تاریخچۀ اولین تلاش برای ارتقاء آبکنار

یا حق

۱- بخشداری آبکنار

گرد آورنده : آقای  فتح الله شکوفه آبکنار

jeld_edit(1)قرار شد که در بندرانزلی بعد از بخشداری مرکزی در روستایی دیگر هم بخشداری ایجاد گردد . خبر شد که کپورچال بوسیله نماینده مجلس هرمز پیشوایی بخشداری ایجاد گردد این خبر چنان حاج علی پورموسی رئیس انجمن ده آبکنار را ناراحت و پریشان نمودند که قرار را از ایشان گرفت ،  به اینجانب فتح الله شکوفه گفتند خودت را آماده نما ، دو نفری به تهران نزد مهندس محمد دبیری و تیمسار محمد رحیمی و قاسم اسدی پور برویم.

یکی از روزهای سرد زمستانی با حاج علی پورموسی به تهران رفتیم شب به تهران رسیدیم و در منزل قاسم اسدی پور آن نیک مرد آبکناری رفتیم و خوشبختانه شادروان احمد اسدی پور هم نزد برادرش بودند ما دو نفر موضوع بخشداری را بعرض آقای قاسم اسدی پور رساندیم ایشان تلفنی موضوع را به مهندس محمد دبیری و تیمسار محمد رحیمی انتقال فرمودند .تیمسار محمد رحیمی فرمودند بیایید خانه من منتظر شما میباشم ما چهار نفری به خانه تیمسار رحیمی در باغ شاه رفتیم پس از انتقال دادن موضوع بخشداری به ایشان ، فرمودند ناراحت نباشید من اکنون موضوع بخشداری را با کسی در میان میگذارم که سناتور مجلس سنا میباشد دیدیم با تلفن با تیمسار دیلمی در مورد آبکنار صحبت می نمایند ایشان به ما قول همکاری فرمودند و وقت گذاشتند که با آدرسی که فرمودند ساعت  ۹ صبح به منزلش برویم و این رجل پاک و افسر شریف با ما به وزارت کشور بیاید و همین حرکت شد صبح اینجانب فتح الله شکوفه و حاجی علی پور موسی و قاسم اسدی پور و احمد اسدی پور برای رفتن به وزارت کشور که آن زمان در پارک شهر وزارت خانه بود رفتیم ، رفتیم به منزل تیمسار دیلمی ، دیدیم ایشان منتظر ما هستند البته دکتر هرمز پیشوایی هم با ما بودند بین راه احمد اسدی پور فرمودند شما کروات نزده اید راهتان نمیدهند بالاخره به وزارت کشور رسیدیم در طبقه سوم جلوی اینجانب و احمد اسدی پور را گرفتند ولی تیمسار دیلمی با ژست افسری و نظامی گریش با داد و بیداد به آنها گفتند میدانید ایشان نماینده چه شخصی هستند ایشان فامیل تیمسار محمد رحیمی آبکناری میباشند ، بالاخره برای ما دو نفر که کروات نزده بودیم بیرون اطاق کمسیون وزارت کشور میز آوردند و پذیرایی مان فرمودند درب اطاق کمسیون باز بود که تیمسار دیلمی موضوع را باز فرمودند شخصی مسئول وزارت کشور آن زمان فرمودند که ما آبکنار را چرا حذف بخشداری نمودیم چون مردمشان تفکرات ضد حکومتی دارند ما نمیخواهیم موضوع اراک دوم در کشورمان بوجود آید زیرا در چند روز گذشته مردم اراک بخشداری اراک را اشغال نمودند و این خوراک ضد حکومت شاهنشاهی گردید ما نمیخواهیم تکرار موضوع در کشور ما پیش آید که یکباره تیمسار دیلمی ناراحت شدند بنای توهین به مقام وزرات کشور را نمودند که تو به زادگاه بزرگ امیران ارتش یعنی زادگاه تیمسار رحیمی توهین می نمایی ،  پدرت را در میارم و خیلی ناراحت شدند سرانجام وزارت کشور توافق نمودند اگر بخشداری قرار است در بندرانزلی ایجاد شود محلش آبکنار باید باشد که ما با خوشحالی از وزارت کشور بیرون آمدیم تیمسار دیلمی به من فرمودند که به تیمسار رحیمی سلام مرا برسانید بگوئید که من ارادتم را کامل نمودم و به من و حاج غلی پورموسی فرمودند شما به فرمانداری رجوع نکنید خود فرماندار را بدنبالتان روانه مینمایم و صورتجلسه تشکیل میدهند و آبکنار بخشداری میشود . زحمات حاج علی پورموسی و اعضای انجمن ده آبکنار عبارتست از :حاج علی پورموسی و فتح الله شکوفه و یدالله رحیمی و علی اکبر فقیر بیدار و غلامحسن نوروزی مقدم و غلامحسن عمرانی بودیم در مورد بخشداری بخق زحمت وسیعی کشیدیم . لوله کشی آب / آوردن برق و تلفن / ایجاد مدارس ها / آسفالت میرمحله تا مسجد محله / اگو سازی / تاسیس مدارس ابتدایی و متوسطه هر سه رشته تحصیلی تماما  این حرکت ها در راس مرحومان مهندس محمد دبیری آبکناری / تیمسار محمد رحیمی / پیله اقا طاهری / قاسم اسدی پور / قاضی غلامحسن عمرانی / مهندس عبالکریم مدبر/ قاضی محمد رسولی بودند خاطرشان جاوید.

 

 ۲- پژوهشی با وجدان پاک اجتماعی از خدمتگزاران مردمی در قومیت آبکناریهای بزرگ

بله اگر از پیدایی روزگاران پیدایی قوم آبکناریها به مقام پژوهش بگو و مگو تاریخی خدمتگزاران این کهن آبادی تفحص نماییم بخود خدمت کردن است بقول شاعر بزرگ و رجل سیاسی معاصر ما مرحوم بهار چقدر زیبا سروده اند :

دعوی چه کنی داعیه داران همه رفتند
شـــو بار سفر بند که یـاران همه رفتند 
آن گـرد شتابنده که در دامن صحراست
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند

آری از آغازین پیدایی روستای آبکنار ، مردان شایسته و بزرگی در طول تاریخش مشاهده میشود مردان و زنان دلیر و شجاع مانند : مشهدی باباآبکناری / شیخ علی بخشنده / مشهدی میر کیا کیائی / حاج آقا اسدی / آقا رضا کبیر آبکنار / کربلایی حاج آقا رحیمی / کربلایی یحیی رحیمی / ملا موسی رحیمی / معتمد برجسته ای کربلایی علینقی شفاعی / کربلایی احمد پور احمد / کربلایی سلطان سلطانی / سید نورالله نورنیا/ میرآقا منوچهری / میرعباس میرزاده / مشهدی عین الله شیرین / محمد علی فلاحتکار /کربلایی هاشم هاشمی / میرآقا معصومی / شیخ عزیزالله رادمنش / عزیزالله پوراحمد / مشهدی حمزه زکی زاد / کربلایی کاس حسین سیاوش / میرزا علی و مشهدی نجف سیاوش / سلیم سلیم پور / کریم محفلی / کربلایی فیض الله سبحانی موذن / کربلایی محمود دازگر / مشهدی عیسی طلوعی / مشهدی عزت جمشیدی و پسرش مشهدی قدرت جمشیدی / اسکندر بیک فردوسی / مهدی فردوسی / حاجی بابا فرقانی / عبدااحسین بزاز / ذکریا بنی یعقوب / مرد بزرگی چون پیله آقا طاهری / بزرگ مردی چون مهندس محمد دبیری / تیمسار محمد رحیمی / قاضی غلامحسن عمرانی / قاضی محمد رسولی / قاسم اسدی پور / احمد اسدی پور / صفر محمد صفرنیا / بیژن صفرنیا / مهندس ایرج صفرنیا / محمدرضا رضوانی / عطاءالله رضوانی / حاجی قربان نجفی / کریم منتها / نصیر پورنصیر / فیض الله غضنفری / نعمت هاشمی / شیخ جعفراحمدنژاد / مشهدی اسدالله رحیمی / یدالله رحیمی / شمسعلی شکوفه / ذبیح الله امانی / یعقوب بیک بنی یعقوب / غفار غفاری / میرزا جواد غفاری / مشهدی علی جعفرزاد / شیخ زین العابدین پوربابا/ کربلایی سمیع سمیعی / میرقوام قوامی / میرآقا هاشمی / میرعبای سادات ها / حمدالله مهدی / مشهدی درویش سرمه ای / نظربیک و شکر بیک / سید نوری و سید نورنیا / سید مرتضی شمسی / در زمام معاصر : مهندس محمد دبیری / تیمسار محمد رحیمی / قاضی غلامحسن عمرانی / قاسم اسدی/ غلامحسن نوروز مقدم / قاضی محمد رسولی / بزرگ مرد تاریخ معاصر محمدعلی پورموسی / فتح الله شکوفه / یدالله رحیمی / علی اکبر فقیر بیدار / یعقوب احمدی / عطاء الله سلیم پور / سید صالح خاتمی / حسن ماهیگیر / پیله آقا آزاد / کاظم قدیری / علی عباس عنبری / بزرگ مردی مانند میرزا لطف الله عندلیب / شاعر و فقیهی بزرگ اقا شیخ غلامحسین رحیمی / حاج ابوالحسن رحیمی / رادمردی مانند نبی الله شاکری / کاس اقا ضمیری / حاجی بابا ضمیری / شیخ مهدی سلمانی / مشهدی آقائی عطار / مشهدی قاسم مزروعی / رحیم حقیقی / کربلایی سید عیسی نوری

۲۰ اردیبهشت ۹۳

یک دیدگاه در “تاریخچۀ اولین تلاش برای ارتقاء آبکنار”

  1. با تشکر از جناب شکوفه بابت زحمت تهیۀ این تاریخچۀ بسیار خواندنی و شیرین ، به روح بلند کسانی را که در جمع ما نیستند و زحمات زیادی برای آبکنار کشیده اند درود می فرستیم و از خداوند برایشان طلب آمرزش می نماییم و برای تلاشگران دوران گذشته که در قید حیات هستند آرزوی سلامت و طول عمر داریم.
    امید است علت توقف آن تلاش ها نیز روشن شود هر چند معتمدین و امنای دیگری در سال های بعد درخواست بهتر کردن جایگاه آبکنار را پیگیری کردند و تا آستانه موفقیت پیش رفتند.
    انشاء الله بتوانیم از جزئیات تلاش های بعدی نیز مطلع شویم و بخصوص از دست اندرکاران آن کوشش ها نیز یاد کنیم و بدینوسیله ادای احترام و ادای دین نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *