اجلاس مادران آبکناری

به قلم محبوبه موسی زاد آبکناری

به زبان گیلکی و لهجه اصیل آبکناری

سلام زاکان
ایته خاطرو خوایم شیمه رن تعریف بوکونم.
همیشو مه دده خانو اون پرسرهِ پیرزناکانهِ پایتخت بو ، همیشو اویا اجلاس گیفتنه ، از خالجانی (مشتوفِضه) بیگیفتو تا بی بی پسرزن (مشتوملکیا) و مشتوآمنو و زینب عما و محرم خالا و سید سکینو تا مشتو گول خندان ، همو سران اویا جما بسینه.

مو و فریده همیشو اوشنه ورجه نیشتیمه و اشانه گبانه گوشا کودیمه ، دَده ایتا عادتی گو داشته ان بو که انه سماور همیشو برا بو ، دال به دال چیی دگاده و سینی سینی آورده اوشانه رن ، سید سکینو ایتا عادتی گو داشته ان بو که همیشو خوکمردَودِ جه ایتا کاغذ دشته ، چیی گو خورده ایتا موشتو نباتی با ویگیفتابه ، دگاده کاغذه جه بعد اونا فوقاسه خو گشه جه ، مشتو گول خندانا انجی کردوکار خف زیه ، دال به دال انه لوچان زیه ،  سید سیکینو دیه خو نیدنه نیه ، چیی گو خوردینه ، خیال کونی اشنه چانو قوتا گیفته ، هی زینه گب .

ایته روز خوشانه مشهاده گبه زئینه  ، گفتینه اویه روضوخوانان اصن فرق دارنو ایه روضوخوانانه مره ، ها ایتا عمامو درنو هادر(خوشانه دسانه واکودنه گو عمامه اندازه نیشان بدن ، خیال کونی خوشنه دسه مره اونا واد بیگفتانه) ، انقد سادو بن گو خیال کودینه هر چی عمامو پیلدانوتره ، اشنه علمم وشتره.

مره یادو پئیز بو و انقلاب سر و صتا تا آبکنارم فارسابو، مِه دَده و انه رفاقان الن ده خلی میملکت گبه زئینه .

خاله جانی گفته: دیشبا بیدین حاج آقا موسوی چی نخطی (نطق) بوکود؟ میملکت خلله خرابیگی دره !

محرم خالا گفته: واززززززاره چی با کودن باجی جاااااااان؟ خودا با امرا بفریاد برسو.

زینب عما ایته لوچان انه بیزی ، رو به آسمان بوکود و بوگفت: خودا جان ایته زوبیلکو مه رن فدابیه دنسیمه چی با کودن.
– چی کودیه؟
– اول تره تاودایمه
– الللللللله،مره چرن؟
– خودا با امه زاکانه بفریاد برسو ،اما امه عمره بوکودیمه.

انجی موقانا همیشو مشتو گول خندان ایته لبدوخاره خندو کوده و ایته لوچانم امرا زیه .

ایدفائی خالجانی بوگفت: دیشبا صمد بورم (صمد بورنگ) مچچده (مسجد) جه گفته قرارو هف سلاطین ، هفتا طیاره سوواره بن ، هف شباندو روز را بوکونن باین ایه ، امه میملکته بوکوین و بوشن .

سید سیکینو گو همیشو چور زیه تا کوفتن گبه بشتاوس ایدفائی جی جا بواوشت و بوگو: خودا به حق مه پئر و بابا جدا بوکونو اشن فینا ببن.

همتا ایدفائی بوگفتن:ایلاااااهی آمین.

امره خندو بیگیفت و جرجرکی خندو کودیمه که مشتو گول خندان چوم امره واکفت و بوگو: النه زاکان جوسورن ، دینینو امرا خندو جوکودانو، رخشنا گیفتانو.

اما همیشو انجی موقانا جیما دییمه تا مشتو گول خندان امره وشتر دعوا نوکونه ، بامیم صارا تن امه پای بناییم  شیر آب جه از میان حصاره جه وازکودیم فریده شینه خانو ،خیال کونی امرا مرگو خندو بیگفتابه ، امه خندو ده وانچراسه.
یادش بخیر ،چی باختاباری ایامی بو ، الان سالان سالو که مه دده (عروس خانم ) و انه رفاقان نئسانو ، همتا به رحمت خودا بوشانو ولی اشنه خاطرات امه رن یادگاری بمانسه ، خودا اشنه بیامرزو ، خودا شیمه رفتگانم بیامرزو و شیمه عزیزانم بدارو.
اگه بد بینوشتامو به بزرگی خودتان ببخشید.

6 دیدگاه در “اجلاس مادران آبکناری”

  1. جناب هخامنشی برادر ارجمند سلام

    از اظهار لطفتان سپاسگزارم.خاطره ای بود که فی البداهه نوشته شد و جناب طاهری لطف کردند و در سایت گذاشتند. چون اولین تجربه ام بود ،خودم می دانم چندان چنگی به دل نمی زند ،ولی گام کوچکی بود که برداشته شد.من هم برای شما بهترینها را آرزومندم،هر جا که هستید در پناه حق موفق و پدرام باشید.

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *