تقریبا فارسی ست)
 128. هر چی بکاری بیبینی
 129. اینفر آب ببن اینفر آتش
 130. پنبیو آتش چی آشنایی ماااااااااار؟ با تاکید بر کلمه مار – مادر!
 131. کبچ مرا نیگا نوکون بخت مرا نیگا بوکون
 132. سگا ترسن عیب نیو
 133. خوشکو دارو موجز ؟؟؟ (معجزه- کنایه از آدم کارنابلد یا بی وجود خیر رسانی).
 134. فلانی ایته هادرو صد تا هادر بیجر درو
 135. انه چومه ای موشتو خاک دوکودنو (فردی مغبون کردن- متضرر کردن دیگری).
 136. کرک خاکه اشینه خو سر دوکونه
 137. کشله بوگوفتن چند کلو بجاره وازه کونی بگفت: سگه تندیه فندره
 138. نه خواخووووور! آب به آب نیشه دانو بدانو (انگار نه انگار)
 139. هتو همتته سله فیره (با پوزش از حضور آقای طاهری بسیار عزیز- استدعا می کنم اگر بعضی از این عبارات ناخوش یا ناصور است بنا به تشخیص خودتان باز تاب ندهید. بنده مامورم و معذور و امانت دار).کنایه از خراب کردن تمام پلهای پشت سر.
 140. مرغانه اوشنه کونه کرا کرا امه رن
 141. آدم پس pes خو سره دود واودا دنه (dvad vavada)آدم کچل می داند چطور سربندش را برسر ببندد.-(هرکس خرابکاری میکند ماست مالی کردنش را هم بلد است )
 142. خدا انه منصب ندیو وگر نه دیار پس نگده
 143. هر که گوشه خیه گوشوره یی باید بخیو
 144. پس کیجی منسو هر که آیه اته انه سره زنه
 145. خیر بدشته به انه نام بو خیراله
 146. وووووووی خنه خرس ! گیندی واشه کشله منه (آدم کوتاه قد و زشت)
 147. خو چومه بداشت مازو جه تیره دباخت (به جزئیات پرداخت و از هدف اصلی دور شد).
 148. همگی رن باز خنه امه رن کورو غوغو
 149. غورابه دوشابه منه (دوشابی نامرغوب که طعم آن مدام عوض می شود- فردی که مدام تصمیمش را عوض می کند).خانم موسی زاد : قورابه دوشاب منه (قورابه دوشاب=دوشاب قرابا / قرابا روستایی نزدیک ضیابر )
 150. دوزد بیشه خانو صاحابه عاریض ببسه
 151. سگه دومه هف سال قالب دوستن هنی بیدن بوچموسه
 152. بوزو سگه کاره بوکودنو (آدم نالایق برای فرد کاردان ناز می کند). خانم موسی زاد : سگو گوله کار بکودانو (به دم سگی گل سرخ زیبا و خوشبویی بسته بودند.سگ در کوچه ها می دوید و فریاد می زد مرا از دست این گل خلاص کنید. کنایه از آدم نالایقی که خواستار آدم لایق تر از خود نباشد در امر ازدواج.)
 153. آبه نیده خو تومانه فیره (بی ادبی ست. ببخشید)
 154. ته گاو بمه مه سارا دیره (نسبت فامیلی بسیار بسیار دور- به زور بخواهی خودت را به دیگری منسوب کنی)
 155. اسه روزی ببو انه دس انه دیله گاه فانرسو
 156. خدا خره بیده شاغ ندیو
 157. سک خو صاحابه نشنسه
 158. خدا انه بیده انه کاسه تنه دیره (با پوزش)
 159. فلانی گبه مرا قالایو قنبره گیره
 160. فلانی میان خوسو لاحاو / لاحاف دنشانه ( کنایه از آدمی که در هیچ کاری به کسی کمک نمی کند ولی سود کار بیشتر به او می رسد.)
 161. خنه خاراس! ملا خانه صدق ننه! (آدم کاردان نزدیک را وانهادن و به جای دوری مراجعه کردن)
 162. سکه/ سگه زورکی بووری شکار ادمه لنگه گیره
 163. از فوضولی جول بوکوده
 164. تالش خو بوردو ماسته نوخوره
 165. خو چومنه غازه کوده (آدم فرصت طلب- یا نتظر فرصت)
 166. هر جیگا آشو اون اویا خاشو(دم غنیمتی)
 167. وووزره! بی سردی serdi بام شه باباااااااااا! (کودک بسیار شیطان)
 168. انه شکمه چاقو بزن خون نیه (تقریبان فارسی ست).
 169. فلانی وله آدم جانا باد بوخورو ؟ (آدمی که حرف در آستین دارد).
 170. دیلو دیل! قبرسانه گیل نیوگو خاخووووور! (احساسات عاشقانه را دریافتن)
 171. هر که طبجو (طبق چه) به سرا گیره خو پر و ماره بوره (هر بدی یا خوبی به صاحبش برمی گردد).
 172. داره کین بس بیدی انه شق که سر فووه (عواقب هر عملی به صاحبش باز می گردد).
 173. صدتا سنگ فداری بیلاخرو اته خوره (تلاش بی ثمر نمی ماند).
 174. زن بمرده زن بدین زن طلاقه ده پس وزین (خدا نصیب نکند همگی پایدار باشند و به پای هم پیر) یک نصیحت نخ نما شده است به نظرم.بگو کی نظر تو رو پرسید!
 175. ووووزره! فلانی انجی دس کج نیو گو- قندل ایمام رضا زنه!
 176. گویه گووووووو: پرو زن peru zn ماار نیو سردو پلا نهار نیو
 177. گیله کابیشه خو جای نشته ایته یی بو کوله گیفته اله!
 178. خنه خرس khrass ! خلی khali بی نوخون جوش بوکوده (آدم بی تربیت)بو نوخون جوش بوکودو!
 179. گمج گیل گیلی کونه خو سره نوخونه پدا pede کونه
 180. ایته بوکولو ایته به کشو kshu (آغوش) ایته دونبالو کشو (داشتن فرزندان پشت سرهم)
 181. گیله مرده خوبی نمه (حقیقتا نمیدانم این یعنی چه؟ باید با محبوب دوباره صحبت کنم)
 182. فلانی میسه کین دره / داره کله گنه مرغانو (با پوزش کنایه از آدم بلند پرواز)
 183. صد من خولی غضنفر ماآره گولی رن کمو (هر چیز که دارد بکار خودش می آید. خود فرد بیش از دیگران محتاج دارایی خودش است).
 184. تا دنیا بو دنیایو لعنت بر یزید (باز داشتن فردی که مدام بدی فرد دیگری را تکرار می کند و دست بردار نیست).
 185. ایمام حوسنه سر هن پول ووه vave (تذکر: اسم شریف امام حسین به گویش محلی یاد شده)
 186. خواخوره دیله براره دیله جا دوستنو davastanu برره دیله سکه/ سگه دیله جا.
 187. وووزره! سبجه جا روغن گیره
 188. انه دسه تنه نشه اشکافتن (گوله/ گلوله بزنی کف دستش یه قرونی در نمیاد)
 189. پینیشه خون نده/ پیییش: پشه
 190. دس دسه شوره هر دوتا دس دیمه (همیاری هم افزایی)
 191. ایته اسو ارجینه شن ایته اسو پرچینه شن (گویا: هر فردی کارایی خاص خودش را دارد)
 192. خدا سیته بوکوده دارو توکزن حمبال/ حمال
 193. سد جلان نفت فگیری(سید جلال الدین دو ریال نفت خرید سه ریال پول حمل داد تا منزلش)
 194. ان مه گولی سره خاشه پا بنیو ان. (علیرغم میل به خاطر فردی از خطای کسی گذشتن یا از پیگیری کاری منصرف شدن)
 195. انه کللو پاک دامو کویی
 196. کهنو خوله باقلا دوکودن
 197. سه لنگو سه پاچو داره (گویا: تا سه نشه بازی نشه)
 198. وووزره! داز نهه nehe تفر ویگیره/ تبر ویگیره(خشم بسیار شدید)
 199. بوشم خانه بابو شاید که مه دیل وابو – بیدم خانه بابو بدتر از ما بو.
 200. اوهوهوهو ! بوز غصابه فندره (با خشم و بغض و کینه نگاه کردن).
 201. گوسفندا غمه جانا غصابا غمه پی
 202. بمردو ناجیو بشکسو گردن (آرزوی دست نیافتنی فرد رویا پرداز)
 203. جی عراق خرما دکفت جی گلانه / گیلانه ترشو میمیج
 204. دوشاب پوله مرا فگیفته (لباس یا وسیله ای که برای آدم خیلی عزیز باشد و زیاد از آن استفاده کنی)
 205. هتو خوره دانه گو تالشو خانه سک خوره ننه (آدم بی مقدار اما بسیار مغرور)
 206. قاسم داره جورو/ یا قاسم داره جور اسیو (از مرحله پرت).
 207. قاسمه ماره عروسی روزه (وقته گل نی)
 208. قاسم ننه بمردو بسی (بعد از اینکه کار از کار گذشت).
 209. هله سالو ما درازو (فکر می کنم شاید: باش تا ببینی)
 210. فلانی چرخو تونیه مانه (چالاک و زبرو زرنگ)/ تونی : دوک نخ یا رشته ریسی
 211. چرخو اینه منه (بسیار تمیز)
 212. گولو دیله منه (بسیار تمیز)
 213. خو نامه نهه nehe خو همسیی سر/ همسایه سر
 214. انه آشه میان گلی / گالی دوکوده
 215. تالش از دار بیجر بمه (به نقل از موسی زاد: یکروز یک مرد تالش بالای درخت بسیار بلندی بود نمیتوانست پایین بیاید. نذر می کند و از خداوند می خواهد کمکش کند. اما وقتی پایش به زمین می رسد نذرش را انکار می کند و می گوید خودم جان کندم تا پایین بیایم نذرم کجا بود!) اصطلاحا: خرش از پل گذشته.
 216. واناله ادمه چوم طولی بوکونو (طلوع کردن چشم شاید) – آدم بسیار حاضر جواب که اجازه حرف زدن به مخاطب نمی دهد.
 217. خیال کونی پیشی مچو بوکوده (آدم ریزه میزه و غنگین)
 218. خره شاغ جور نیه گویه همیشو جووانم (پیرانه سر رفتار جوانی در پیش گرفتن)
 219. هر که اینگی کونه بینگی خوره (تکراریست با پوزش از آزیتا خانم پورهادی)
 220. کاشالا روزا بسبو خو پا تونده گیفتبو (هل شدن در انجام کاری که دیر شده)
 221. خورمو هیندانه کشل خوره
 222. ده کلاچو کشکرکی خبر درنو (همه میدانند)
 223. همه دننو فقط ارباب خودا بیامرز ننه (همه میدانند)
 224. ته سوکله دومه باور بوکونم یا قسمو ابوالفضلا
 225. خو چومه دوده davade خو دهنه بازه کونه
 226. وارث چه منه حارثه (موسی زاد می گوید حارث از یاران یزید اما فکر می کنم حارص هم صدق کند).
 227. اول برریه / برادریه ثابت بوکون بعد برس به ارث پدر
 228. ته ماله سخت بدار ته همسیه دوزد گیفته نمه
 229. مالو بد به ریشه صاحابش (تقریبا فارسی ست)
 230. ایذه گویه آلتینگ ایذه گویه شالتینگ (تمرکز کلامی نداشتن)
 231. اینفر گویه آلتینگ اینفر گویه شالتینگ (عدم تجمیع آراء – هرج و مرج آراء و بحث بی نتیجه)
 232. اوردیکه پوشته آو فوکون! (کنایه از آدمی که به نصایح دیگران بی توجه است)
 233. آب به آب نیشه دانو بدانو ( وقتی کسی خطایی مرتکب می شود و دیگران هیچ عکس العملی نشان ندهند.)
 234. کرک گویه نه خو سره ووینینه vavinina نه خو کینه اغوز دوکونینه (نه بدی کنید که مجبور به دلجویی شوید)- با پوزش بسیار در صورتی که قابل باز تاب نیست حذف بفرمایید).
 235. پسه pese کولا پساpesa شیرینو ،خیال کونه همیگه شیرینو (تاپیک مورد علاقه هر فردی برای خودش بیش از همه جالب است).
 236. انه پا تانا خوراسانه بویه ایه (مدام در حال گشت و گذار)
 237. درا گویه دیواره اشتوانه
 238. ادمه دس درازه نبه (شرم کردن از خوردن بر سفره دیگری)
 239. خو دیله سنگ بنایو (پا گذاشتن بر آرزو های قلبی )
 240. میله میل دانه جه بیدینی بوگو انشاءالله دوروغو (گاهی برای پیشگیری از فتنه باید انکار کرد و ندیده گرفت)
 241. اخر کلاچ کلاچه چومه هنجی کنه؟
 242. خانا خراس بیماره آشه منه (آدم شل و ول)
 243. اژدها دهن دورون شه بیرون ایه (آدم حراف و بد دهن)
 244. لنتی بوخورده گوزگا واجاورده vajavarde (آدم بسیار لاغر)
 245. خنا خراس! اما بوکودو سبله مانه/ sabale گربه ماهی( بسیار چاق)
 246. اه دینی؟ بوشوستو سر پسا کفت! (فردی خود را آماده کاری کرده و انجام نشده)
 247. ووووووی! کلو خو منه(بسیار بد اخلاق)
 248. ته کارا بوکون خواخووووور! همه سرانا بوخورده(از پس همه بر می آید)
 249. روزه بی نماز عروس بی جغاز
 250. انه سر همیشو ای پلی pali بشکسه
 251. فلانی غازو مرغانو بوکوده (دسته گل به آب داده)
 252. فلانی توربه فیس بوکوده (با پوزش بسیار- دسته گل خفنی به آب داده)
 253. ان زک zak مربایو! هرچی دینه انه وایو.
 254. مرا مترس مه دونبال دبا بترس
 255. ایته نوخورمه با ترسن ایته پا نیشوره
 256. هر کس هر کسه غمه ببو بازار خستیگی نیو (غمخوار هم باشیم دیگر دردی نخواهد بود)
 257. ای من بجه پلا انه شکمه کمو
 258. خانا خراس واناله کود کودی بوکونو (آدم شکمویی که پیش از رسیدن میوه یا محصول آن را می خورد-بم اند که در خانه مان همیشه این مشکل را با خودم -فریده داشتند!!! )
 259. آخر نفهمسیم ان تورو سوکلیو یا اکراس akraas
 260. تورن امارا ماصرو بوکودنو/ تورن کا امارا خورن!(دور و برمان یک عادم سالم پیدا نمی شود)
 261. عروس را شوئنه ننه گویه مردماره خانو پستو بلندا
 262. ورفه آتشه گیفته / برف را آتش گرفته(گویاعینی : گرانی بیداد می کند)
 263. آب بوخور دانو بوخور! قاسمه ننه مرده بسه! (آدم بی خیال که عین خیالش نیست)
 264. ووووی! انه هاشا ورور vrvr حلی نیو
 265. شا ببخشو شا قولی نبخشه
 266. فلانی شا جی اسب بیجر اوره avare (آدم بسیار نترس و توانا)
 267. نه شایه انه پس دکفتن نه پش pesh
 268. الا ته شوندرو انه پرچینه وانکفته/ وانواسه
 269. انه گوخه نشا پاسر زئن (با پوزش)
 270. خیال کونی ای کوندو گوخه راکو بیزیه (شباهت زیاد بین والدین و فرزند نازیبا)
 271. کارا اما کونیمو ناره اوشان
 272. فلانی گوزه جه گونبست چکونه (آدم بسیار مبالغه گر)
 273. تشت گو جی بام بکفت انه خونو همه جیگا دوخ نیه dukh naie
 274. امه شن خوره به تشت همه سرانه شن خوره به پشم (خطای ما خطاست خطای دیگران خیر)
 275. فلانی گولو باغه میان دکفته (موقعیت خوبی نصیبش شده)
 276. شیره ناره کونه کاشاله وازه (حرفش از عملش بیشتر است)
 277. اشنه خانو عودل / عبدل عمو خانه مانه (چیزی برای خوردن یافت نمی شود)
 278. خانا خراس! آدمه دیلا کنه kne (فردی که با کلام تلخش مخاطب را می آزارد)
 279. مه دیل دیله گاه میان دینیو (اضطراب داشتن)
 280. اشان گولو بولبوله ماننو(میانه خیلی خوب)
 281. بشکاوسه اما الا نشکاوسه (شکفته اما هنوز نشکسته است. این فعل هم به معنای شکفتن است و هم شک افت ن)اشکاوستن
 282. هتو فندری موشته آمادو دره (آماده دعوا)
 283. ببس تالشه گردا کون (نقل از موسی زاد: گویا خانم تالشی برای خود دامنی دوخته بود. آمد نامی زانی زیر دامن را میزان کند آنقدر برید و برید تا دیگر چیزی از آن باقی نماند. – آمد ابرو را درست کند زد چشم را کور کرد).
 284. هنی ان کارا تندو کترا بوکود(کار سرهم بندی و تند و تاکید)
 285. فلانی زوباله لنتیه مانه lanti / مار
 286. هوا گرمو! لنتی خو سوراخه جا بیرون نایه
 287. پاک کشل ترسو ممت ! kashal tarsu mamat
 288. اولی پیالیو بد مستی؟
 289. ایته لبچ زمینو ای لبچ آسمان labch /لب (ظاهر بسیار ناراحت و ناراضی)
 290. انا خره منسو manasu پالان بیزه (بیگاری کشیدن)
 291. فلانی بادمان گوش داره (گوش بل / بادبان گوش)
 292. ووووی ! خیال کونی قورباغا جی چول ورشته (آدم بی رنگ و رو- دبلکسو دیم dabalkasu dim)
 293. اسفند دانه منسو چکسه chakase
 294. انه دیل سیرو سرکه منسو جوش کوده (نقریبا فارسی)
 295. فلانی زن نه پش داره نه پوشت (خانم بسیار لاغر)
 296. گاز علی سبزو قبای بد دره (آدم بهانه گیری که از هیچ چیز راضی نیست)
 297. خو جولو پلاسا کره خورده (بسیار خشمگین)
 298. مه خاکو هفلاکو بیته سر! اسه بوشو ترا دوکوش!(به آدمی که خیلی خرابکاری کرده و اصلاح ناپذیر است برو خودت را غرق کن).
 299. خو چومه ایتا دال بوکوده ایته ذال (کنایه از آدم لوچ)
 300. کوره kor بگفتن: ته رن کرا بج کشنه kshna تو گو نی دی نیو بگفت: خو نی دینمو خودا گو دینه (جهت دوستانی که اخلاق رسانه ای را اگر خدای ناکرده رعایت نکنند)
 301. خانه چکودمو chakudamu موستره بوخوردو دارمو (کارهای بزرگ و شاق را که انجام داده ام چه باکازکارهای کوچک – از پسش بر می آیم).
 302. خودا شمره / شما را سیفیل بوکوده سرگردان 
 303. لیسکو پیسکو زک zak (کنایه از پچه لیفت و پررو- خدا رفتگانتان را بیامرزد مادربزرگم به منومحبوبه می گفت: انجی لیسکو پیسکو زاکانه شکله گو مو بیدی نشتیمه اما را ورا خورد. لیسکین لیسک!!!).
 304. انا تالشو نان ووکوفتته vukufte
 305. فلانی نعل در آتشو (در اضطرار بودن- وقت تنگ بودن)
 306. هر که ایتا آش چکونه ان با ایتا انگوشت بزنو (نخود هر آش)
 307. بیدی نیدی دیده شد تیمان خورا ر…ه شد(با پوزش)
 308. ایته انه پرو per/پدر ایته انه مار
 309. نه انه بوره – نه انه اوره (بی خیال دنیا)
 310. فلانی چیکاریو؟ آفته جانه خرکاریو (بی کار و بی مصرف)kharkare ماهی تابه.
 311. فلانی موستره ورویی نیو – خوره هتو دنه ای کوندو گووووخ !(با پوزش فراوان)-mustara varo eeگویا زمانی شغل بوده
 312. بی شناغو سک (سگ بی شناخت/ بی چشمو رو)
 313. فلانی داخلو کاشال کودی یو ؟؟؟؟ (بی مقدار تر از آن است که حق اظهار نظر داشته باشد).
 314. فلانیه جی در بیرینه کونی – درجکه جا دورین ایه (درجک: پنجره کوچک)
 315. اتا سوراغه جا نشا دوتا باقلا دوکودن (با یک خانواده باید یکبار وصلت کرد)
 316. مو گویمو خاجی یم تو گویی چند تا زک داریو؟
 317. فلانی خو کاره جه کولکالو بورده (کلافه کاری که انجام می دهد شده- سر خود را خیلی شلوغ کرده)
 318. کاشال خو خومه جه بیرین نیه (هوای بسیار سرد است)
 319. انه موردی شوره منسو بوشست بنه کنار (حقش را کف دستش گذاشت)
 320. اوهو انه سرقسم- گردن بشکده ۷ جیگا- قل چو بی جر باورده(در کار خیری که انتظار می رفت شرکت نکرده فقط نظاره گر بوده).نکرده فقط نظاره گر بوده).
 321. نه بوخورده نه دیره (از همه به او خیر رسیده اما مدام ادعا می کند که هیچ کس کاری برایم انجام نداده است- هیچی رنگا نی دامو)جام نداده است- هیچی رنگا نی دامو)
 322. پدر سگ! مو ته سرم تو که سری؟! (نقل از موسی زاد: گویا فرزندی با مادرش مشاجره می کرد. پدرخانواده به هواداری مادر پا در میانی می کند. مادر شروع به هواداری فرزند که مرد! چرا با بچه ام تندی می کنی؟ مرد عبارت بالا را متاسفانه به زبان می آورد).
 323. موردی شور انه فک و فیجه بو وورد (سر زنش بسیار شدید- فک و فیج/ پک و پوز)
 324. فلانی وکوفتو ریش بباسه (فلانی خجلت زده و شرمنده شده)
 325. انه مجاز دلی دلی delei delei نوبوره (بعضی رفتارها به مذاقش خوش نمی آید و زود واکنش نشانمی دهد)
 326. ایته مه سره زنه ایته خو پسو سره(فردی که بلد کار نیست و کار را بسیار کند انجام می دهد).
 327. فلانی گازه کینه بشناختنو (از سادگی فردی سوء استفاده کردن)
 328. انه گولیا خیال کونی بورو دومه مرا سوراغ بوکودنو (کنایه از صدای بسیار بلند)- (نقل از موسی زاد: گویا در قدیم ماما ها معتقد بودند که نوزاد اصولا گلویش بسته است و این رسالت بر عهده آنان است که راه گلو را باز کنند. در تکه پارچه ای / شوندرو- مقداری شکر می ریختند و می بستندو در دهان نوزاد می گذاشتند تا راه گلویش باز شود. وقتی فردی صدایش بسیار بلند باشد این عبارت را بکار می برند با بورو دومو / دسته بیل/ راه صدایش را باز کرده اند نه یک تکه شوندرو)٪ بماند که مردم ما از شدت کار و خشک شدن شیر مادر به شوندرو و شکر متوسل می شدند.یزاد: گویا در قدیم ماما ها معتقد بودند که نوزاد اصولا گلویش بسته است و این رسالت بر عهده آنان است که راه گلو را باز کنند. در تکه پارچه ای / شوندرو- مقداری شکر می ریختند و می بستندو در دهان نوزاد می گذاشتند تا راه گلویش باز شود. وقتی فردی صدایش بسیار بلند باشد این عبارت را بکار می برند با بورو دومو / دسته بیل/ راه صدایش را باز کرده اند نه یک تکه شوندرو).
 329. هر چی خو وختو ساهات داره دده قوربان. پستاو نما خوردن!
 330. ووزره! خدا انه شکمه خانه فیسو بو دگد. هنجی پر نفس؟! امه سرا با کولوش بیگیریم.(پشت سر آدم
 331. انه کیلا بورو خالیکه مره نشا ووکوشن (بد اخم و بد عنق است. اخمش با هیچ چیز باز نمی شود).
 332. پنشتا انگیشتا عسل واسین دگان انه دهن گویه زهرو هیلاهیلو
 333. فلانی خو گولی شوندره ویگیفته (کونه زاهار). (آدمی که با صدای بسیار بلند حرف می زند).
 334. فلانی خو مغه خوب فوکوفت (جای پایش را سفت کرد).
 335. فلانی پشمانیه سک بوکوده (از کرده خود بسیار پشیمان است).
 336. انه وسوخوسی ۷۰ سال پاک نی یی (آدمی شری است – از کنارش رد شوی شرش دامنت را می گیرد)- vasukhusi:مالیدی- vasu khusan:مالیدن
 337. فلانی سولو نتانی جووشتن (حالا حالا ها نمی توانی از چنگش/ شرش خلاص شوی).
 338. تو کم تی کی پارو نی یی یا! (تو هم برای خودت بلایی هستی ها).
 339. فلانی ده فریاتی ببسه (فلانی دیگر به ستوه آمده). faryati : فریادی- کسی که فریاد می کشد تا موضوعی را از سرش باز کند).
 340. هر چی تازو خوبو- رفاق کهنو خوبو (هیچ چیز بهتر از رفیق خوب و قدیمی نیست).
 341. فلانی خورمو موردی شورو- زندیو بمردنه ایجگایی شوره( بیش از آنکه کار بلد باشد خرابکاری می کند).
 342. انه چوم کور انه دندم نرم (هر چه سرش بیاید حقش است- نتیجه نارفتاری خودش است).
 343. فلانی خو دسه مرا خو دگاد چا (هر چه بر سرش آمده نتیجه اعمال خودش است).
 344. خیل کونی وشتره veshtra /بیشتر را امه بوخوردیمو کمتره ان (انگار حق فلانی را خورده ایم و حق او در این میان مغفول مانده- طلب کار است).
 345. گاهی بو کویو گاهی به گلان (ko/کوه- gelan/گیلان)- (مدام در سفر است.)
 346. فلانی سربه سرا رضایو (فکر می کنم اصطلاح باشد- ترجیح می دهد موافق باشد اگر چه در دل خلاف این است. از سر جبر و ناگزیری موافق به نظر می آید).
 347. فلانی خو اشکله فشکله کونه ( ناچیز است اما هر چه هست برای نیاز خودش کافی ست).
 348. فلانی موفت خوره جوفت فداره (آدم بیکار و بی مصرفی ست. خوردن و تفریح شده کارش).
 349. فلانی خو زاکا نم ننه نم گیره (به نظرم اصطلاح است: در توجه و مراقبت از چیزی نهایت دقت را به عمل آوردن.)
 350. هتو خو زاکا دانه گووووووو! خلی مچدو مینبرا کوب بنایا (خیلی به طفلش حساس است انگار که با نذر و نیاز خداوند فرزندی به او داده).
 351. آدم با چوم بدارو بیدینو تا خودا ادمه بی دی نو (در صورتی خداون به آدم نظر خواهد داشت و آدم را یاری می کند که مردم چشم دیدن یکدیگر را داشته باشند).
 352. فلانی اول داره آخر ناره (هر آینه ممکن است میانه اش با مخاطبش به هم بخورد).
 353. خانو بوسوخت – بوجور تر (bujur tar /بالا تر)- (گویا به این معنی ست: خرابکاری یکی پس از دیگری پیش آمد/ پیش آمده).
 354. مرگ خوبو هسایی رن ( احتمالا تکراری ست).
 355. ای نفر گاودوش بو – دو نفر پوشت خاران (یعنی برای یک کار کوچک چند نفر که شرکت می کنند که احیانا حضورشان ضروری نیست).(یادم ه ست یک گاو داشتیم مثل شب سیاه بود و خیلی هم بد خلق. دقیقا خاطرم هست که مادرم باید پشت این طفلک را می خاراند و برایش چیزی زمزمه می کرد تا مادر بزرگم او را می دوشید. می دوشید اما هر چند لحظه یکبار نفرینی حواله گاو طفل معصوم می کرد. عملیات دوشیدن تمام می شد اما لب مادرم هم دیگر از فرط فشار کبود شده بود… خدا بیامرز سواد اینها هم یک گاو داشتند که تا برایش ضبط صوت روشن نمی کردند و آهنگ پخش نمی شد محال بود اجازه دهد شیرش را بدوشند. این شوخی نیست حقیقتا این مورد در همسایگی مان بود!)
 356. هال مالو گوزه مرا قل ناهار نوخوره (هر غذایی را نمی پسندد) (gl nahar-/قبل از نهار- صبحانه) کنایه از آدم مشکل پسند در همه موارد.
 357. خیال کونی انا هاسا گشو بوکودانه (بسیار زیباست- مثل یک عروس).- geshu عروس- نیز عروسک -hasa /همین حالا- الساعه
 358. خیال کونی جهود خونه بیده (مثل کاشی خون دیده).
 359. خیال کونی عومر بر تخت نیشته (آدم بسیار عصبانی و بد اخم).
 360. فلانی خالی سکه شیره بوخورده (آدم بسیار عصبانی ).
 361. فلانی ایته دهن داره هیزار تا خندو (بسیار خوشبخت و فارغ بال به نظر می رسد- بماند که هر وقت دیده ام کسی آه برآورده و این را گفته آنکه خوشبخت به نظر می رسید به گریه نشسته!)
 362. فلانی خو دسه مرا دسازینه- خو پا مره پسازنه (با دست پیش می کشدو با پا پس)
 363. فلانی صد من گوزه ادعا داره (بسیار پر مدعا و مغرور است).
 364. انه دهن دورن بوشو – انه کشو فوری بوشو (نفرینش به خودش برگردد).
 365. وووووvuuuuuu الا خوفتنه وقت – نیشتنا بامه(وقتی فردی زمان مقتضی کاری را نمی شناسد و دیر هنگام تازه به یاد انجامش می افتد).
 366. اه ah – هن ایتا مرغانی یی پوچ (ah در اینجا یعنی : بیاه! بفرما! اینم پوچ)
 367. فلانی ۸ بوکونو ۹ نوکونه( خواه نا خواه کاری را که شروع کرده در نیمه راه ها خواهد کرد).
 368. ان چایی لاب فتر آب/ fata aab/آب ازگیل/ چای کمرنگ است.
 369. هب !!! ان زاک لاب وانگ بیزه کاشال /vang bize kashal: شغالی که در حاله جیغ جیغو زوزه کشیدن است/ استعاره از کودکی که مدام در حال و داد و هوارو نق زدن است.
 370. مه کیش مالی کینه جا جو ووشت/ از دستم در رفت و فرار کرد. kish mali kin :زیر بغل
 371. انه موردیشور بیشوست! بمرده سیبزی پاک کونی رن/ sibzi pak koni:چاپلوسی/ فلانی جان می هد برای چاپلوسی مردم.
 372. انه منسو زینا زادو مادر دار با بزایو/مثل این آدم بد مادر دهر نزاییده. daar دهر
 373. خیال کونی ان زاکانا گاو و گاچه میان بداشتانا/ کنایه از بچه های خیلی نا آرام و بی قرار – یا بی ادب
 374. از بد انگی انا گیلم بوخود نیگیره- کنایه از آدم بسیار بد اخلاق و ناسازگار.bu khud giftan: در خود گرفتن. در خود مستحیل کردن. (فکر می کنم امروز موسی زاد زیاد سر دماغ نیست چون حالا که دارم روی ارسالی هایش فکر می کنم می بینم انگار هوا پس است- تمام قبل از ظهر را روی داستان کوتاهم کار می کردم و از اوغافل شدم).
 375. فلانی بوچ مو سو باد بی گیفته/ فلانی تا مرا می بیند خودش را کج و کوله می کند/ پشتش را به من می کند/ buch mu su bad: موسی زاد فکر می کند به معنی روماتیسم است اما من فکر می کنم به معنی قولنج شدید است.
 376. هتو فاندری انه شورم وااره/ هر وقت که فلانی را می بینی یک گرفتاری دارد/ shoram vaare: مه می بارد- توضیح: گاهی واقعا مه آبکنار آنقدر غلیظ است و سنگین که انگار می بارد- این را به چشم دیده ام. حقیقتا دیدنی ست.)
 377. ان گوشه مرا اشتاوه اون گوشه مرا بی ری نا کونه/ یک گوش در و یک گوش دروازه گوش در اینجا و در گویش آبکناری gosh تلفظ می شود نه gush
 378. خالی هنی هوا جانا درد بی گیفته/ انگار هوا باز هم خیال باریدن دارد (عرض نکردم؟ امروز این موسی زاد یک چیزیش می شود- داستان کوتاه منه بد بخت سرنوشتش معلوم نیست این خانم اوقاتش تلخ است. "الا بی دی ای دانو ساقو گو تا هاسا بی زیی یا! هتو ای دانو!)
 379. جی کلو کینی مغزو علی (این را خودم گفتم- موسی زاد تا چند ثانیه پشت تلفن در حال شوک بود- به عمرش نشنیده بود!و برای اولین بار پرسید: فرییییی ! ان چی بووووو؟) یعنی از سر گرفتن یک ماجرا که انتظار می رفت فراموش شده یا به خیری تمام شده باشد. ji kalu kini maghzu ali
 380. فلانی خو سرا بنایو اونه کینه جا/ یعنی فلانی خیال و سعی می کند تا با فردی گنده تر از خودش هماوردی کند.
 381. فلانی خوشکو داره فوکویه/ کنایه از کار بی حاصل کردن/ آب در هاون کوبیدن/khusku daar :درخت خشکیده.
 382. ووووووو! فلانی آدما کالا کال خوره/ آدم را درسته می خورد/ خیلی بی باک و دعوایی ست.
 383. فلانی چیکاریو؟ چو زنه باقلا دو کونه/ آدمه بی کار و بدون مهارت ویژه
 384. فلانی سغ زنه مغ زنه/ سیخ می زند- میخ می زند/ آدمی که هر دو سر یک ماجرا را بگرداند.
 385. آدم سغ زن مغ زن/ آدم دو به هم زن
 386. تا اشانا بی دی خو چوماقه جیگا بده/ تا افرادی را که پشت سرشان غیبت می کرد دید فورا حرفش را برید و سکوت کرد.
 387. فلانی لبو پیسی مرا ادمه سرا واوینه/ فلانی با پنبه سر می برد. lebu pisi: بوته خیار نارس
 388. اما اسیم سیاخالو سری- اسا چی با کودن؟ خاگ بر سری. حالا این خرابکاری را چطور باید رفع و رجوع کرد؟
 389. گدا سختی ای بر خانی یو / کاری که فردی از آن خجالت می کشد اولش سخت است اما وقتی عادت کرد دیگر برایش سخت نیست.
 390. الان ده انه گوز روغن داره/ الان دیگر عزیز شده (تلوحا تا دیروز آدم خوبی نبود) کنایه از آدم تازه به دوران رسیده را دارد
 391. ووووووی! خانا خراس! ایته پیشه پلا نده/ کنایه از آدم خیلی خسیس.
 392. خیال کونی اما سکو زنیما گو/ آنقدر که فکر می کنند پولدار نیستیم.
 393. نوخورم بوخورمه شنو/ اموال آدم خسیس برای وارثانش خواهد ماند.
 394. کولا بنیم گول بیچینیم/ خر بیارو باقلی بار کن.
 395. فلانی همه ذرا مردا بدایو/ هیچ باقی نمانده- همه اش را بخشیده است.
 396. چطو علا کیچه بیگیرو هنجی انه فوترکس (با خشم و ناگهان به کسی حمله کردن).
 397. مه تیمانه فوروختن ببو با انا فاگیرم (به هر سختی و مرارتی شده باید تهیه اش کنم – اغراق- شده با فروختن شلوارم).
 398. خیال کونی انا آل بیزه (انگار تنه اش به تن اجنه خورده- یا انگار اجنه لمسش کرده اند /به او آسیب رسانده اند- کنایه از آدم پرخاشگر)
 399. اشان اوردیک نی ان تا چکرو بوشن آبه دیرین (جایی نمی خوابند که زیرشان خیس شود- چکرو chak ru ساق پا تا زیر زانو).
 400. فلانی ادما خو ورتا ناوره (فلانی به آدم را به هیچ هم حساب نمی کند). این بخش را در بخش حصیربافی باید می آوردیم: ورتا/verta یا veruta : در اولین و آخرین سوراخ پلار به جای یک رشته دو رشته عبور می دادند. یکی از این دو نخ که در مجاورت حصیر قرارداشت “میل ” می گفتند و کناری را “ورتا” . میل نباید پاره می شد اگر نه حصیر از هم می پاشید. اما ورتا پس از خطک از کل کار جدا می افتاد و پس از اتمام کار محکم می کشیدند- گره می زدند و به عنوان یک رشته اضافی و بی اهمیت می بریدندش. چرا دو رشته عبور می دادند چون باید ابتدا و انتهای کار را به فاود favad می بستند. ورتا اصطلاحا یعنی بی اهمیت.
 401. انقدر کار بوکونو انه سر و کین جوفته بو.
 402. هه کس انه جولوف دااار نیو! (کسی را یارای کنترل و مهار او نیست).
 403. انه جولوفا سخت با داشتن (این فرد را باید بطور جدی کنترل کرد).
 404. فلانی دستکه تاتار دنوده (کنایه از فرد جنجالی و غیر قابل کنترل).dastak در این ضرب المثل نمی دانم چیست موسی زاد هم نمی داند و این ضرب را نشنیده. مادرم می گوید شاید همان دست است… یادم هست ما یک نناوی tanavi داشتیم یعنی یک ایوان کوچک کناری. خانه هایی که کوتام نداشتند تناوی داشتند. دور این ایوان جانبی نرده های چوبی کنده کاری شده بود. کاملا صیقلی و منقوش. به این نرده های چوبی دستک می گفتیم. شاید این عبارت یعنی کسی جرات نداشت به او نزدیک شود یا حتی یک تاتار نمی توانست اسبش را به دستک ایوانش ببندد. بیش از این چیزی به ذهنم نمی رسد.)
 405. خودا انا بوکوده تماشاچی (فردی که ابتدا از آزار کسی رنجیده و حال از قضای روزگار شاهد آسیب همان کسی ست که با او بد کرده- نوعی تلافی جویی در این عبارت نهفته است.)
 406. پیران صفت ندایه (واقعه ای بی سابقه). مثال: هه ترو باران بوارس پیران صفت ندایه/ هه ترو خوشکسالی باموبو پیران صفت ندابو/ حتی پیران و سالخوردگان نیز در عمرشان ندیده بودند.
 407. مهمان مهمانه بد داره صاب خانو هن دوتایا
 408. مهمان ای روز مهمان دو روز – مهمان تا عیدو نوو روز- کنایه از مهمانی ست که خیال رفتن ندارد. نووروز در اینجا nov roz تلفظ می شود. و روز باید roz خوانده شود نه ruz .
 409. فلانی ماسوله گ…ه خوره (بیش از اعتبارش انتظار دارد/ غلط اضافی).
 410. بی ایمانو شهادت ادما کوشنو (خبری را به ناگاه دادن که از اهمیت ویژه ای هم برخوردار نیست. در سرزنش به فردی که خبر را آورده می گویند- حتی شنونده فرصت شهادتین هم پیدا نمی کند و می میرد از ترس).
 411. دریایو بحرو خزااااار. استعاره از جایی ست که دچار آب گرفتگی شده.
 412. وووو! هالا کرا صوخرا کوفرا دی چینو! بترک ! (صغرا کبرا چیدن).
 413. را روخان خوشکا بس امه پلی بیا (راه ها و رودخانه ها که خشک شد به نزد ما بیا)- پلی pali/ پهلو
 414. فلانی شینه میان خاله اینقلابی ناهایو (خاطرم هست حتی قبل از انقلاب هم مادربزرگم از واژه “انقلابی” در وصف اینکه میان دو یا چند نفر دلخوری و درگیری شدیدی وجود دارد استفاده می کرد).
 415. انه فندو – انه چوموشه بندو (یعنی این حیله اوست- شاید یک وقت فردی با بند گیوه اش تردستی کرده یا کلکی زده بود که این عبارت ماندگار شده- نمی توانم ریشه اش را پیدا کنم.)همان گونه که بند کفش باعث می شود که پا در کفش محکم نگه داشته شود دروغی که فرد برای رهاییش از مخمصه ای که در آن گیر افتاده می گوید چنان به حقیقت نزدیک است که کسی به آن شک نمی کند.
 416. آب بی لاخرو تول به روشینه به (باید می بود: آب تولا به بی لاخرو روشینا به)/ هیچ چیز در این دنیا پایدار نیست. یا ماه هیچوقت تا ابد پشت ابر نمی ماند. tul گل آلود/ تیره و تار
 417. مه خانو ته خانو میرزا ملک خانو (کسی که مدام در حال گشتن و این طرف و آن طرف رفتن است.)
 418. اما کس کسانه شنیم- هالا ای پوشت نچرخسیمو( ما فامیل نزدیکیم. اقوام دور هم نیستیم).na char kha si mu نچرخیده ایم.
 419. قوربان بوشم خودا را ای بامو دو هوا را (یک بام و دو هوا داشتن).
 420. نوکودو کار ادمه جانه بلایو (کاری را که در آن تمرین و ممارست نداشته باشی انجامش آسان نیست/ سخت است.)
 421. ایتا کرک هزار جوری کیجی داره (از همه نمی توان انتظار داشت که مثل هم باشند- آدمها با هم متفاوتند).
 422. پس اگی چارو کون ببو خو پسو سرا چارو کونه (کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی).
 423. نه جنگل بوخوس نه خوابو پریشان بی دین (احتیاط کن تا بعدا دچار اضطراب و پشیمانی نشوی).
 424. بیزه انه قابو قوجاقا بشکده (زده کت و کول طرف را خرد کرده).
 425. بیزه انه کوم جووزنه (زده لنگش را پیاده کرده).
 426. بیزه انه دماغه آآآش و لج جینه کوده (زده دماغش را له و لورده کرده)
 427. انه سره مو کبان بیزه (موی سرش را کمان زده/ حلاجی کرده/ تمام موهایش را کنده)
 428. انه کبچو لپچه واچر واچر بوکوده (لبهایش را با چنگ خراش داده- خراشهای ناجور).
 429. بیزه انه فک و فیجه همواره کوده (دک و پوزش را پیاده کرده).
 430. هر کی گویه کله آقا فرتی گویه بله اقا.(فرتی=فوری)(کنایه از انسان ساده دلی که به درخواست همه اعم از معقول و غیرمعقول پاسخ مثبت می دهد.)
 431. ای ذرو مو سر شه ای ذرو کو سر شه.(کنایه از آدم دمدمی مزاج)
 432. اول دره آخر ناره.(انسان دمدمی مزاجی که همیشه شروع کارش با خوشی و پایان کارش با دلخوری پایان می پذیرد.)
 433. دو تا کاس ماسو ایجگا بمانو صتا خوره.(کاس ماسو=ظرف و ظروف / صتا=صدا )(اگر دو یا چند نفر در کنار هم زندگی کنند خواه ناخواه اختلاف نظر و یا مشکلات دیگری بینشان به وجود می آید.)
 434. فلانی مره افلاطین نوگویه.(کنایه از آدم بد اخلاق و جدی که کنار آمدن با او کار هر کسی نیست)(افلاطین= افلاطون / حتما افلاطون دارای چنین خصوصیاتی بوده)
 435. ای روز ایمام حوسنه سرو ای روز ییزید سر.(کنایه از آدم دمدمی مزاجی که یک روز طرف حق را میگیرد و روز دیگر طرف باطل را).
 436. کلاچ الا اشنه توک نیزه.(هنوز کسی واقعیت موضوع را به اطلاعشان نرسانده)(کلاچ=کلاغ / الا=هنوز )
 437. پونبو مره با اشنه آب دئن.(محبت را به انسانهای کم ظرفیت باید ذره ذره ابراز کرد)(پونبو=پنبه)
 438. الله وردی خبر گوز (goes)آوردی.(به آدمی که خبر ناخوشایندی بیاورد)
 439. اوشانه شن مامایو امه شن خاخا.(هرکاری که دیگران انجام میدهند خوب است ولی انجام دادن همان کارها از جانب ما از نظر دیگران بد است)(ماما و خاخا = خوشمزه و بد مزه به زبان کودکانه)
 440. باهاره روزو! باقلا دوکونی جور ایه (روزهای بهار بلند است).
 441. هر که خو سکه جینگا بهتر شناسه (هر فردی با اطرافیانش بهتر از بیگانگان رفتار می کند).
 442. آدم سوغال فانده ده سوغال دانه نشکنه( اگر کمک نمی کنید خرابی لااقل بار نیاورید).
 443. ای نفر دوزدو ای نفر دوزدو خشار(هر دو باهم هم دستند).
 444. انه ده جی رشی یو رافتند بوورده(کاملا او را جذب خودش کرده)
 445. دختره دانو همه جیگا بشادو ناهایو (برای دختر خاسگار فراوان است)
 446. ایته دارا هزار نفر تفر زنه (تا یک سیب به زمین بیافتد هزار بار چرخ می خورد).
 447. خوب انا گاچا داره کودم (خوب شیرفهمش کردم – کاملا حالی اش کردم).
 448. هر که خوره بوخورو هر که نوخوره بوشو آفتاب چیری بوخوسو – هن عینو مالو (آفتاب چیری فکر می کنم به آفتاب بعد از ظهر زمستان می گویند و عینو مال یعنی همینی که هست).
 449. زاکا شیش لافندی نشای داشتن (کودک شیطان را حتی با طناب پیچ کردن نمی شود بر جا نگاه داشت).
 450. آدمه دسو دیل فانگیره (دستم به کار نمی رود- شوقی برای کار ندارم).
 451. فلانی پولا ارابو فانکشه/ پولش از پارو بالا می رود.
 452. دیله نتانی بدس آوردن ته انه اشکدا نما
 453. وووزره! انه شکما دارو پایی فانرسه/ آدم خیلی شکمو/ امیدوارم تکراری نباشد
 454. خودا شیمه ماکو یا بیزه هن گوانه رن han gavane ran/ خدا شما را برای همین کارها آفریده/ خدا قالبتان را برای همین کار زده
 455. هر ای لنگو ای خروار/ کنایه از دوخرجه بودن / وقتی قیمت چیزی بی جهت دو یا چند برابر می شود.
 456. آتشو کولوشه سر نیشتامو/ وقتم کم است و شتاب دارم یا مضطربم(فکر می کنم تکراری باشد)
 457. خورمو زنا با گافاره کین دئن de an / زن زیبا وقتی زیبایی اش آشکار می شود که فرزندی بدنیا آورده باشد. اگر بعد از بچه دار شدن باز هم زیبا بود زیبایی اش واقعی ست!
 458. پسر باورا زره گو/ دختر باورا هیچی گو (مادری که پسر بدنیا می آورد ارزشش از آنکه دختر بدنیا آورده بیشتر است.
 459. خواخورا مرد واسه -خو برارا واورسایه اکو با زن بیگیری
 460. خودا ادمه ان دسا اون دسه موختاج نوکونو
 461. انقد فاندرو انه چوم بدر ووزو/ کنایه از آدم حسود و تنگ چشم
 462. انقد ان را فاندرو انه چوم کرو بوکونو/ آدم چشم انتظار (فکر می کنم بعضی از این ضرب المثلها نمونه بارزی از خشونت باشد کاش همه را نمی نوشتیم!)
 463. فلانی هانم هانمو جی کوشی وادایو ! (فلانی خیلی سالخورده است. همین روزهاست که از دنیا برود).
 464. فلان چیز اشرفی زمانه شنو (این شئ خیلی قدمت دارد.- اشرفی زمانه شن کنایه از قدمت زیاد داشتن است).
 465. نیشتی یو گوزه ملکه عزا چه بی گیفتیو؟ (برای چه قنبرک زده ای؟ این همه غم و اخم و تخم برای چیست؟ )
 466. قارا قوزبکا منسو چه فیسین فی گیفتی یو؟ ورز ورز ! کنایه به کسی که لخت و سر به زیر و غوز کرده نشسته. (قارا قوزبک پرنده ی بزرگ جسه ای ست که وقت پنهان شدن پرهایش را پهن و بلند بر سر می کشد انگار بقول مادرم یک کونو گمج یکجا افتاده. این پرنده از پرندگان منطقه خودمان آبکنار نیز هست. پنهان شدن و رفتار دفاعی اش حقیقتا دیدنی ست.)
 467. ایتا راکو ته آو ووکودامو/ ایتا پایی ته آو ووکودامو/ یک کتک حسابی از من می خوری/ فکر می کنم در قدیم برای اینکه ترکه بهتر و درد آور تر باشد ابتدا در آب خیسانده می شد و بعد بکار گرفته میشد/ نمونه دیگری از خشونت.
 468. مه کایا اورشه! ان چی گویه؟ / وقتی مشغولیتی جدی دارید فردی شما را به کاری غیر لازم یا غیر جدی فراخواند.
 469. نان از نانوا فگیرنو نه از طبق دار.(کار را به کاردان باید سپرد )
 470. آدم کم بخت مسجد آهنی بسازو یا طاق فرو آیو یا قبلو (قبله )کج آیو.(کنایه از آدم بد بیار)
 471. سگ بیو دریا دیلسو دریا نیجستا نیبه.(دیلسو =لیس بزند) (اگر پشت سر انسان نیکی بدگویی کنند از ارزش فرد کاسته نمیشود یا به قول معروف : سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود )
 472. یا با همسفر بسن یا با همسفره. (برای شناخت افراد این دو گزینه الزامیست )
 473. نقی کولا تقی سر تقی کولا نقی سر . (به سختی امرار معاش کردن )
 474. خودا اشانه دیرینه خو دسو موواریکه مرا خرابو بوکوده/ باطن رابطه شان به خوبی ظاهرشان نیست. باطن رابطه شان هیچ خوش نیست.
 475. فلانی خو یاده بالا بوکوده/ به خودش اجازه انجام کاری را داده.
 476. دوشمنا طوری سلام بوگو کولا جی ته سر بکفو/ به بهترین و محترمانه ترین شکل ممکن با دشمنت برخورد کن.
 477. نه ته خوشا داهانا خاییم نه ته دهنه لابرا/ نه مهربانی مفرطتت را نیازی ست نه برخورد ناخوشت را.(خوشا دهن: بوسیدن – لابر laabar / آب دهان)
 478. فلانی شکل بربگشته shakal bar bagashte/ فلانی از شکلو قیافه افتاده
 479. لهنتو خودایو بی ایتا تورشو می میج lahnatu /آدمی که از او چیزی یا هدیه ای یا کار خیری به کسی نمی رسد.
 480. فلانی ورجا چاب نشایو فوکودن/ فلانی آدم راز داری نیست.
 481. فلانی گب خبر بورو. ته چاب بی جر ناما خبر بوره/ فلانی آدم سخن چینی ست حرفت به پایان نرسیده سخن چینی می کند.
 482. فلانی و فلانی سر یکی بوکودانو/ با هم تبانی کرده اند.
 483. هاشا ماذلا مو نوگوفتامو/ هرگز! من این حرف را نزده ام.
 484. آدما خایی بشناسی انه چوما فندر/ نیت آدمها از چشمشان و نگاهشان پیداست.
 485. به صاحابا خالی شطان مغ بیزه/ انگار شیطان میخکوبش کرده بر جا! از جا تکان نمی خورد.
 486. فلانی سر ایساب بگردان خو گوه جا وانگرده.
 487. یارو کش نگیره = برای ادمهای چاق بکار برده میشود ….
 488. انه تنو پنج تا مسترا ابزار بهه = برای ادمهای قوی هیکل بکار برده میشه که تن بکار نمیدهند و بی غیرت هستند …..
 489. شمه دره خالو هم اوردنه = برای کسانی بکار برده میشوند که جایی دعوت هستند و با خود ادمهای زیادی میبرند ….
 490. دده جان ایته خیار = برای کسانی بکار برده میشود که موقع شنیدن یک چیز که موقع اش نیست انرا طلب میکنند در زمان قدیم مثل الان حمل و نقل حوبی وجود نداشت و خیار در تمام فصول گیر نمی امد برای همین در فصل زمستان خوردنش محال بود برای مردم شمال ….
 491. جیر جیر موسه …. دره کالاگنه مرغانه کونه = برای ادمهای ضعیف بکار برده میشود که میخواهند کار بزرگی انجام بدند ….
 492. خدا داره توک زنه بوکوده سیتی همال = یعنی اینکه یکی کار زیاد میکنه و اون یکی پول زیاد میبره دارو توک زن و سیتی هردو پرنده هستند …
 493. ایروز خوریم مرغ و سینو ایروز ایسیم دست به سینو = اوضاع همیشه خوب نیست و تغییر میکند ….
 494. وقت کارو حسن یارو / وقت مزدو حسن دوزدو = وقتی باهات کار دارند لاف دوستی میزنند ولی موقع مزد میشه حقتتو میخورند …..
 495. هرکی اینگی کونه / بینگی دینه = یعنی اینکه خدا جای حق نشسته و هرکی بدی بکنه بد میبینه
 496. ته لیب بدارو مه لیبه خبره هرگز فونکونه مشت اقادر = لب همان بوته هندوانه است= منظور این مثال فکرکنم به اینست که از احوال من خبر ن
 497. ان لنگو اونلنگیو = منظور اینست طرف حال درست و حسابی نداره و بهم ریخته
 498. طرف غوربقه بوخورده لانیتیه واجاوارده = این مثال فکر کنم برای ادمهای بد ترکیب و زشت بکار برده میشود که ادعا دارند
 499. کولشکنه سره بزن بیدین خو خومانه میان چی داره؟ (اگر بخواهی ذات کسی را بشناسی حساسیت هایش را هدف قرار بده)
 500. فلانی ادما هزار واره پوشتو پالیکه دهه تا ایتا کار ادما فادو (به هزار و یک طرفتند متوسل می شود تا ببیند مخاطبش قابل اعتماد هست یا نه).
 501. مه دورین مرا بوخورده مه بیرین خلایقه.(کنایه از کسی که احساس بدبختی میکند ولی از نظر دیگران خوشبخت و کامرواست)

 502. مرا غم زار بو اون نرخو دبو بار.(از عاقبت کار ترسیدن)

 503. نه پس تنه بدینو نه بی پس زیندگانی بوکونو.(نه میتواند دوست نااهلش را تحمل کند نه طاقت دوریش را دارد)

 504. آش بپخته قاشوق انه سر بنایو.(بدون اطلاع و مشورت با دیگران کاری را انجام دادن)

 505. اشنه سیتارو باهم نوگویه.(با همدیگر ناسازگارند)

 506. فلانی سرد پلا گمج منه.(خیلی بی احساس است)

 507. فلانی خو دس رگ بیزه.(به تمسخر به آدم خسیسی که کمی گشاده دستی نماید میگویند)

 508. قبر سر حلوا خوار.(معادل فارسیش : زنگوله پای تابوت)

 509. فلانی کیشپالی کینه پونبو بنایو.(معادل فارسیش:هندوانه زیر بغلش گذاشتن یا چوب کاری کردن )

 510. آدم سگ بگیرو آدم نیگیرو.(از چشم شور و نفوس بد آدمیان ترسیدن)

 511. فلانی چوم بغداد پایه.(از نگاه تیزبینش چیزی یا نکته ای پنهان نمی ماند یا از دور مراقب اوضاع است)

 512. اشنه بزن بزنه فیل طاقت ناوره.(اگر بینشان دعوایی رخ دهد کسی (هیچ قدرتی)جلودارشان نیست)

 513. هیزارتا دول (dul) بنایو ایته دستو ننایو.(دول=کوزه / هزار بار وعده داده به یکی هم عمل نکرده)
 514. ته آخر زاک چینییه مه آخر مامایی.(بار آخریست که به تو کمک میکنم) عکس این ضرب المثل هم کاربرد دارد :ته آخر ماماییو مه آخر زاک چینی.(بار آخریست که از تو کمک می گیرم)(اظهار پشیمانی از کمک کردن یا کمک خواستن)
 515. فلانه پیلی دریا تاودی بوجور ایه.(کنایه از آدم توانایی که یک تنه از پس مشکلاتش برمی آید)
 516. اشنه دس تنه فیرینی عوض ترو حلوا خورنو.( کنایه از زنان بی هنر)
 517. همیشو شعبان ایدفه رمضان.(همیشه دنیا باید بر وفق مراد دیگران باشد یک بار هم بر وفق مراد ما)
 518. خره سوواره بسن ایته عیبو جه خر پیاده بسن هیزارتا.(بدی کردن تنها یک عیب به حساب می آید جواب بدی را با بدی دادن هزارتا)
 519.  مه جان ببس ای درم.(ای درم =یک درهم / احساس سبکی کردن)
 520. آدمی به آدمی رایو.(رایو=راه دارد/ یعنی:همه انسانها به هم نیازمندند)
 521. پرداره پر ویه.(کنایه از انسان حریصی که به اندوخته هایش بسنده نکند و باز بیشتر طلب کند در واقع فردی زیاده خواه باشد)(پرداره= کسی که دارای بال و پر باشد / پر ویه= پر میخواهد
 522. فلانی کور کرکه مانه.(کسی که به تنهایی قادر به انجام دادن کاری نباشد / نابلد در همه امور )
 523. فلانی چوم گیله جه سر(ser) نیو.(کنایه از آدمی که چشمش همیشه به دنبال داشته های دیگران است / به انسان تنگ نظر  هم اطلاق میشود)(سر=سیر)
 524. فلانی خو سر ه دساسینه را شه.(کنایه از آدمی که همیشه جانب احتیاط را نگه می دارد و در اموری که به او مربوط نیست دخالت نمی کند )(خو سره=سرش را / دساسینه=دست می مالد )
 525. اسد آخربوتو چی رسد.(به انسان مداخله جو گفته میشود که در اموری دخالت می کند که اصلا ربطی به او ندارد در واقع کاسه داغتر از آش می شود )(آخر بو تو= در آخر به تو )
 526. زاک چه منه بازه هر چی فوکونیم فرتی ویچینه.(کودک همچون بازی(پرنده شکاری) است بسیار باهوش که دیدها وشنیده هایمان را فورا ثبت و ضبط میکند )
 527. خر سوواره بسن ایته عیبو جی خر پیاده بسن هیزار ته. معنی جامع تر آن اینست (مرتکب اشتباه شدن یک عیب محسوب می گردد برای جبران اشتباه اشتباه دیگری مرتکب شدن هزار عیب .)
 528. آدم زندو ویکیل و ویصی ناخایه.(یعنی هر انسانی باید خودش از حقش دفاع کند نیازی به این نیست که دیگران برایش تعیین تکلیف کنند و تصمیم بگیرند)(ویکیل=وکیل / ویصی=وصی و جانشین )
 529. میمونه آتشه کیفتبو خو زاک خو کین جنابو .(وقتی کسی از شدت اندوه و درد سخنی بر زبان می آورد که موجب آزار  نزدیکانش می شود )
 530. سر به فیدای شکم    کفشو کولا جهندم  . (کنایه از انسانی دارد که به غذا و شکمش بیشتر از مایحتاج دیگر اهمیت میدهد) ( فیدا = فدا /  کولا = کلاه  / جهندم = جهنم )
 531. فلانی سر کولا نیگیره .( کنایه از فردی که هیچوقت یک شغل دائمی ندارد و هرگز نمی تواند به زندگیش سر و سامانی بدهد )
 532. اله فلانی غض هسایی نوخوفته.( یعنی هنوز عصبانیت فرد فروکش نکرده)(اله = هنوز / غض= غیض / هسایی=هنوز هم / نوخوفته= نخوابیده )
 533. حلاحلا اشنه خون نوخوسه.( به این زودی ها اختلافاتشان پایان نمی پذیرد ) ( حلاحلا=حالاحالاها )
 534. کسان دهنه جه آب فدنو آب فگیرنو.(وقتی بین دو یا چند نفر رابطه خوبی برقرار می شود)
 535. کوجی زاک خو روده مره بازی کونه.(بچه خردسال هر قدر هم که بیمار و بد حال باشد باز دست از شیطنت برنمی دارد)
 536. حلخو بوبو ته گوش   ته پندو اندرز.(یعنی از تجربه های تلخ باید پند گرفت و چون حلقه ای آویزه گوش نمود ) (حلخو=حلقه / بوبو=باشد )
 537. لال گب لاله حلی بهه.( حرفهای کنایه آمیز را فهمیدن)(این ضرب المثل را از خانم قربان نژاد کش رفته ام  البته بارها ان را شنیده بودم )
 538. کی بوخورو کی فاندرو؟ کنایه از چیزی که خیلی کم و ناکافی برای جمع است.
 539. ان شنبو بو اون یوهودی موواریک! / لنگه همند و همچین تحفه ای هم نیستند…
 540. فلانی عروس الا ناما کترا فاگیییییفت ! / عروس فلانی بتازگی وارد خانواده شوهر شده با این وجود عنان و اختیار امور را در دست گرفته.
 541. لاله خوشه دی بخترو(بهتره) . (کنایه از آدم بی احساس را دارد که هیچوقت با زبانش ابراز احساسات نمیکند )
 542. چکرو بوخوفت .(وقتی کسی از چیزی یا کسی خوشش بیاید و پاهایش یارای راه رفتن نداشته باشد)
 543. کله سرخوره ید (یاد) بیگفته. (کسی که قبل از آماده شدن غذا به غذا ناخنک بزند یعنی کسی که طمعکار باشد و قبل از دیگران بخواهد از کاری سود ببرد .)
 544. هادرچی به قاطرچی.(چیزی را برای فرد در نظر بگیرند که در برابر خواسته اش اندک باشد )
 545. حلخه(حلقه) جی سر تاودی جی پا حاضیره(حاضر) به.(باپوزش من به این صورت شنیده ام. معنی ضرب المثلتان کاملا درست است)
 546.  تربوبر غرصو خوار .( تربوبر=تربه بر / غرصو=غصه)(کنایه از انسان ساده دل و پاک نیت که برای همه دل میسوزاند و به خاطر مشکلات همه اندوهگین میشود. / گویا چنین فردی قبلا در تربه بر می زیسته است .)
 547. وخته خوردن آشینایی نیو .(وخت=وقت / آشینایی=آشنایی / نیو=نیست )( به شوخی به کسی میگویند که هنگام غذا خوردن غذایش را به کسی تعارف نکند)
 548. فقرانه با ترسن .(فقران= فقیران / کنایه از انسانهای سر به زیر و آرام)(معادل فارسیش میشود : نترس از آنکه های و هو دارد بترس از آنکه سر به تو دارد )
 549. ان کار مه پا رن پیللیو.( این کار برای پایم بزرگ است یعنی من این کار را انجام نمیدهم چون از پایه با انجام دادنش مخالفم )
 550. پیغمبره نمک ایته انگوشتو. (ایته انگوشتو =یک انگشت)(یعنی باید همیشه خوبیهای دیگران را به یاد داشت و به پاس خوبیها بدیها را از یاد برد)
 551. فلانی دس پاک چو بوکوده .(دست فلانی مانند یک چوب خشک شده / کنایه از آدم ناشی در امور )
 552. فلانی کینمان الن (الان) دو تا بباسه. (کنایه از مردی که وضع مالیش خوب شده و هوس گرفتن زن دوم به سرش زده . /کینمان=شلوار )
 553. خودا پنج تا انگوشته ایته میزان چانکوده . (خودا=خدا  /  انگوشته =انگشت را  / ایته میزان = به یک اندازه / چانکوده= درست نکرده)(نا برابر آفریده شدن انگشتها کنایه از آفرینش انسانها با خصایل گوناگون است.)
 554. مرگ خوبو همسیی رن. (همسیی=همسایه)(برای دیگران بدترینها را خواستار شدن )
 555. فلانی آتشه ان دورین داره.(آتشه=آتش را / ان دورین =دردرونش)(یعنی برخی از انسانها برخلاف ظاهرشان ذاتا فتنه گرند )
 556. فلانی دمردو سینه آب کونه.(دمردو =غرق شده / سینه آب =شنا ) (کنایه از کسی که چنان در مشکلاتش غرق شده که یارای رهایی از آنها را ندارد .در واقع چون مرده ای است روی آب شناور مانده.)
 557.  درد خروار خروار ایه میثقال میثقال شه. (میثقال=مثقال)(هر بیماری سختی ذره ذره از تن زدوده میشود.)
 558. فلانی خو پالانه دگده شینده کلو. (پالانه=پالانش را / دگده = انداخته / شنیده کلو =منطقه ای پر از گیاه شیند/اسم علمی گیاه را نمیدانم به گویش خودمان نوشته ام.)(کنایه از فرد زیر کار در رو)
 559. هر کس مره بوگویی ادمه وره خوره.(وره خوره =نصیبمان میشود)(معادفارسیش میشود :از هر چه بدت بیاد سرت میاد)
 560. خودا در(der)گیره ولی سخ گیره . (خودا=خدا / در=دیر / سخ=سخت)(خداوند گناهکاران را سخت کیفر میدهد هر چند اگر دیر دعای مظلومان را اجابت کند.)
 561. بمردو گاو روغن زیادو.(وقتی کسی از دنیاد برود همه از وی به نیکی یاد میکنند در حالیکه در زمان حیاتش از وی سراغی نمی گرفتند.)
 562. باد بزن باگدم بیبج.(باگدم =بلال / بیبج=سرخ کن)(وقتی کسی از فردی انتظار انجام دادن کاری را دارد و دیگران میدانند که آن فرد قادر به انجام دادنش نیست و یا قادر هست و خیرش به کسی نمی رسد میگویند باد………..و معادل فارسیش میشود از این کنده دودی برنمی خیزد (انتظاری بس عبث)
 563. پادشاه تنبل.(کنایه از فرد بسیار بسیار تنبل)
 564. فلانی انه دس خواخورو . یا فلانی انه دس برارو.(دس=دست / خواخور=خواهر / برار=برادر)(کنایه از یار جانی یا همان یار غار)
 565. پیره پیرکه خره خرکه.(به مردی که پیرانه سر هوس تشکیل خانواده به سرش بزند)به قول معروف:عشق پیری گر بجنبدسر به رسوایی زند.
 566. فلانیه فوترکی خبردار نیو.(فوترکی =برخورد فیزیکی)(به آدم بی خیال و گیج ومنگ و ساده دل گفته میشود که اصطلاحا اصلا تو باغ نیست)
 567. فلانی خیله بی وجودو.(خیله= خیلی / بی وجود= بی خیر )(به کسی که خیرش به هیچکس نرسد)
 568. فلانیه عجو آب و نانی به دسه دانو.(عجو=عجب / به دسه دانو =به دستش داده اند)(وقتی به کسی کاری محول میشود که تمام وقتش در پی انجام دادن آن کار سپری شود به شوخی این ضرب المثل به کار برده میشود.)
 569. فلانی چوم میان مو درو.(کنایه از آدم نمک کور که هرگز خوبی های دیگران به چشمش نمی آید.)
 570. فلانیه ته کن ورزا شاق بیزه؟(کن=کدام / ورزا=گاو نر /شاق بیزه = شاخ زده است)(کنایه از کسی که معلوم نیست از دست چه یا چه کسی دلخور است.)
 571. پیره پیرکه خره خرکه.(به مردی که پیرانه سر هوس تشکیل خانواده به سرش بزند)به قول معروف:عشق پیری گر بجنبدسر به رسوایی زند.
 572. فلانیه فوترکی خبردار نیو.(فوترکی =برخورد فیزیکی)(به آدم بی خیال و گیج ومنگ و ساده دل گفته میشود که اصطلاحا اصلا تو باغ نیست)
 573. فلانی خیله بی وجودو.(خیله= خیلی / بی وجود= بی خیر )(به کسی که خیرش به هیچکس نرسد)
 574. فلانیه عجو آب و نانی به دسه دانو.(عجو=عجب / به دسه دانو =به دستش داده اند)(وقتی به کسی کاری محول میشود که تمام وقتش در پی انجام دادن آن کار سپری شود به شوخی این ضرب المثل به کار برده میشود.)
 575. فلانی چوم میان مو درو.(کنایه از آدم نمک کور که هرگز خوبی های دیگران به چشمش نمی آید.)
 576. فلانیه ته کن ورزا شاق بیزه؟(کن=کدام / ورزا=گاو نر /شاق بیزه = شاخ زده است)(کنایه از کسی که معلوم نیست از دست چه یا چه کسی دلخور است.)
 577. فلانی خو جانه دانو کو بوکود.(به کسی میگویند که بر سر و سینه خود بکوبد وخودش را به شدت بزند)
 578. هر ایمروزی خورن فر دایی دره.(هر امروزی برای خودش فردایی دارد)یعنی:به عاقبت کاری که امروز میکنی بیندیش.
 579. ورفه جه بوجورتر کولاک نهیو مگر؟(ورفه جه=از برف /بوجورتر=بالاتر / نهیو مگر= مگر هست )(بدتر از این اتفاق ممکن است دیگر چه اتفاقی بیفتد. معادل فارسیش میشود:بالاتر از سیاهی مگر رنگی هست؟)
 580. فلانی فلانکس قنبر ووفادارو.(قنبر =غلام وفادار حضرت علی(ع)/ ووفادار=وفادار)/  کنایه از دوستی که در همه حال(اعم از خوشی و ناخوشی)در کنار دوستش بماند و کمک حالش شود.
 581. فلانی سر سنگو ایسابه بچرخانانو.(سنگو ایساب=سنگ آسیاب دستی/بچرخانانو=چرخانده اند)یعنی اطرافیانش دمار از روزگارش در آورده اند.وقتی میگوییم:فلانی سر سنگو ایساب بچرخسه.یعنی:او در زندگی سختیهای زیادی را متحمل شده.
 582. معنی اصطلاح (واگردانو سرو مگر؟) به تنهایی میشود:مگر کار دنیا برعکس است؟
 583. فلانی چانو فقد قوت دره.(چانو=چانه / فقد=فقط)(کسی که فقط حرف میزند و مرد عمل نیست)
 584. فلانی پوزه کمر بشکست .(پوزه =پزش )(وقتی از چیزی یا کسی زیاد تعریف کنند و عکس آن ثابت شود)
 585. اول ته لحافه بیدین بعد ته پایه درازه کون.(به اندازه توانایی هایت گام بردار)معادل فارسی:پایت را به اندازه گلیمت دراز کن.
 586. هیزار تا کور کمری ببسه تا ان کار سرانجام بیگیفته.(هیزار=هزار /کمری ببسه =کمر درد گرفته )(با زحمت بسیار انجام دادن کاری میسر شدن)
 587. دوماغ سوجانی فلانی پره ارزیو.(دوماغ=دماغ / سوجانی=سوزاندن / پره=پدرش / ارزیو=موروثی است / ارز Erz=ارث)
 588. کیج کیجی لال.(وقتی کسی زیادی پر حرفی کند و بخواهند به او تذکر دهند این اصطلاح به کار برده میشود)
 589. ته دیله اگه نوماز خوانی دبو قبلو راستو.(نوماز =نماز / دبو=باشد / قبلو راستو=قبله راست است)(اگر کار خیری میخواهی انجام بدهی هیچ مانعی وجود ندارد الکی بهانه نگیر.)معادل فارسی:در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
 590. فلانی گر(gor)ناره تا کفند بدارو / فلانی کفند ناره خوره واوچو.(گر=گور / ناره=ندارد /کفند=کفن/ بدارو=داشته باشد/ خوره=خودش را/ واوچو=بپیچد).کنایه از فرد بی چیز.
 591. عزا عروسی کرکه گردنه لافند درو.(کرک گردنه=گردن مرغ / لافند= طناب )۰ همیشه و در همه حال تنها یک نفر قربانی میشود و آسیب می بیند.معادل فارسی:هر چی سنگه مال پای لنگه.
 592. خر چی دنه لذته خرما چیو. (خر چه میداند لذت خرما چیست)۰ به شوخی به کسی که از یک غذای خوشمزه ایراد بگیرد می گویند.
 593. فلانی نه اوله بیده نه آخره.(بیده=دیده است)(کسی که همیشه در زندگی سختی کشیده و در واقع نه در دوران کودکی و نه در دوران کهنسالی هیچوقت رنگ آرامش و آسایش را ندیده است.)
 594. فلانی کو کینه بوشوسته جانماز کوبه سر بنایو.(بوشوسته=شسته است / جانمازکوب=سجاده حصیری / بنایو= گذاشته است )(معادل فارسی:گربه عابد شده.)کنایه از کسی که در ظاهر از گناهان گذشته خود توبه کرده باشد .
 595. فلانی شطانه بیرینه کوده مئدانه کوده./ شطانه بیرینه کودانو مئدانه کودانو.(شطانه=شیطان را / مئدان=میدان)(چشم بزرگترها را دور دیدن و یکه تازی کردن)
 596. خیال کونی ایمام حوسن خلی امه رن(مه رن) شیهید ببسه.(ایمام حوسن=امام حسین / خلی=فقط / شیهید=شهید)کنایه از اینکه چرا باید همیشه تمامی زحمات و فداکاری بر عهده یک نفر یا تعداد خاصی از افراد باشد. یعنی درس ایثار و از خود گذشتگی را چرا فقط افراد خاصی باید از امام حسین یاد بگیرند؟
 597. سگ به سایه دوروشکه راه فکر کونه که خودش اونه راه بوره
 598. کنایه از کسی که خودرا بزرگمنش میداند.
 599. زمستانو بلبل زاک  کنایه از آدمای برعکس
 600. همو دانن که نمک شورو آب سس  کنایه از کسی که در پاکی او شکی نیست
 601. کاشاله مردومانه بوکوده        کنایه از کسی که فیلم بازی میکنه
 602. ادا به ادا بیرون  یعنی تو یکزمانی بدی کردی وحالا هم جوابت رو تحویل بگیر
 603. مار مارو خواخور خارو زن جانو دیله پارو.(مار =مادر /  مارو= مار است / خواخور= خواهر / خارو=بیماری جرب[گال]و یا به زبان خودمانی خارشک / جانو دیلو پارو= پارهای از جان و دل)وقتی کسی بعد از ازدواج همسرش را در اولویت قرار دهد اقوام شوهر به قصد متلک پراکنی به عروس نگون بخت این ضرب المثل را به کار می برند که اینک:مادر مار و خواهر و خارشک و زن پاره ای از وجود و دل همسرش است.
 604. از دور قربتن ایلل لا(قُربٌ الی الله).به کسانی که فقط از دور و با حرف برای دیگران دلسوزی میکنند و حاضر نیستند یک قدم خیر برای کمک کردن به آنها بردارند

صفحۀ ضرب المثل های خصوصی 

233 دیدگاه در “ضرب المثل های عمومی”

 1. سلام
  جناب وطنخواه کاملا بجا ودرست فرمودید.درایام نوروزسوال کردم گفتنددرباره دوخواهر بوده که یکی بسیاربدقیافه وزشت رو بوده ویکی بسیازیبارو وخواهرزیباباشوهری بسیاربدرفتاروبی بضاعت ازدواج میکند وخواهر بدقیافه باشوهری بسیار زیبا رو وخوش مرام وپولدار.که روزی باهم روبرومیشوند وخواهرزیبا شروع به فخرفروشی میکنه (خالی بندی) که خواهرزشت رو میگه کبچ مراندین بخت مرا بیدین .البته داستانی است برای شانس خوب بعضیها .ضرب المثل دیگری نیز هست که میگویند عسل خوب دست آقاخرسه است همین معنی رامیدهد.سال خوبی داشته باشید

 2. سلام
  به گفته مادرم ضرب المثل بالاتکیه کلام مادرمرحوم آقای عزیز سلیمانی بوده که هرکس برای اموراتی دررابطه باکارهای معمولی خانه داری به ایشون مراجعه نموده و سمج بازی میکرده بهش میگفته که انتاخای اونتاخایی باریک باریکه مرغانه خایی. موفق باشید

  1. جناب آقای سیاوش سلام،
   ممنون از زحمات شما.
   کسانی مثل من که اولین بار این ضرب المثل را می بینند ، می توانند آن را به دو صورت بخوانند ، که شکل قابل قبول آن با ترجمه لغت به لغت به این صورت است:
   “این یکی را می خواهید ، آن یکی را می خواهید ، …..” .
   آیا برداشت من درست است؟

 3. سلام
  جناب آقای طاهری همین الان پسرم میگفت وقتی عصبانی میشی میگی مه اسب غمچیل نووره آیاضرب المثل هست یانه؟ گفتم نمی دانم اصلاغمچیل چی هست. ولی دیدم راست میگه هرموقع عصبانی میشم میگم بینیش ره مه اسب غمچیل نووره یا، تکیه کلامم شده وکلی خندیدیم .حالاواقعا غمچیل چی هست وآیا ضرب المثل هست یانه

 4. سلام
  خودشه سلنگه تاواده اونتاگردن .یعنی گناه خودش رابه گردن دیگری میاندازد اگریادتان باشدبچه که بودیم به مامیگفتند اگرگناه بکنی اون دنیا توگردنت گرموسلنگوتاودنه ومامیترسیدیم وازشلوغ بازیا یه زره کم میکردیم

  1. آقای سیاوش سلام،
   باورش کمی سخته که می بینم علاقه مندان ضرب المثل ها و واژه های آبکناری به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد ، ولی نا امید شیطان است ، هنوز امیدوارم.
   به هر حال چند جمله زیر را از من داشته باشید:
   وقتی می خواستند بگویند فلانی هیچی حالیش نیست ، دو اصطلاح بکار می بردند:
   ۱- حاشا ور ور اونا حالی نیو
   ۲- نه شو اونا حالیو نه های
   در مورد اشخاصی که شکل پذیر نیستند و قدر موقعیت خود را نمی دانند می گویند:
   ۳- هرچی اونا اسبانا مرا وِلا کنیم ، هانی شه گاوانا مرا چره
   زمانی که اوضاع عجیب و غریب می شد ، می گفتند:
   ۴- دنیا بباسه ناسرا ناکین ، چمچه بیشه ملاقهِ دورین

 5. سلام
  برادربزرگوارجناب طاهری عزیز
  یادم میادسال ۷۵یک تیم تکواندو یکنفره ازاردستان به اصفهان بردم(یعنی ازشاگردانم یکنفررادرخورمسابقه استانی دیدم) به محض وروددراطاق وزن کشی همه دوستانم یعنی مربیان(حدودا۴۰الی۵۰نفر)به من خندیدندگفتند یعنی استادسیاوشو یک مبارزه گر؟مگرامکان دارد؟درجوابشان گفتم یک مردجنگی به ازصدهزار.خلاصه آن روز مسابقه تاساعت۹شب طول کشید و شاگردم به تنهایی درسکوی قهرمانی ایستاد وطلا گرفت .حالا حکایت سایت آبکناری وآبکنارما است آقااین همه مردجنگی کم نیست ،بگذاربقیه بیخیال زبان مادریشان باشند.من که همه اش ۱۷سال درآبکناربوده ام(۱۳۴۴الی۶۱) وزیادگیلکی آبکناری بلدنیستم باکمال پررویی وجسارت مینویسم ولی دیگران را نمی دانم،چرا…..

 6. با سلام
  دغدغه جنابعالی و آقای سیاوش کاملاً بجا و قابل ستودن است . لکن توجه داشته باشیم که بی توجهی دوستان و مخاطبین صرفاً به علت عدم علاقه یا تعصبشان به زبان و گویش مادری نیست . برخی روزمرگی ها و شاید فراموش کردن اصطلاحات محلی میتواند از عوامل این کم توجهی باشد.

 7. سلام
  پالان جره کولوش جوکودان یک ضرب المثل است اما به صورتهای مختلف مثلا مه پالان جره کولوش جنه ای. ته پالان جره کولوش جدم. یا فلانی پالان جره کولوش جوکودنه

 8. سلام خیلی خوب بود من یادم نبود دست شمادرد نکند .همیشه فکرمیکنم یکروزی سایت شماگنجینه ای میشود .خیلی دوست دارم اون روزراببینم

  1. یک ضرب المثل در آبکنار به زبان فارسی ادا می شود که کاربردهای زیادی دارد ، در اینترنت جستجو کردم ، حتی یک مورد در باره آن پیدا نشد و در نتیجه باید آن را یک ضرب المثل خطه آبکنار بدانیم ، مگر آنکه خلافش ثابت شود:
   مکن با کودکان بازی ، ریش و سبیلت را می بازی

 9. سلام
  آقای طاهری فکر کنم با من یک رایطه فکری برقرار نموده ای . خدا شاهده همین یکی دو ساعت پیش با پسرم میگفتم این ضرب المثل در آبکنار هست ولی فارسی گفته میشود نمی دانم بنویسم یا نه . ولی خوب شد که شما پیش دستی نمودید و نوشتید. نکند شنود گذاشته اید برای حرفهای ما؟

  1. نمی دانم این یکی را ضرب المثل بگویم یا تکیه کلام:
   هر سری یک صدایی کونه
   کنایه از اختلاف در میان جماعتی دارد که هر کس حرف خودش را می زند و به نظر دیگران توجهی نمی کند.

   1. آقا محمود سلام،
    همانطور که یک سری واژه های اختصاصی برای بعضی شغل ها ارسال کرده بودید ، فکر کنم بشود تعدادی هم برای مراسم نامزدی ، ازدواج و عروسی جور کرد ، چند تا را من می نویسم و بقیه را شما ادامه بدهید:
    دره سری
    زیر لفظی
    زبیلکو بار
    زن خازی

 10. سلام
  بله عالی بود۱-زنقازی ۲-(زنخازی)- سورود فگیری ۳-بعدا تااخر نامزد بازی (شوخی) ۳-گازوکرا(زیرلفظی) ۴-شیرینی خوری ۵-عروسی ۶-جوقاز ۷-وشتن ۸-دسکلا ۹-کتراوشتن ۱۰-یه موقع ناراحت شدند پا به گیل فکو(شوخی) درضمن من نمیخواستم تمرکز حواس این عزیزان بسیارخوب و فعال درعرصه فرهنگی که همه جمع شده اند در مبحث (جشنواره) را به هم بزنم.از همه باید تشکر کرد.چقدر زیباست این اتحاد. موفق باشند

 11. پسر خاله گرامی- آقای سیاوش
  در این شلوغی نشد خدمتتان عرض ادب داشته باشم. به همگی عزیزان سلام برسانید.
  شاد باشید.

 12. سلام
  آقای طاهری برادر بزگوار : وقت خولی (گوجه سبز) در شهرهای جنوبی رسیده و درآبکنارانشاالله تا ۱۰ روز دیگه ، خولی دشکن شروع میشه و من و شما بی نصیبیم. اینها همش بخاطرخولی دوزدیهای زمان بچگی ماست (شوخی) همه اینهارو گفتم بخاطراینکه ضرب المثل نوبری را برای شما بنویسم. همین آلان به اتفاق خانواده رفتیم (سونو) توت بخوریم جای شما وهمه کاربران محترم خالی . یادم اومد(نوبربوخوریم نوبرسال .عمربوکونی هیزارسال) شادباشید

  1. آقا محمود سلام مجدد،
   وقتی بچه ای زیاد می خورد، می گوییم:
   اون زاکا جوغ دکفته یعنی یک جغد گرسنه در معده بچه است که موجب می شود همیشه احساس گرسنگی کند.
   وقتی این ضرب المثل یادم آمد ، با خودم کلی خندیدم و بچه های من همیشه تعجب می کنند که چرا هر واژه یا اصطلاح آبکناری را یاد آوری می کنم، می خندم و ناچارم توضیح دهم ، این نوع خندیدن من از روی خوشحالی است و با خندیدن برای لطیفه تفاوت دارد.
   خوشحال باشید

  2. آقا محمود سلام،
   یک لغت جالب یادم آمد:
   برای تکان دادن گهواره واژه اَشادن استفاده می شود و این واژه همچنین در تکان دادن نرخه و امثالهم نیز کاربرد دارد.
   گذشته آن می شود: باشادَم و باشاد
   *******
   یک تکیه کلامی داریم که ترجمه لغوی آن به فارسی کمی خنده دار است:
   هر کس کاری انجام دهد که موجب خسارت قابل گذشت باشد می گویند: فلانی مرغانه بوکود
   از اقوام سببی ما می گفت: در آزمایشگاه دانشگاه گیلان ، یکی از لوازم شیشه ای از دستم افتاد و شکست و دوست گیلانی من بلافاصله گفت:
   – فلانی تخم مرغ کردی؟
   – چی کردم؟
   – تخم مرغ !
   – نه بابا ، یک لوله شیشه ای از دستم افتاد
   – خوب ، تخم مرغ کردی دیگه !
   *******
   امروز همچنین این شعر خاطره انگیز که برای کودکان خوانده می شد ، خدمت تان می نویسم:
   دو(غ) – دو(غ) ،
   ماست – ماست ،
   اَما آرو کشانیم،
   اَما تِه پِرِ خویشانیم،
   اَما ماستا خوریم دوغا فَشانیم.

   ترجمه:
   دوغ دوغ ، ماست ماست ، ما ارّه کشانیم ، ما از خویشانِ پدرت هستیم ، ما ماست را می خوریم و دوغ را می ریزیم دور.
   خوش باشید

 13. سلام حضور محترم و مبارک دختر خاله عزیز و گرامیم امید دارم که همیشه سلامت باشی و از اینکه اینقدر پر شور در سایت ابکنار ما حضور دارید. بسیار خوشحال و مسرورم وظیفه من بودعرض ادب نمایم.مثل پدر بزرگوارتان همیشه پیشدستی نموده و شرمسارمان مینمائید.به همه سلام گرم ما را برسانید. موفق باشید

 14. سلام
  آقا رضا خیلی بجا بود و به موقع . خدا بوکونو هیچکس جشنواره میان مرغانه نوکونو(شوخی کردم به دل نگیرید) چون دلم نمیاد چشنواره امسال ذره ای مشکل داشته باشد. راستی این ترانه قدیمی خیلی خوب بود ، فکرکنم یکجاش هیناها هیناها داشت. البته هیناها نمی دانم چه معنایی دارد

 15. برای تغییر ذائقه عرض کنم که یک ضرب المثل داریم در زمان بد شانسی استفاده می کنیم:
  (اگر) پیلی دریا بوشوم ، خوشکا به
  یعنی اگر دریای خزر بروم ، خشک خواهد شد.
  طنز : یکی از هم ولایتی های ما در مورد بزرگی کشتی های اسکله انزلی گفته بود : لامصب ایتا گاوِِ اقدر بو

 16. سه ضرب المثل یادم اومده نقدیم سایت میکنم
  ………………………………………………………………………………
  ته لیب بدارو مه لیبه خبره هرگز فونکونه مشت اقادر = لب همان بوته هندوانه است= منظور این مثال فکرکنم به اینست که از احوال من خبر نداری
  …………….
  ان لنگو اونلنگیو = منظور اینست طرف حال درست و حسابی نداره و بهم ریخته است
  ………….
  طرف غوربقه بوخورده لانیتیه واجاوارده = این مثال فکر کنم برای ادمهای بد ترکیب و زشت بکار برده میشود که ادعا دارند

 17. لطفا اون ضرب المثال را اصلاح بفرمایید
  که میگه کاتره راسته کنی
  اون کاتره نیست بلکه ماشه است
  ماشه هم نوعی عنبردست بود که باهاش ذغال روی اتش را جابجا میکردند

 18. سلام آقاجاوید
  استادمایی ولی درقدیم روی آتشکله ماهی سرخ میکردند وگربه ها برای خوردن پسماند دوربرآشپزباشی میچرخیدند.وگربه خانگی با ادب یک گوشه مینشست ولی گربه دزده کمین میکرد که یک لقمه بدزدد .آشپز به محض اینکه کفگیرو بلندمیکرد اون گربه ای که دزد بود درمیرفت.قابل توجه است که امروزه چون اتشکله ازتوکنج حیاط جمع شده دیگه گربه دزده براش فرقی نمی کنه ماشوه وکترا میدزده ومیره پیش ازمابهتران،خوش میگذرونه

 19. سلام محمود جان
  حرف شما درست و متین است ولی عین جمله فکر کنم ماشو باشد =ماشه=
  بنده در ادبیات بسیار ضعیف هستم و ادعایی ندارم
  این چند مثال را ابجی عزیزم برایم یاد اوری کرد که مادر مرحومم همیشه ذکر میکرد
  دنبال استاد اگر باشیم خانم فاطمه مومنی هست و بسیار اطلاعات خوبی دارد .
  با ارزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمت

 20. سلام
  آقا خواستم شوخی کرده باشیم .آخه من وآقارضا هرموقع چیزی مینویسیم (واژه ویاضرب المثل) بعدش کلی خوشحال میشیم ومیخندیم ویادروزهای خوش میافتیم وحسرت میخوریم و…..موفق باشید

 21. جناب آقای طاهری گرامی
  با سلام حضور شما

  یکی از دوستان بسیار خوبم محبوبه خانم موسی زاد (شاکری)از بنده خواستند ضرب المثل هایی را که ایشان جمع آوری کرده اند حضور شما ارسال کنم. امیدوارم تکراری نباشد. در حقیقت فرصت نکردم آنچه را که موجود است تفکیک کنم:

  ۱ تا ته دیله بغض بیگیرو تازه (تعزیه) خوانی تومان به.
  ۲ یا کسان کس طایفه خرمگس
  ۳ یا خر میره یا خرصاحاب دنیا مانه به صاحاب
  ۴ فلانی گولو مرخه مانه
  ۵ کم گو پرگو جانه فگیره
  ۶ خدا کو دینه آلالو بخشه
  ۷ ایته داره کین نیشته (کنایه از فردی که دارای یک فرزند است).
  ۸ عذا چی عذای مودیشور گریه کونه
  ۹ پلت ولکه منه (کنایه از آدم باد به پرچم).
  ۱۰ خدا سرمه دوکوده باقلا چومه میان (مثل : خربزه نصیب شغال شده).
  ۱۱ خورمو هیندانه کشل خوره
  ۱۲ فلانی باموختو کلاچه زاکو (آدم خیلی زرنگ)
  ۱۳ هوا کلاچ بامه خومه کلاچه ورزانه (آدم غاصب)
  ۱۴ سنگ سنگه اشکنه (شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی اگر اشتباه نکنم مصداق دارد).
  ۱۵ آلوچو از کالیچو کمتر نیو (کنایه از هماورد بودن)
  ۱۶ فلانی گیله دس بزنو طلا بهه (آدم روزی به سر- پر روزی)
  ۱۷ خییل کونی جهندم علفه چنگارت بوکوده- وووی هنجی اشکرو لنگ !!!(آدم خیلی لاغر)
  ۱۸ دس فدی شانو جووزه
  ۱۹ هر که خو دیل روزی خوره (تقریبا فارسی ست)
  ۲۰ هر چی بکاری بیبینی
  ۲۱ اینفر آب ببن اینفر آتش
  ۲۲ پنبیو آبش چی آشنایی ماااااااااار؟ با تاکید بر کلمه مار – مادر!
  ۲۳ کبچ مرا نیگا نوکون بخت مرا نیگا بوکون
  ۲۴ سگا ترسن عیب نیو
  ۲۵ خوشکو دارو موجز ؟؟؟ (معجزه- کنایه از آدم کارنابلد یا بی وجود خیر رسانی).
  ۲۶ فلانی ایته هادرو صد تا هادر بیجر درو

  1. خانم قربان نژاد سلام،
   چه کار زیبایی ، از شما تشکر می کنم برای لطفی که به این خانه دارید و از سرکار خانم محبوبه موسی زاد نیز ممنونم به سبب مرحمتشان ، تقریبا” ۹۰ درصد اصطلاحات جدید هستند ، تعدادی از آنها را من هیچ وقت نشنیده بودم.
   سوال من این است که خانم موسی زاد چطور مطلع شدند که سایت آبکنار ما در حال جمع آوری اصطلاحات و واژه های آبکناری است؟
   به هر حال خیلی عالی بود ، دست شما درد نکنه
   سلام من را به ایشان برسانید – خدانگهدار
   ضمنا” در شماره ۲۲ فکر می کنم کلمه آتش درست تر است

   1. جناب طاهری عزیز

    در مورد سایت خیلی گرم و آبکناری تان با خیلی ها صحبت کرده ام. شاید ندانید اما شما کاربرانی با مشاغل مختلف دارید” مهندس – گوینده رادیو- بایو تکنولوجیست – دانشجوی دکترای معماری و بسیاری دیگر…
    یکی از افرادی که با ایشان راجع به سایت صحبت کردم محبوبه جانم بود. و از آنجاییکه بنا بر قانون بقای انرژی – انرژی در جهان هرگز از بین نمی رود و محبوبه جانم سالها قبل شروع به جمع آوری این امثله کرده بود خداوند عالم شما را بانی خیر قرار داد تا زحمت ایشان لبخندی بر لبهای اهالی این خانه بیاورد. و نیز مساعدتی باشد برای تکرار و زنده ماندن این عبارات زیبا.
    بله در مورد ۲۲ واژه درست “آتش ” است. بقول مادرم مه نفس کره واچریو چرخ سواری رن. برای اینکه به دوچرخه سواری امروزم برسم خیلی تند تایپ می کنم. عذر تقصیر.
    با سپاس از لطف حضرتعالی
    قربان نژاد

 22. ما بقی ضرب المثل های خانم محبوبه موسی زاد:

  ۲۷ انه چومه ای موشتو خاک دوکودنو (فردی مغبون کردن- متضرر کردن دیگری).
  ۲۸ کرک خاکه اشینه خو سر دوکونه
  ۲۹ کشله بوگوفتن چند کلو بجاره وازه کونی بگفت: سگه تندیه فندره
  ۳۰ نه خواخووووور! آب به آب نیشه دانو بدانو (انگار نه انگار)
  ۳۱ هتو همتته سله فیره (با پوزش از حضور آقای طاهری بسیار عزیز- استدعا می کنم اگر بعضی از این عبارات ناخوش یا ناصور است بنا به تشخیص خودتان باز تاب ندهید. بنده مامورم و معذور و امانت دار).کنایه از خراب کردن تمام پلهای پشت سر.
  ۳۲ مرغانه اوشنه کونه کرا کرا امه رن
  ۳۳ آدم پس pes خو سره دود واوده دنه (dvad vavad)آدم کچل می داند چطور سربندش را بر سر ببندد.
  ۳۴ خدا انه منصب ندیو وگر نه دیار پس نگده
  ۳۵ هر که گوشه خیه گوشوره یی باید بخیو
  ۳۶ پس کیجی منسو هر که آیه اته انه سره زنه
  ۳۷ خیر بدشته به انه نام بو خیراله
  ۳۸ وووووووی خنه خرس ! گیندی واشه کشله منه (آدم کوتاه قد و زشت)
  ۳۹ خو چومه بداشت مازو جه تیره دباخت (به جزئیات پرداخت و از هدف اصلی دور شد).
  ۴۰ همگی رن باز خنه امه رن کورو غوغو
  ۴۲ دوزد بیشه خانو صاحابه عاریض ببسه
  ۴۳ سگه دومه هف سال قالب دوستن هنی بیدن بوچموسه
  ۴۴ بوزو سگه کاره بوکودنو (آدم نالایق برای فرد کاردان ناز می کند).
  ۴۵ آبه نیده خو تومانه فیره (بی ادبی ست. ببخشید)
  ۴۶ ته گاو بمه مه سارا دیره (نسبت فامیلی بسیار بسیار دور- به زور بخواهی خودت را به دیگری منسوب کنی)
  ۴۷ اسه روزی ببو انه دس انه دیله گاه فانرسو
  ۴۸ خدا خره بیده شاغ ندیو
  ۴۹ سک خو صاحابه نشنسه
  ۵۰ خدا انه بیده انه کاسه تنه دیره (با پوزش)
  ۵۱ فلانی گبه مرا قالایو قنبره گیره
  ۵۲ فلانی میان خوسو لاحاو / لاحاف دشان

  1. خیلی عالیه، این همه اصطلاحات ما داشتیم و خبر نداشتیم، فکر می کنم بازدیدکنندگان این سایت مخصوصا” کاربران دور از خانه با خواندن آن ها خیلی لذت خواهند برد.
   شاد باشید و خانم موسی زاد پاینده باشند

 23. ۵۳ خنه خاراس! ملا خانه صدق ننه! (آدم کاردان نزدیک را وانهادن و به جای دوری مراجعه کردن)
  ۵۴ سکه/ سگه زورکی بووری شکار ادمه لنگه گیره
  ۵۵ از فوضولی جول بوکوده
  ۵۶ تالش خو بوردو ماسته نوخوره
  ۵۷ خو چومنه غازه کوده (آدم فرصت طلب- یا نتظر فرصت)
  ۵۸ هر جیگا آشو اون اویا خاشو(دم غنیمتی)
  ۵۹ وووزره! بی سردی serdi بام شه باباااااااااا! (کودک بسیار شیطان)
  ۶۰ انه شکمه چاغو بزن خون نیه (تقریبان فارسی ست).
  ۶۱ فلانی وله آدم جانا باد بوخورو ؟ (آدمی که حرف در آستین دارد).
  ۶۲ دیلو دیل! قبرسانه گیل نیوگو خاخووووور! (احساسات عاشقانه را دریافتن)
  ۶۳ هر که طبجو (طبق چه) به سرا گیره خو پر و ماره بوره (هر بدی یا خوبی به صاحبش بر می گردد).
  ۶۴ داره کین بس بیدی انه شق که سر فووه (عواقب هر عملی به صاحبش باز می گردد).
  ۶۵ صدتا سنگ فداری بیلاخرو اته خوره (تلاش بی ثمر نمی ماند).
  ۶۶ زن بمرده زن بدین زن طلاقه ده پس وزین (خدا نصیب نکند همگی پایدار باشند و به پای هم پیر) یک نصیحت نخ نما شده است به نظرم.بگو کی نظر تو رو پرسید!
  ۶۷ ووووزره! فلانی انجی دس کج نیو گو- قندل ایمام رضا زنه!
  ۶۸ گویه گووووووو: پرو زن peru zn ماار نیو سردو پلا نهار نیو
  ۶۹ گیله کابیشه خو جای نشته ایته یی بو کوله گیفته اله!
  ۷۰ خنه خرس khrass ! خلی khali بی نوخون جوش بوکوده (آدم بی تربیت)بو نوخون جوش بوکودو!
  ۷۵ گمج گیل گیلی کونه خو سره نوخونه پدا pede کونه
  ۷۶ ایته بوکولو ایته به کشو kshu (آغوش) ایته دونبالو کشو (داشتن فرزندان پشت سرهم)
  ۷۷ گیله مرده خوبی نمه (حقیقتا نمیدانم این یعنی چه؟ باید با محبوب دوباره صحبت کنم)
  ۷۸ فلانی میسه کین دره / داره کله گنه مرغانو (با پوزش کنایه از آدم بلند پرواز)

  ……………….
  با سپاس فراوان بابت اینکه صبور هستید و همه ما را در خانه تان به گرمی می پذیرید. حدود شصت ضرب المثل دیگر باقی مانده که اجازه می گیرم فردا اگر زنده بودم حضورتان تقدیم کنم.
  محبوبه جانم پیشنهاد می کنند آیا برایتان میسر هست که بخشی به عنوان “اعتقادات مردم آبکنار” گشایش بفرمایید. گویا ایشان چنین مجموعه ای را فراهم دارند و یا قادر به ارائه هستند.
  با احترام بسیار

  1. خانم موسی زاد واقعا” خیلی زحمت کشیده اند، ما چند ماه است تمام دوستان را به زحمت انداخته ایم تا توانستیم یک مجموعه صد موردی اصطلاحات و ضرب المثل جمع کرده ایم، و وقتی می بینیم ایشان یک کلکسیون با حدود ۱۳۰ اصطلاح و ضرب المثل گرد آورده اند ، می فهمیم که چه علاقه و پشتکاری داشته اند.
   من و دوستانم که در پی یافتن و احیای اصطلاحات و ضرب المثل ها بودیم ، برای شما و علی الخصوص خانم موسی زاد عرض خسته نباشید داریم.
   در ضمن صفحه “اعتقادات مردم آبکنار” به راحتی ایجاد و در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
   خدا نگهدارتان

   1. جناب طاهری عزیز
    با سلام- باور بفرمایید امروز دیگر یکبار سلام خواهم گفت.

    ۷۹ صد من خولی غضنفر ماااره کمو (هر چیز که دارد بکار خودش می آید. خود فرد بیش از دیگران محتاج دارایی خودش است).
    ۸۰ تا دنیا بو دنیایو لعنت بر یزید (باز داشتن فردی که مدام بدی فرد دیگری را تکرار می کند و دست بردار نیست).
    ۸۱ ایمام حوسنه سر هن پول ووه vave (تذکر: اسم شریف امام حسین به گویش محلی یاد شده)
    ۸۲ خواخوره دیله براره دیله جا دوستنو davastanu برره دیله سکه/ سگه دیله جا.
    ۸۳ وووزره! سبجه جا روغن گیره
    ۸۴ انه دسه تنه نشه اشکافتن (گوله/ گلوله بزنی کف دستش یه قرونی در نمیاد)
    ۸۵ پینیشه خون نده/ پیییش: پشه
    ۸۶ دس دسه شوره هر دوتا دس دیمه (همیاری هم افزایی)
    ۸۷ ایته اسو ارجینه شن ایته اسو پرچینه شن (گویا: هر فردی کارایی خاص خودش را دارد)
    ۸۸ خدا سیته بوکوده دارو توکزن حمبال/ حمال
    ۸۹ سد جلان نفت فگیری(سید جلال الدین دو ریال نفت خرید سه ریال پول حمل داد تا منزلش )
    ۹۰ ان مه گولی سره خاشه پا بنیو ان. (علیرغم میل به خاطر فردی از خطای کسی گذشتن یا از پیگیری کاری منصرف شدن)
    ۹۱ انه کللو پاک دامو کویی
    ۹۲ کهنو خوله باقلا دوکودن
    ۹۳ سه لنگو سه پاچو داره (گویا: تا سه نشه بازی نشه)
    ۹۴ وووزره! داز نهه nehe تفر ویگیره/ تبر ویگیره(خشم بسیار شدید)
    ۹۵ بوشم خانه بابو شاید که مه دیل وابو – بیدم خانه بابو بدتر از ما بو.
    ۹۶ اوهوهوهو ! بوز غصابه فندره (با خشم و بغض و کینه نگاه کردن).
    ۹۷ گوسفندا غمه جانا غصابا غمه پی
    ۹۸ بمردو ناجیو بشکسو گردن (آرزوی دست نیافتنی فرد رویا پرداز)
    ۹۹ جی عراق خرما دکفت جی گلانه / گیلانه ترشو میمیج
    ۱۰۰ دوشاب پوله مرا فگیفته (لباس یا وسیله ای که برای آدم خیلی عزیز باشد و زیاد از آن استفاده کنی).
    غورابه دوشابه منه (دوشابی نامرغوب که طعم آن مدام عوض می شود- فردی که مدام تصمیمش را عوض می کند).
    ۱۰۱ هتو خوره دانه گو تالشو خانه سک خوره ننه (آدم بی مقدار اما بسیار مغرور)
    ۱۰۲ قاسم داره جورو/ یا قاسم داره جور اسیو (از مرحله پرت).
    ۱۰۳ قاسمه ماره عروسی روزه (وقته گل نی)
    ۱۰۴ قاسم ننه بمردو بسی (بعد از اینکه کار از کار گذشت).
    ۱۰۵ هله سالو ما درازو (فکر می کنم شاید: باش تا ببینی)
    ۱۰۶ فلانی چرخو تونیه مانه (چالاک و زبرو زرنگ)/ تونی : دوک نخ یا رشته ریسی
    ۱۰۷ چرخو اینه منه (بسیار تمیز)
    ۱۰۸ گولو دیله منه (بسیار تمیز)
    ۱۰۹ خو نامه نهه nehe خو همسیی سر/ همسایه سر
    ۱۱۰ انه آشه میان گلی / گالی دوکوده
    ۱۱۱ تالش از دار بیجر بمه (به نقل از موسی زاد: یکروز یک مرد تالش بالای درخت بسیار بلندی بود و نمی توانست پایین بیاید. نذر می کند و از خداوند می خواهد کمکش کند. اما وقتی پایش به زمین می رسد نذرش را انکار می کند و می گوید خودم جان کندم تا پایین بیایم نذرم کجا بود!) اصطلاحا: خرش از پل گذشته.

    1. ۱۱۲ واناله ادمه چوم طولی بوکونو (طلوع کردن چشم شاید) – آدم بسیار حاضر جواب که اجازه حرف زدن به مخاطب نمی دهد.
     ۱۱۳ خیال کونی پیشی مچو بوکوده (آدم ریزه میزه و غنگین)
     ۱۱۴ خره شاغ جور نیه گویه همیشو جووانم (پیرانه سر رفتار جوانی در پیش گرفتن)
     ۱۱۵ هر که اینگی کونه بینگی خوره (تکراریست با پوزش از آزیتا خانم پورهادی)
     ۱۱۶ کاشالا روزا بسبو خو پا تونده گیفتبو (هل شدن در انجام کاری که دیر شده)
     ۱۱۷ خورمو هیندانه کشل خوره
     ۱۱۸ ده کلاچو کشکرکی خبر درنو (همه میدانند)
     ۱۱۹ همه دننو فقط ارباب خودا بیامرز ننه (همه میدانند)
     ۱۲۰ ته سوکله دومه باور بوکونم یا قسمو ابوالفضلا
     ۱۲۱ خو چومه دوده davade خو دهنه بازه کونه
     ۱۲۲ وارث چه منه حارثه (موسی زاد می گوید حارث از یاران یزید اما فکر می کنم حارص هم صدق کند).
     ۱۲۳ اول برریه / برادریه ثابت بوکون بعد برس به ارث پدر
     ۱۲۴ ته ماله سخت بدار ته همسیه دوزد گیفته نمه
     ۱۲۵ مالو بد به ریشه صاحابش (تقریبا فارسی ست)
     ۱۲۶ ایذه گویه آلتینگ ایذه گویه شالتینگ (تمرکز کلامی نداشتن)
     ۱۲۷ اینفر گویه آلتینگ اینفر گویه شالتینگ (عدم تجمیع آراء – هرج و مرج آراء و بحث بی نتیجه)
     ۱۲۸ اوردیکه پوشته آو فوکون! آب نیشه دانو بدانو
     ۱۲۹ کرک گویه نه خو سره ووینینه vavinina نه خو کینه اغوز دوکونینه (نه بدی کنید که مجبور به دلجویی شوید)- با پوزش بسیار در صورتی که قابل باز تاب نیست حذف بفرمایید).
     ۱۳۰ پسه pese کولا پساpesa شیرینو (تاپیک مورد علاقه هر فردی برای خودش بیش از همه جالب است).
     ۱۳۱ انه پا تانا خوراسانه بویه ایه (مدام در حال گشت و گذار)
     ۱۳۲ درا گویه دیواره اشتوانه
     ۱۳۳ ادمه دس درازه نبه (شرم کردن از خوردن بر سفره دیگری)
     ۱۳۴ خو دیله سنگ بنایو (پا گذاشتن بر آرزو های قلبی )
     ۱۳۵ میله میل دانه جه بیدینی بوگو انشاءالله دوروغو (گاهی برای پیشگیری از فتنه باید انکار کرد و ندیده گرفت)
     ۱۳۶ اخر کلاچ کلاچه چومه هنجی کنه؟
     ۱۳۷ خانا خراس بیماره آشه منه (آدم شل و ول)
     ۱۳۸ اژدها دهن دورون شه بیرون ایه (آدم حراف و بد دهن)
     ۱۳۹ لنتی بوخورده گوزگا واجاورده vajavarde (آدم بسیار لاغر)
     ۱۴۰ خنا خراس! اما بوکودو سبله مانه/ sabale گربه ماهی( بسیار چاق)

     ۱۳۶

     ۱۳۱

     1. ۱۴۱ اه دینی؟ بوشوستو سر پسا کفت! (فردی خود را آماده کاری کرده و انجام نشده)
      ۱۴۲ ووووووی! کلو خو منهد(بسیار بد اخلاق)
      ۱۴۳ ته کارا بوکون خواخووووور! همه سرانا بوخورده(از پس همه بر می آید)
      ۱۴۴ روزه بی نماز عروس بی جغاز
      ۱۴۵ انه سر همیشو ای پلی pali بشکسه
      ۱۴۶ فلانی غازو مرغانو بوکوده (دسته گل به آب داده)
      ۱۴۷ فلانی توربه فیس بوکوده (با پوزش بسیار- دسته گل خفنی به آب داده)
      ۱۴۸ ان زک zak مربایو! هرچی دینه انه وایو.
      ۱۴۹ مرا مترس مه دونبال دبا بترس
      ۱۵۰ ایته نوخورمه با ترسن ایته پا نیشوره
      ۱۵۱ هر کس هر کسه غمه ببو بازار خستیگی نیو (غمخوار هم باشیم دیگر دردی نخواهد بود)
      ۱۵۲ ای من بجه پلا انه شکمه کمو
      ۱۵۳ خانا خراس واناله کود کودی بوکونو (آدم شکمویی که پیش از رسیدن میوه یا محصول آن را می خورد- بماند که در خانه مان همیشه این مشکل را با خودم -فریده داشتند!!! )
      ۱۵۴ آخر نفهمسیم ان تورو سوکلیو یا اکراس akraas
      ۱۵۵ تورن امارا ماصرو بوکودنو/ تورن کا امارا خورن!(دور و برمان یک عادم سالم پیدا نمی شود)
      ۱۵۶ عروس را شوئنه ننه گویه مردماره خانو پستو بلندا
      ۱۵۷ ورفه آتشه گیفته / برف را آتش گرفته(گویاعینی : گرانی بیداد می کند)
      ۱۵۸ آب بوخور دانو بوخور! قاسمه ننه مرده بسه! (آدم بی خیال که عین خیالش نیست)
      ۱۵۹ ووووی! انه هاشا ورور vrvr حلی نیو
      ۱۶۰ شا ببخشو شا قولی نبخشه

 24. جناب طاهری عزیز
  هر بار فرمایش شما را برای خانم موسی زاد می خوانم و صدای شاد خنده هایش مرا نهیب می زند از این دنیا. ده/ ۱۰ سال پیش ایشان این مجموعه را گردآوری کرده اند و امروز به کار آمد. قانون بقای انرژی ! درود بی پایان بر شما که رخصت دادید.
  اجازه مرخصی می گیرم تا فردا انشاء الله.
  خیلی پایدار باشید.

  1. ۱۶۱ فلانی شا جی اسب بیجر اوره avare (آدم بسیار نترس و توانا)
   ۱۶۲ نه شایه انه پس دکفتن نه پش pesh
   ۱۶۳ الا ته شوندرو انه پرچینه وانکفته/ وانواسه
   ۱۶۴ انه گوخه نشا پاسر زئن (با پوزش)
   ۱۶۵ خیال کونی ای کوندو گوخه راکو بیزیه (شباهت زیاد بین والدین و فرزند نازیبا)
   ۱۶۶ کارا اما کونیمو ناره اوشان
   ۱۶۷ فلانی گوزه جه گونبست چکونه (آدم بسیار مبالغه گر)
   ۱۶۸ تشت گو جی بام بکفت انه خونو همه جیگا دوخ نیه dukh naie
   ۱۶۹ امه شن خوره به تشت همه سرانه شن خوره به پشم (خطای ما خطاست خطای دیگران خیر)
   ۱۷۰ فلانی گولو باغه میان دکفته (موقعیت خوبی نصیبش شده)

   1. ۱۷۱ شیره ناره کونه کاشاله وازه (حرفش از عملش بیشتر است)
    ۱۷۲ اشنه خانو عودل / عبدل عمو خانه مانه (چیزی برای خوردن یافت نمی شود)
    ۱۷۳ خانا خراس! آدمه دیلا کنه kne (فردی که با کلام تلخش مخاطب را می آزارد)
    ۱۷۴ مه دیل دیله گاه میان دینیو (اضطراب داشتن)
    ۱۷۵ اشان گولو بولبوله ماننو(میانه خیلی خوب)
    ۱۷۶ بشکاوسه اما الا نشکاوسه (شکفته اما هنوز نشکسته است. این فعل هم به معنای شکفتن است و هم شکافتن)اشکاوستن
    ۱۷۷ هتو فندری موشته آمادو دره (آماده دعوا)
    ۱۷۸ ببس تالشه گردا کون (نقل از موسی زاد: گویا خانم تالشی برای خود دامنی دوخته بود. آمد نامیزانی زیر دامن را میزان کند آنقدر برید و برید تا دیگر چیزی از آن باقی نماند. – آمد ابرو را درست کند زد چشم را کور کرد).
    ۱۷۸ هنی ان کارا تندو کترا بوکود(کار سرهم بندی و تند و تاکید)
    ۱۷۹ فلانی زوباله لنتیه مانه lanti / مار
    ۱۸۰ هوا گرمو! لنتی خو سوراخه جا بیرون نایه
    ۱۸۱ پاک کشل ترسو ممت ! kashal tarsu mamat
    ۱۸۲ اولی پیالیو بد مستی؟
    ۱۸۳ ایته لبچ زمینو ای لبچ آسمان labch /لب (ظاهر بسیار ناراحت و ناراضی)
    ۱۸۴ انا خره منسو manasu پالان بیزه (بیگاری کشیدن)
    ۱۸۵ فلانی بادمان گوش داره (گوش بل / بادبان گوش)
    ۱۸۶ ووووی ! خیال کونی غورباغا جی چول ورشته (آدم بی رنگ و رو- دبلکسو دیم dabalkasu dim)
    ۱۸۷ اسفند دانه منسو چکسه chakase
    ۱۸۸ انه دیل سیرو سرکه منسو جوش کوده (نقریبا فارسی)
    ۱۸۹ فلانی زن نه پس داره نه پوشت (خانم بسیار لاغر)
    ۱۹۰ گاز علی سبزو قبای بد دره (آدم بهانه گیری که از هیچ چیز راضی نیست)
    ………………………………………………………………

    در آخر از صبوری شما جناب طاهری کمال تشکر را دارم و از اینه این مجال را در اختیار خانم موسی زاد گذاشتید سپاسگزارم.

    راستی محبوبه مادربزرگی داشتند که بی نهایت زیبا بودند. حتی وقتی بسیار سالخورده شده بودند زیبایی شان مشهود بود. نامشان عروس و مادر اولین نخبه آبکناری که برای آموزش دوره خلبانی به امریکا و سپس ایتالیا اعزام شده بودند- مرحوم بیت اله نورخواه.
    یکروز مادر بزرگ محبوبه که دیگر آخرین روزهای عمرشان را می گذراندند شعری خواندند و محبوبه فورا یادداشتش کرد:
    الا ای ترش شیراز
    به لب لعل و شکر ریزی
    اگر صد سال بگریزی
    ز دست مرگ عاجیزی
    اشتباه تایپی نیست واقعا گفتند ترش شیرازی و عاجیزی…
    زندگی ما فرزندان آبکنار یا سیاه بوده یا سفید. یا خندیده ایم یا به پهنای صورت اشک ریخته ایم.
    یک روز هم از دده خدا بیامرز- عروس خانم پرسیدیم: دده! پسر فلانی چرا اینقدر چل از آب درآمد؟ ایشان گفتند: گونا داره دده قوربان. اینقدر انه شکمه علم درو – اون علم بیزه انه کلله!…

    خوب! تا مجالی دیگر. اگر چه دیگر سایت را چول کرده ایم. این یکی هم از خودم: خانا خراس ده لاب چول بوکوده آقا طاهری سایته.

    درود بر شما بزرگوار

    1. خانم قربان نژاد عزیز سلام،
     خیلی دوست دارم در هر یادداشتی در این مورد تشکر کنم ، ولی می ترسم از تأثیر تشکر کم شود.
     از شعر مرحوم عروس خانم که یک دنیا حرف در آن نهفته است و همچنین از ساده گویی پر نغز ایشان ، لذت بردم.
     ضمنا” اینگونه چول کردن ها که مطلوب است و چول های مجازی حتی مطلوب تر.
     شاد باشید

 25. با سلام و عرض ارادت
  خانوم قربانزاد این همت شما ستودنیست و جالبتر ازهمه این ضرب المثل ها یکجا تقدیم کردی
  فکر کنم هر کسی اینقدر گشاده دست نباشد و معمولا که این روزها هم که مد شده با سیاست
  هرکس این کار را انجام می داد.
  خسته نباشید
  با احترام فراوان

 26. سلام
  دخترخاله عزیزخیلی زحمت کشیده اید وهمچنین خانم موسی زاد واقعا بایدمردم آبکنارقدردان انسانهای پرجنب وجوشی مثل شماها باشند.من یکی که شرمنده اینهمه بی سیاستی وخلوص نیت شما دوخانم بزگوارشدم .قبلا به آقا رضا عرض نموده بودم این سایت درآینده گنجینه ای میشود برای گیلانیها(البته نمی دانستم کمک درراه است) باتشکروموفق باشید

  1. آقای سیاوش عزیز
   ممنونم. پیامتان را خواهم رساند. در مورد سیاست – خیر – نه بنده و نه دوست نازنینم هرگز سیاست به عنوان زیرکی و این حرفها را در بندش نبوده ایم.

   با این وجود مجموعه ایشان را به انضمام باقی کارهایشان بنا داریم مجوز بگیرم و چاپ کنیم و نام زیبای فرزانه موسی زاد آبکناری بر آن بدرخشد (نام اصلی شان فرزانه خانم است). ایشان اشعار بسیار زیبایی نیز دارند و کارهای زیادی در ادبیات مردمی گیلان.
   با احترام

 27. با سلام
  چندتا دیگه ضرب المثل به سفارش ابجی عزیزم ازیتا در اینجا ذکر میکنم که باز هم ورد کلام مادر مرحومم بودند.
  ……………………………………………………………………………………………
  یارو کش نگیره = برای ادمهای چاق بکار برده میشود
  ….
  انه تنو پنج تا مسترا ابزار بهه = برای ادمهای قوی هیکل بکار برده میشه که تن بکار نمیدهند و بی غیرت هستند
  …..
  شمه دره خالو هم اوردنه = برای کسانی بکار برده میشوند که جایی دعوت هستند و با خود ادمهای زیادی میبرند
  ….
  دده جان ایته خیار = برای کسانی بکار برده میشود که موقع شنیدن یک چیز که موقع اش نیست انرا طلب میکنند
  در زمان قدیم مثل الان حمل و نقل حوبی وجود نداشت و خیار در تمام فصول گیر نمی امد برای همین در فصل زمستان
  خوردنش محال بود برای مردم شمال
  ….

  جیر جیر موسه …. دره کالاگنه مرغانه کونه = برای ادمهای ضعیف بکار برده میشود که میخواهند کار بزرگی انجام بدند
  ….
  خدا داره توک زنه بوکوده سیتی همال = یعنی اینکه یکی کار زیاد میکنه و اون یکی پول زیاد میبره
  دارو توک زن و سیتی هردو پرنده هستند

  ایروز خوریم مرغ و سینو ایروز ایسیم دست به سینو = اوضاع همیشه خوب نیست و تغییر میکند
  ….
  وقت کارو حسن یارو / وقت مزدو حسن دوزدو = وقتی باهات کار دارند لاف دوستی میزنند ولی موقع مزد میشه حقتتو میخورند
  …..
  هرکی اینگی کونه / بینگی دینه = یعنی اینکه خدا جای حق نشسته و هرکی بدی بکنه بد میبینه

  سربلند باشید

  1. آقای جاوید پورهادی،
   از طرف همه دوست داران ضرب المثل ها و اصطلاحات آبکناری از خواهر محترمتان تشکر می کنم و تقاضا دارم همچنان با ارسال موارد بیشتر ، هم ولایتی های خود را شاد کنند.
   خداوند مادر عزیزتان را رحمت کند.
   خدا نگهدار

  2. آقای پورهادی گرامی
   خانم مادرتان شاید یکبار دیگر هم گفته ام: همیشه لبخند برلب سلامم را پاسخ میدادند. و به استاد سفارش می کردند که کتلی ام را زودتر از موعد حاضر کنند. و آرامشی بی بدیل در راه رفتنشان بود. قرین شادی و آرامش باشند. چقدر خوب شد که امروز یادی از آن عزیز کردید.
   …………..
   اگر بخواهیم شماره گذاری کنیم شماره ۶ و ۹ جزء کارهای امروز بود که آزیتا جانم پیشی گرفتند که خوشحالم از این بابت. شماره ۵ را در ضرب المثل های دیروز خانم موسی زاد بود. البته چون سوال فرمودید عرض کردم. و نیز به سبب تنگی وقت فرصت نکردم آنچه را عزیزان پیشتر در سایت ثبت کرده اند بررسی کنم تا برخی موارد تکرار نشوند.

   در این میان بنده تنها در تایپ و ارسال با خانم موسی زاد همراه شده ام. تمامش از خود ایشان است.

   ضمنا آواها و کلماتی مثل خواخور- برار جان- ماااار – ووووو vuuuuuuu – و خانه خراس را برای هم افزایی معنایی با اجازه خانم موسی زاد خودم اضافه کردم.

   خداوند همگی شما نازنینان را برایمان حفظ کند(بقول آذری زبانها خدا شما را بر ما زیاد نبیند).

 28. سلام
  آقای طاهری عزیز ماشاالله ضرب المثلها با همکاری دوستان زیادشده وفعلا باتوجه به شلوغی سایت فرصت ننموده اید که ردیف بندی نمایید . نمی دانم ضرب المثلی که میخواهم بنویسم قبلا نوشته شده یانه .کپورهفروزانتظارداره .موفق باشید

  1. آقا محمود سلام،
   انشاءالله آن روزی را که منتظر بودیم، در حال فرا رسیدن است که دوستان بیشتری در موضوع بازیابی و گردآوری واژه ها و ضرب المثل های محلی مشارکت داشته باشند ، امیدوارم در تعطیلات آخر هفته بتوانم موارد دریافت شده را جمع بندی کنم.
   شاد باشید

  1. خانم قربان نژاد سلام،
   شما در واقع ما را مدیون خود می کنید، نیاز به هیچ اجازه ای در این مورد نیست. در اینجا لازم می دانم که بار دیگر از شما و خانم موسی زاد سپاسگزار باشم.
   هرچند می دانم کسی که حاصل ده سال زحمات خود را اینچنین سخاوتمندانه به اشتراک می گذارد ، از بهره برداری آن ها توسط علاقمندان خوشنود و راضی خواهد بود ، ولی می خواستم هم از ایشان ، هم از جنابعالی ، خانم آزیتا پورهادی ، خانم فاطمه مؤمنی و آقای محمود سیاوش که بیشترین نقش را در گردآوری این گنجینه ارزشمند داشته اید و هم از همه عزیزانی که کم و بیش ما را در این راه یاری داده اند، درخواست کنم که از استفاده کنندگانی که پای بند اخلاق رسانه ای هستند و از منبع اثر یاد می کنند ، رضایت داشته باشید.
   شاد باشید.

 29. آقای طاهری عزیز

  از طرف خانم موسی زاد: “به هیچ عنوان قابل شما را ندارد. همینکه این کار فرهنگی بزرگ را شروع کرده اید از شما سپاسگزاریم. اگر ده سال دیگر هم میماند و شما این محیط فرهنگی را ایجاد نمی کردید شاید همچنان این مجموعه در گوشه ای می ماند. باز هم عرض می کنم به هیچ عنوان قابل شما را ندارد”.
  از همکاریتان متشکرم
  فرزانه موسی زاد آبکناری
  ………………………………
  آقای طاهری عزیز
  باقی ضرب المثل ها:

  ۱۹۱ خو جولو پلاسا کره خورده (بسیار خشمگین)
  ۱۹۲ مه خاکو هفلاکو بیته سر! اسه بوشو ترا دوکوش!(به آدمی که خیلی خرابکاری کرده و اصلاح ناپذر است- برو خودت را غرق کن).
  ۱۹۳ خو چومه ایتا دال بوکوده ایته ذال (کنایه از آدم لوچ)
  ۱۹۴ کوره kor بگفتن: ته رن کرا بج کشنه kshna تو گو نی دی نیو بگفت: خو نی دینمو خودا گو دینه (جهت دوستانی که اخلاق رسانه ای را اگر خدای ناکرده رعایت نکنند)
  ۱۹۵ خانه چکودمو chakudamu موستره بوخوردو دارمو (کارهای بزرگ و شاق را که انجام داده ام چه باک از کارهای کوچک – از پسش بر می آیم).
  ۱۹۶ خودا شمره / شما را سیفیل بوکوده سرگردان (مادر بزرگم همیشه این را به من و محبوبه می گفت)
  ۱۹۷ لیسکو پیسکو زک zak (کنایه از پچه لیفت و پررو- خدا رفتگانتان را بیامرزد مادربزرگم به من و محبوبه می گفت: انجی لیسکو پیسکو زاکانه شکله گو مو بیدی نشتیمه اما را ورا خورد. لیسکین لیسک!!!).
  ۱۹۸ انا تالشو نان ووکوفتته vukufte

  …………………………………..
  به غیرتم برخورد- خودم هم سه تا دارم. بلکم تکراری نباشد:

  ۱ فلانی نعل در آتشو (در اضطرار بودن- وقت تنگ بودن)
  ۲ هر که ایتا آش چکونه ان با ایتا انگوشت بزنو (نخود هر آش)
  ۳ بیدی نیدی دیده شد تیمان خورا ر…ه شد(با پوزش)
  ۴ ایته انه پرو per/پدر ایته انه مار
  ……………………
  با احترام و تشکر فراوان از شما بزرگوار آقای طاهری عزیز

 30. سلام
  واقعا چول کردن هم ،این چول کردنه .این دونفربزرگوار(خانم قربان نژادوموسی زاد) کاررا تمام کردند .دیگه فکرنکنم ضرب المثلی باقی مانده باشد.دستشان دردنکند.حالا فریده خانم اگردوستی آشنایی کسی دررابطه باالقاب و واژه های آبکناری با اینچنین مجموعه کامل دارید روکنید.ممنون خیلی عالی بود

 31. راستی یک اصطلاح زنانه: در آبکنار وقتی خواهری دل نام بردن برادرش را که جوان از دنیا رفته ندارد به جای نام بردن می گوید: اون خواخور بمرد…
  خدا حافظ

 32. سلام
  آقارضا با اینهمه مطلب که زحمت کشیده اند وفرستاده اند.بقول رشتیا تی گاوبزاست. وبه قول آبکناریا ته گاوبیچی اونم دوولانگی .(برای چیدمان وردیف بندیش میگم)خدا قوت

 33. سلام پیمان
  بهتر است آن چشمهای زاغولت را خوب باز کنی و بخوانی. اینها ارسالی موسی زاد است. “ته چومه غورصو” اسا بوشو ته دوکوش! تو ازریی! تو ازریی! تو ازریی!
  ………………………
  ولی خودمانیم- “خواخور بمرد” یکی از آن اصطلاحاتی ست که دل آدم را ریش می کند.
  شاد باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب فرهنگی خطه زیبای آبکنار

error: Content is protected !!