اولین کبریت در آبکنار

لبخندداستان واقعی اولین کبریت در آبکنار

Match flame

 تا قبل از اینکه کبریت اختراع شود مردم از سنگ چخماق و با استفاده از مواد آتش گیر نظیر بعضی چربی ها و همچنین پوشال اقدام به روشن کردن آتش می کردند و به دلیل سختی این کار سعی می کردند حتی المقدور آتش را برای مدت طولانی تری روشن نگهدارند.

می گویند یک آبکناری اولین بار که کبریت و کاربرد آسان آن را در انزلی می بیند با هیجان فراوان یک عدد از آن را خریداری کرده و در میان بقیه مایحتاجی که معمولا” برای مصارف هفتگی تهیه می کردند ، قرار می دهد و زمانی که به آبکنار می رسد ماجرا را برای دوستانش تعریف کرده و آن ها را نیز برای دیدن این وسیله نوظهور دعوت می کند و قهرمان داستان ما کبریت را از خورجین خود خارج و اقدام به روشن کردن آن می کند.

از شانس بد وی کبریت روشن نشد که نشد و این بنده خدا مدام تکرار می کرد” بیچاره فروشنده چند بار از من پرسید: یاد گرفتی؟ و من گفتم بله”

از قرار معلوم طرز روشن کردن کبریت را بطور کامل نیاموخته بود و با اینکه تمام حرکات فروشنده را مو به مو تکرار می کرد، ولی از روشن شدن کبریت خبری نبود. بناچار از دوستانش معذرت خواهی می کند و البته همچنان بر منحصر به فرد بودن کبریت اصرار می ورزید و می گفت شاید آن چیزی که در انزلی دیده بود با چیزی که تحویل گرفته بود کمی فرق داشته باشد. به آنان قول داد در اولین فرصت به انزلی  رفته  و کبریت به خیال خودش معیوب را تعویض خواهد کرد.

سفر هفته آینده خود را کمی جلو انداخت و با قایق به انزلی رفته و یک راست به فروشنده کبریت مراجعه می کند و با دلخوری می گوید: مشدی این کبریتی که به من دادی خراب است، روشن نمی شود.

فروشنده ، کبریت را از دست مشتری گرفته و در یک چشم بهم زدن قسمت داخلی آنرا با انگشت خارج کرد و یکی از کبریت ها را روشن می کند و این عزیز آبکناری ما با چشمان از حدقه در آمده نظاره گر حرکات شبیه شعبده بازی فروشنده بود و در نهایت از ایشان می خواهد طرز کار کبریت را به وی آموزش دهد و سپس پیروزمندانه به آبکنار بر گشته و کبریت را به دیگران معرفی می کند و به این ترتیب بود که وسایل قدیمی افروختن آتش بتدریج منسوخ شد.

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *