اوستا جان بخش

اوستا جان بخش هم سونت کوده ( بیلی واوینی یا ختنه) هم گاز کده و هم سلمانی . باز هنی شب باسته که بی شام خوفتیم ! اون دو تا شاگرد داشته ایتا سد جلال ( سد جلال نفت فاگیری ) ایتا یم مشته ماتاب ! ایی نفر چانه گیفته ! ایی نفرم دو تا لنگه ! اما سد جلال زود میره !ایتا روز اوستا با ماتاب خواستنه بوشون اشبلا گاز بکنن دو سته بیلی م واوینن ! مابین توربه بر و اشبلا ( دوریش دار ) دیننو ایی نفر خو چانه داره کرا ایه ! میرزالی خمیرانی بو !خواسته بایه آبکنار خو گازه بکنو! مه پئر خودا بیامور ز،مره نقل کوده ! اویا شونده کله بو ! ماتاب اونه چانه بیگیفت! منم ارگانه ( ارگان یا ارکان همان کلبتین چیزی شبیه انبر دستی ) تاودام اونه دهان ! سخته دندان ، چانه دندان بو! من فاکش ! ماتاب فاکش ! ایوارده میرزالی چانو ، ماتابه دسه جه جوووزه ، رده به ! هسه من انه فاکشمو گردانمو هن شونده کله ! خولاصو انه گازه بکدام نمک بیزام من و ماتاب بیشاییم اشبلا !( او زمان دندانه که کدنه ، بازین پنبیه نمک زینه ، نینه اونه زخم سر ) اشبلا دوسه تا ختنه بو کودان دوتا گاز بکدن ! پوله گب نبو ، یا مرغانو با کره فاداینه! یا کرکو کیجی با سو کولو ! امه خانو کرک و سو کولو فراوان بو ! ماتاب خودا بیامرز مره گفته : ایتا روز بیشاییم تور به بر ختنه بو کونیم ! دو تا وا ویم ! سومی بیست سال داشته اما خجالت کشیه ، وختی اوستا خواسته انه بیلا واوینو بوگفت :” لا مذهب بوشون ته اون بیلا وارثه بتاش بازین فردا ایم ته بیلا واوینم ” بیلاخره اوستا جان بخش مه پئر ،تهران فوت کنه ، انه قبر ایتا مدت بی بی زبیده ی تهران بو ! چنتا خوشکو دار دبو ! قبرستانی بو که آدم دیل خیلی خیلی گیفته ! الان بیست ساله که اون قبرستان پارک بباسته ! اوستا یم الان بیست ساله که وارد بهشت بباسته !!
۱۰ دی ۹۳ فرامرز شکوری

یک دیدگاه در “اوستا جان بخش”

 1. ماشاء الله با کبلا علی
  کبلا علی : ده تومانا باست ! امه خانه خرابه باست ! زن بو شو ! زاک بو شو ! خانه بوشو ! دین بو شو ! لاپ کافر بباستیم ! کفر بیگیفته همه جایه ، سر تا سره دو نیایه ! گیرانی تاوین ( طاعون ) دکفته امه جان ! خسر الدنیا والا خره بباسته ایم ! ما شاءالله جان ! نانی تو مه حال زاره ! اگر بدانی مه حال زاره ، ته کونه تو مانه کنی دکفی به صارا !
  ماشاء الله : چی بباسته ره ؟! چرن تورو دیوانه باستایی ! ان خر نبو خر دگر ، پالان نهم رنگ دگر . چی فراوانو خر ! خوب حلا بو گو ، چی بباسته؟
  کبلا علی : مو گویم نرو تو گویی بو دوش ! خر چیو ره ! اترام بو کون اترام بیدین ! من ایتا روز گو لا قا یه بو گفتام ، ان پئر موردنیه ، ان گریه یم کودنی ! دانی مرا چی بو گفت ؟ بو گفت : سیاسی نوا گب زئن ! بو گفتام : ره لار ه تورب ! ان که سیاسی نبه ! اگر بو گویم آقا بخشه ، آقا زن نبخشه ! یا اگر بو گویم آقا سکنجبین امرایم خو کو نه نو شوره ! تره به ته پور جد ! ان گبان سیاسیو ! تو چی گویی ، ماشاء الله ؟
  ما شاءالله : خوب ایزی احتیاط بوکون ! ایزی کمتر گب بزن ! الان هر کسه نشا اعتماد کودن ! امان بشکسته خالیم ! امان بشکسته دار سکته مانیم ! خو لاصو هطو نمانه ! انشا ء الله خوب به !
  کبلا علی : ته انشا ءالله – انشا ءالله مرا بو کوشت ! تونم اون کون بترسو آقا مانی ! اما بدان ! امان بشکسته خال نی اییم ! امان بشکسته دار سکت نی اییم ! امان در یا بیچه زاکیم ! ( زاده ی دریاییم ) امان دریایه بیداییم ! امه پئر سوفره بیداییم ! اخر ، ما شا ءالله ! من وختی گویم ، گیرانیو ، دوز دیو ، تره به حضرت عباس ان سیاسیو ؟! وختی گویم ، انم خو کلمه ( کرم ) فو کوده ! یا پارسال ! نانم اکو بو که بو گفتام : انه دس بزنی ، انه خون ته گردن دکفه ! بو گفتان سیاسی مو قوف ! تو بو گو ماشا ءالله ، من ده چی با بو گویم ؟
  ماشاءالله : ره کبلا علی ! من ترا خوب شناسم ره ! ته مار ترا بیچه من ترا پیلا کودامو! اون قدر بو گو بوگو تا ته جان جه ته کون جوووزو ! وختی گویی اسب ره خاش فو کونه ، سکه ره واش ! وختی گویی میثل سک حاجی فرج هی لاب لاب کونه ! خوب اشان سیاسی ین ده ره ! اما اگر بو گویی ! از گول چی بیداییم تا از گولابش بیدینم ! ان سیاسی نیو ! بفامستی کبلا علی !
  کبلا علی : اهه خوب بفامستم ! جانه خالا !! مه گبان سیاسیو ! اما ته شن نه ! وانال مه دهنه واکونم ماشاء الله ! ته ان ضرب المثل دانو ، خودایه سیاسی گبو! ته جوابه سعدی با بدو سعدی با گولابه ته سر فو کونو 🙁 از پای شکسته چه سیر آید و از دست بسته چه خیر )
  ۱۸ دی ۹۳ فرامرز شکوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *