گنجینۀ فرهنگی آبکنار

به روز شده در اردیبهشت ۹۵

گنجینۀ فرهنگی آبکنار

معلّم و مدرسه

انگیزۀ ایجاد این بخش ، پاسداشت احترام و مقام معلم و مدرسه ، نه یک روز که  در تمام ایام سال است.

 در اتفاقی غیر منتظره و در حالی که بدنبال اسامی ۱۰ نفر از معلمین بازنشسته آبکناری بودیم ، لیستی حدود ۱۷۰ نفره از سرمایه های فرهنگی را بدست آوردیم که موجب حیرت و البته  افتخار همگان شد.

Teacher-blackboard

 

غنای فرهنگی و علم و دانش در خطۀ ما حقیقتی است که بارها به طرق گوناگون عنوان شده ولی کمتر مجال ثبت و گردآوری در یک مرکز پیدا کرده است و اینک به لطف امکانات موجود در فضای مجازی می توان به مستند کردن "گنجینۀ فرهنگی آبکنار" همت گماشت.

لذا از تمام فرهنگ دوستان و فرهنگیان و علاقمندان محترم در خواست می شود که هر نوع اطلاعات ، مطلب ، تصویر از معلم و مدرسه در آبکنار از آغاز تا امروز را در این صفحه به اشتراک بگذارند.

لذا لیست فوق الذکر را بعنوان نقطۀ شروع تقدیم خوانندگان و پژوهشگران عزیز می کنیم و امیدواریم با افزودن اسامی تمام معلمین آبکناری صرف نظر از محل خدمت و معلمین غیر آبکناری که در آبکنار زحمت کشیده اند  ، اعم از معلمین قدیم و جدید ، زن یا مرد  ، در قید حیات یا وفات یافته ، شاغل یا بازنشسته ، زمینۀ ماندگار کردن نام شخصیت های آموزشی و پرورشی را فراهم آوریم.

برای معلمین عزیز بخصوص باز نشستگان ، هیچ هدیه ای بهتر از آن نیست که ببینند دانش آموزان شان به یاد آن ها هستند و شیرین ترین لحظات برای آنان  لحظه ای است که از شاگردان شان پیامی دریافت می کنند.

Majidi

آقای رشید مجیدی شیله سر – منبع گاهنامه آبکنار

 

  نام و نام خانوادگی بترتیب الفباء موقعیت فعلی
۱ آقای آتشی سید اسماعیل  
۲ آقای آتشی سعید  
۳ بانو آزاد معین  
۴ آقای اثیری    
۵ آقای احمد نژاد مهران دانشگاهی
۶ آقای احمد نژاد محمد مهدی بازنشسته
۷ آقای احمدیانی احمد رضا  
۸ بانو اسدی شهناز  
۹ آقای اسدی اسد (عباس) دانشگاهی
۱۰ بانو اسدی اشرف بازنشسته
۱۱ بانو افکار انیس  
۱۲ آقای اقدامی احسان بازنشسته
۱۳ بانو اکبری فاطمه بازنشسته
۱۴ آقای امانی حجت الله  
۱۵ آقای ایزدپناه برزو دانشگاهی
۱۶ آقای باقری  فریدون  
۱۷ بانو بختیاری زهره  
۱۸ آقای بزاز مرتضی معلم
۱۹ بانو بصیرت منیره  
۲۰ آقای بلوری مهدی بازنشسته
۲۱ آقای بلوری مهرداد معلم
۲۲ آقای بلوکی رسول بازنشسته
۲۳ بانو بنی یعقوب رویا  
۲۴ آقای بیدار حسن  
۲۵ آقای پور احمد احمد زنده یاد
۲۶ آقای پور احمد فرامرز  
۲۷ آقای پور بابا علی  
۲۸ بانو پور رضا سید صدیقه  
۲۹ آقای پور موسی علیرضا  
۳۰ آقای پور موسی علی  
۳۱ بانو پورعباس زهرا معلم
۳۲ آقای پورهادی حسن  
۳۳ آقای پورهادی عمران  
۳۴ آقای پورهادی فردین  
۳۵ آقای پورهادی شعبان  
۳۶ آقای پویان (کاروانکش)    
۳۷ آقای پیوندی صفر  
۳۸ آقای تقی پور تقی  
۳۹ بانو تقی پور ناهید معلم
۴۰ بانو تقی پور فروغ معلم
۴۱ بانو جواهری زهرا  
۴۲ آقای حسرتی سعید  
۴۳ بانو حسنی سودابه زنده یاد
۴۴ آقای حقیقی ابراهیم  
۴۵ آقای حقیقی اردشیر  
۴۶ آقای خاتمی سید جواد  
۴۷ بانو خاتمی رقیه  
۴۸ بانو خاتمی زینب  
۴۹ آقای خداپسند داوود  
۵۰ آقای خوش کردار سید علی بازنشسته
۵۱ آقای دانایی فرد (مسکین) فرهاد  
۵۲ آقای داوودی مناف  
۵۳ بانو داوودی زرین (نسرین)  
۵۴ بانو داوودی عاطفه  
۵۵ بانو داوودی هما  
۵۶ بانو دهقان شیوا دانشگاهی
۵۷ بانو دهقان ویدا  
۵۸ آقای رافت محمد کاظم  
۵۹ آقای راهروی عبدالله  
۶۰ بانو رحیم دوست پروین  
۶۱ بانو رحیم دوست تاجی  
۶۲ آقای رحیمدوست حسین  
۶۳ آقای رحیمی حسن  
۶۴ آقای رحیمی حسین  
۶۵ آقای رحیمی عارف  
۶۶ آقای رحیمی هوشنگ  
۶۷ بانو رحیمی معصومه  
۶۸ بانو رحیمی قمر بازنشسته
۶۹ آقای رحیمی رسول زنده یاد
۷۰ بانو رحیمی فاطمه بازنشسته
۷۱ آقای رحیمی مرتضی زنده یاد
۷۲ بانو رحیمی مریم بازنشسته
۷۳ آقای رحیمی  داریوش بازنشسته
۷۴ آقای رستاک  شهرام دانشگاهی
۷۵ آقای رضایی محمد  
۷۶ بانو رضوانی خدیجه  
۷۷ بانو رمضانی نژاد معصومه معلم
۷۸ آقای رونقی محمد  
۷۹ بانو رونقی فرد صغری زنده یاد
۸۰ بانو زارع حکیمه  
۸۱ بانو زارع صفورا  
۸۲ بانو زارع نجمه  
۸۳ بانو زارع هاجر  
۸۴ آقای زکی زاد رضا  
۸۵ بانو زیبرم پری بازنشسته
۸۶ آقای زیکساری محمد علی زنده یاد
۸۷ بانو زیکساری زهرا معلم
۸۸ بانو زیکساری کبری معلم
۸۹ بانو زیکساری فاطمه معلم
۹۰ بانو زیکساری شهناز معلم
۹۱ آقای ساحل نشین حسین بازنشسته
۹۲ بانو ساداتیان فاطمه  
۹۳ آقای سالاری بهزاد بازنشسته
۹۴ بانو سجادی رقیه زنده یاد
۹۵ آقای سرمد عزیز  
۹۶ آقای سلطانی هادی  
۹۷ آقای سلمانی رضا زنده یاد
۹۸ آقای سلیم پور احمد  
۹۹ آقای سلیم پور سیامک  
۱۰۰ آقای سنایی فر (هدهدی) فرج  
۱۰۱ آقای سیاوش اردشیر  
۱۰۲ آقای سیاوش غلام بازنشسته
۱۰۳ بانو سیاوش مریم  
۱۰۴ بانو سیف شهین  
۱۰۵ بانو سیف فریده  
۱۰۶ آقای سیف زاد یوسف معلم
۱۰۷ آقای شکوری فرامرز  
۱۰۸ آقای شکوری نیما  
۱۰۹ آقای شیرپور منوچهر  
۱۱۰ آقای شیرین کریم  
۱۱۱ آقای شیرین بخش شمس الله دانشگاهی
۱۱۲ بانو شیرین بخش اکرم  
۱۱۳ بانو صحرا کار   معلم
۱۱۴ بانو صداقت مریم معلم
۱۱۵ بانو صدفی خدیجه بازنشسته
۱۱۶ بانو صدفی منیژه بازنشسته
۱۱۷ بانو صفایی فاطمه معلم
۱۱۸ آقای صفر نیا بیژن  
۱۱۹ آقای صفری محمد علی  
۱۲۰ بانو ضمیری ژیلا  
۱۲۱ آقای طالب نیا زین العابدین  
۱۲۲ آقای طالبی ابراهیم  
۱۲۳ آقای طاهری ایرج  دانشگاهی
۱۲۴ آقای طاهری کامبیز دانشگاهی
۱۲۵ بانو طاهری زرین بازنشسته
۱۲۶ بانو طاهری نسیم معلم
۱۲۷ آقای طیوری فریدون معلم
۱۲۸ بانو عاشوری فریده  
۱۲۹ بانو عالی لیلی  
۱۳۰ آقای عطار بهروز بازنشسته
۱۳۱ آقای علیمحمدی علی  
۱۳۲ بانو عمرانی صغرا بازنشسته
۱۳۳ آقای عنبری حسن  
۱۳۴ آقای عنبری کاووس بازنشسته
۱۳۵ آقای عندلیب فیروز  
۱۳۶ بانو عندلیب منصوره زنده یاد
۱۳۷ آقای غضنفری شعیب  
۱۳۸ بانو غفارپور شهناز  
۱۳۹ آقای غلامی حسن زنده یاد
۱۴۰ بانو فتحی نژاد فاطمه  
۱۴۱ آقای فرنود (ستمدیده) سید جلیل بازنشسته
۱۴۲ بانو فکوری طوبی بازنشسته
۱۴۳ بانو فلاحتکار سهیلا  
۱۴۴ آقای قدوس    
۱۴۵ آقای قدیری رضا زنده یاد
۱۴۶ آقای قدیمی علی بازنشسته
۱۴۷ بانو قدیمی مژگان معلم
۱۴۸ بانو قدیمی فرحناز معلم
۱۴۹ آقای قربان نژاد منافی زنده یاد
۱۵۰ آقای قربانی یوسف بازنشسته
۱۵۱ آقای قلی پور ایوب  
۱۵۲ بانو قمر خمیران مهوش  
۱۵۳ بانو کاظم پور زهرا  
۱۵۴ بانو کامجار کبرا بازنشسته
۱۵۵ آقای کبرایی بهجت  
۱۵۶ آقای کبرایی شاهپور  
۱۵۷ آقای کیایی میر شمس  
۱۵۸ بانو گلدوست  خیزران معلم
۱۵۹ آقای ماهیگیر درویش بازنشسته
۱۶۰ آقای ماهیگیر عباس دانشگاهی
۱۶۱ آقای مجیدی رشید بازنشسته
۱۶۲ آقای محبی علی  
۱۶۳ آقای محسنی قاسم  
۱۶۴ آقای محمد پور محمد  
۱۶۵ بانو محمد پور زینب معلم
۱۶۶ آقای محمد حسن رحیمی  
۱۶۷ آقای محمدی سجاد  
۱۶۸ آقای مختاری فرهاد  
۱۶۹ آقای مختاری هادی بازنشسته
۱۷۰ بانو مرتضایی شهلا  
۱۷۱ بانو مشتاقی زهره  
۱۷۲ آقای مقدم نوروز  
۱۷۳ بانو منتها شهناز  
۱۷۴ آقای منصف سیروس زنده یاد
۱۷۵ آقای منصف مرتضی دانشگاهی
۱۷۶ بانو مهدوی فاطمه زنده یاد
۱۷۷ آقای مهدی داراب  
۱۷۸ آقای مهدی علی دانشگاهی
۱۷۹ بانو میرزاده فاطمه بازنشسته
۱۸۰ بانو نادری فر الهام  
۱۸۱ آقای نبی بیت الله  
۱۸۲ آقای نجفیان بهرام  
۱۸۳ بانو ندایی اشرف بازنشسته
۱۸۴ بانو نژاد فوزیه  
۱۸۵ آقای نصیر زاد ربیع  
۱۸۶ آقای نصیری فرامرز  
۱۸۷ آقای نظر زاد قربان  
۱۸۸ آقای نظری مسعود بازنشسته
۱۸۹ آقای نعمت بخش علی بازنشسته
۱۹۰ آقای نعمت بخش نعمت بازنشسته
۱۹۱ آقای نورانی ابراهیم بازنشسته
۱۹۲ بانو نوری مینا  
۱۹۳ بانو نوری اشرف معلم
۱۹۴ آقای نوری سید نصیر  
۱۹۵ آقای هادی پور کامبیز  
۱۹۶ آقای هادیان محمد  
۱۹۷ آقای هاشمی احمد  
۱۹۸ آقای همسایه دوست حسین  
۱۹۹ آقای وارد اکبر  
۲۰۰ آقای وطن دوست احمد  
۲۰۱ بانو وطن دوست رحیمه  
۲۰۲ آقای وطن دوست وحدت  
۲۰۳ آقای یاری حسن بازنشسته
۲۰۴ آقای یاوری انوش  
۲۰۵ بانو یعقوبی  فاطمه  
۲۰۶ آقای یعقوبیان مسعود  
۲۰۷ آقای یعقوبیان محمد  
۲۰۸ آقای یعقوبیان میرزا آقا زنده یاد
۲۰۹ بانو یعقوبیان مهنا  
۲۱۰ بانو یعقوبیان فاطمه بازنشسته
۲۱۱ آقای یگانه منوچهر  
۲۱۲ بانو یوسفی پروین  
۲۱۳ بانو یوسفی طاهره  
۲۱۴ بانو یوسفی زینب  
۲۱۵ بانو یوسفی نیره  
         
         
  بانوان   ۴۰%  
  آقایان   ۶۰%

 

به روز شده در اردیبهشت ۱۳۹۵

 

 

2 دیدگاه در “گنجینۀ فرهنگی آبکنار”

 1. من فکر می کنم استاد حجت الله امانی را باید معلم معلمین آبکنار نامید.
  شناساندن بزرگانی همچون مرحوم امانی ، مرحوم پور احمد ، زنده یاد بانو منصوره عندلیب به جوانان و نسل امروز وظیفۀ همۀ ماست اما بازماندگان آن بزرگواران به نظر من وظیفۀ مضاعف در این خصوص دارند ، امیدوارم تا امروز اقدام به جمع آوری آثار و تجارب و خاطرات آنان شده باشند ، در غیر اینصورت بهتر است فرزندان و نوادگان نامبردگان هر چه سریع تر دست بکار شوند.

 2. « بزرگترین افتخارم شاگردی شماست »
  قبل از هرکلامی مایلم از اقدام ارزشمند جناب طاهری عزیز و بزرگوار در معرفی اساتید فرهیخته و آموزگاران خوب و زحمتکش و دوست‌داشتنیِ آبکنار ، تشکر و قدر دانی کنم . بسیار ممنونم که در آستانۀ روز معلم ، به تجلیل از مقام رفیع و شامخ آن بزرگواران پرداخته‌اند .
  صد البته که بزرگداشت مقام معلم نباید منحصر به یک روز در سال باشد . آموزگاران ، همیشه مورد احترام بوده و هستند و خواهند بود . حق هم همین است که تجلیل و تکریم از آن فرهیختگان همیشگی باشد . دیدن اسامی ۱۲۸ نفر از شریف‌ترین انسانهای آن سامان ، نه فقط موجب بهت و حیرت ، بلکه موجب غرور و سربلندی و مایۀ مسرت و مباهات است . اینان به راستی از مفاخر ارزشمند فرهنگی آبکنار و حومه اند . در بین اسامی این نازنین شمشاد قدان ، به اسم‌هایی برخوردم که تداعی‌گر خاطرات شیرین کودکی و نوجوانی‌ام بودند. ( یاد باد آن روزگاران یاد باد ) . دست تک تک این اَفاضِل را می‌بوسم و بر آستان مُعَظَّمِ آن اَعاظِم سرِ تعظیم فرود می‌آورم و برای وارستگانی که به دیار باقی کوچیده‌اند ، از درگاه حضرت حق ، غفران و آمرزش ، علو درجات و آرامشِ روان مسئلت می‌کنم .
  فرصت را مغتنم شمرده و مشتاقم به طور ویژه و خاص از استاد بزرگوارم جناب آقای مسعود نظری ، آموزگار شریفی که حقِ بزرگی بر گردن این حقیر سراپا تقصیر دارند ، تشکر و قدردانی کنم . حقیر از این حیث به خود می‌بالد که سالها افتخار شاگردی آن استاد فرزانه و آن انسان فرهیخته و وارسته را داشته و از محضر مبارک آن بزرگوار فراوان آموخته است و از این بابت خود را تا قیامِ قیامت مدیون و وامدارِ آن عزیز می‌داند .
  برای آن ادیبِ فرزانه و دیگر خوبان و بزرگواران سلامت ، سعادت و طول عمرِ با عزت آرزو میکنم .
  آری بزرگترین افتخارم شاگردی شماست . دوستدار و ارادتمند شما – درویش آبکناری
  اول اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *