اوستا جان بخش

اوستا جان بخش هم سونت کوده ( بیلی واوینی یا ختنه) هم گاز کده و هم سلمانی . باز هنی شب باسته که بی شام خوفتیم ! اون دو تا شاگرد داشته ایتا سد جلال ( سد جلال نفت فاگیری ) ایتا یم مشته ماتاب ! ایی نفر چانه گیفته ! ایی نفرم دو تا لنگه ! اما سد جلال زود میره !ایتا روز اوستا با ماتاب خواستنه بوشون اشبلا گاز بکنن دو سته بیلی م واوینن ! مابین توربه بر و اشبلا ( دوریش دار ) دیننو ایی نفر خو چانه داره کرا ایه ! میرزالی خمیرانی بو !خواسته بایه آبکنار خو گازه بکنو! مه پئر خودا بیامور ز،مره نقل کوده ! اویا شونده کله بو ! ماتاب اونه چانه بیگیفت! منم ارگانه ( ارگان یا ارکان همان کلبتین چیزی شبیه انبر دستی ) تاودام اونه دهان ! سخته دندان ، چانه دندان بو! من فاکش ! ماتاب فاکش ! ایوارده میرزالی چانو ، ماتابه دسه جه جوووزه ، رده به ! هسه من انه فاکشمو گردانمو هن شونده کله ! خولاصو انه گازه بکدام نمک بیزام من و ماتاب بیشاییم اشبلا !( او زمان دندانه که کدنه ، بازین پنبیه نمک زینه ، نینه اونه زخم سر ) اشبلا دوسه تا ختنه بو کودان دوتا گاز بکدن ! پوله گب نبو ، یا مرغانو با کره فاداینه! یا کرکو کیجی با سو کولو ! امه خانو کرک و سو کولو فراوان بو ! ماتاب خودا بیامرز مره گفته : ایتا روز بیشاییم تور به بر ختنه بو کونیم ! دو تا وا ویم ! سومی بیست سال داشته اما خجالت کشیه ، وختی اوستا خواسته انه بیلا واوینو بوگفت :” لا مذهب بوشون ته اون بیلا وارثه بتاش بازین فردا ایم ته بیلا واوینم ” بیلاخره اوستا جان بخش مه پئر ،تهران فوت کنه ، انه قبر ایتا مدت بی بی زبیده ی تهران بو ! چنتا خوشکو دار دبو ! قبرستانی بو که آدم دیل خیلی خیلی گیفته ! الان بیست ساله که اون قبرستان پارک بباسته ! اوستا یم الان بیست ساله که وارد بهشت بباسته !!
۱۰ دی ۹۳ فرامرز شکوری

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

یک دیدگاه در “اوستا جان بخش”

 1. ماشاء الله با کبلا علی
  کبلا علی : ده تومانا باست ! امه خانه خرابه باست ! زن بو شو ! زاک بو شو ! خانه بوشو ! دین بو شو ! لاپ کافر بباستیم ! کفر بیگیفته همه جایه ، سر تا سره دو نیایه ! گیرانی تاوین ( طاعون ) دکفته امه جان ! خسر الدنیا والا خره بباسته ایم ! ما شاءالله جان ! نانی تو مه حال زاره ! اگر بدانی مه حال زاره ، ته کونه تو مانه کنی دکفی به صارا !
  ماشاء الله : چی بباسته ره ؟! چرن تورو دیوانه باستایی ! ان خر نبو خر دگر ، پالان نهم رنگ دگر . چی فراوانو خر ! خوب حلا بو گو ، چی بباسته؟
  کبلا علی : مو گویم نرو تو گویی بو دوش ! خر چیو ره ! اترام بو کون اترام بیدین ! من ایتا روز گو لا قا یه بو گفتام ، ان پئر موردنیه ، ان گریه یم کودنی ! دانی مرا چی بو گفت ؟ بو گفت : سیاسی نوا گب زئن ! بو گفتام : ره لار ه تورب ! ان که سیاسی نبه ! اگر بو گویم آقا بخشه ، آقا زن نبخشه ! یا اگر بو گویم آقا سکنجبین امرایم خو کو نه نو شوره ! تره به ته پور جد ! ان گبان سیاسیو ! تو چی گویی ، ماشاء الله ؟
  ما شاءالله : خوب ایزی احتیاط بوکون ! ایزی کمتر گب بزن ! الان هر کسه نشا اعتماد کودن ! امان بشکسته خالیم ! امان بشکسته دار سکته مانیم ! خو لاصو هطو نمانه ! انشا ء الله خوب به !
  کبلا علی : ته انشا ءالله – انشا ءالله مرا بو کوشت ! تونم اون کون بترسو آقا مانی ! اما بدان ! امان بشکسته خال نی اییم ! امان بشکسته دار سکت نی اییم ! امان در یا بیچه زاکیم ! ( زاده ی دریاییم ) امان دریایه بیداییم ! امه پئر سوفره بیداییم ! اخر ، ما شا ءالله ! من وختی گویم ، گیرانیو ، دوز دیو ، تره به حضرت عباس ان سیاسیو ؟! وختی گویم ، انم خو کلمه ( کرم ) فو کوده ! یا پارسال ! نانم اکو بو که بو گفتام : انه دس بزنی ، انه خون ته گردن دکفه ! بو گفتان سیاسی مو قوف ! تو بو گو ماشا ءالله ، من ده چی با بو گویم ؟
  ماشاءالله : ره کبلا علی ! من ترا خوب شناسم ره ! ته مار ترا بیچه من ترا پیلا کودامو! اون قدر بو گو بوگو تا ته جان جه ته کون جوووزو ! وختی گویی اسب ره خاش فو کونه ، سکه ره واش ! وختی گویی میثل سک حاجی فرج هی لاب لاب کونه ! خوب اشان سیاسی ین ده ره ! اما اگر بو گویی ! از گول چی بیداییم تا از گولابش بیدینم ! ان سیاسی نیو ! بفامستی کبلا علی !
  کبلا علی : اهه خوب بفامستم ! جانه خالا !! مه گبان سیاسیو ! اما ته شن نه ! وانال مه دهنه واکونم ماشاء الله ! ته ان ضرب المثل دانو ، خودایه سیاسی گبو! ته جوابه سعدی با بدو سعدی با گولابه ته سر فو کونو 🙁 از پای شکسته چه سیر آید و از دست بسته چه خیر )
  ۱۸ دی ۹۳ فرامرز شکوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *